Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer

Aktuellt

Behöver du rehabilitering för att återkomma till en mer funktionell hållning och inte minst till arbete?
Arbetsförmågan är knuten till hållningen, dvs förmågan att sitta, stå & gå.

Genomströmningen är god och det finns möjlighet att komma med kort väntetid.

Rehabiliteringsverksamheten är ansluten till landstinget och högkostnadskort & frikort gäller. Länk[+]
Jag tar även emot elever från andra landsting.

ATM verksamhet i grupp  - Schema för vårterminen 2017 PDF[+]

Inspelade lektioner för höstterminen 16 finns nu på SoundCloud & iTunes Länk[+]

Feldenkrais i grupp räknas in under personalförmånen friskvård Se PDF[+]

Feldenkrais Skolan på Facebook  Facebook används för löpande kontakt. Du finner information och material för att stimulera din process.

Webbsidan växer och är ett myller av information om feldenkrais

Jag vågar påstå att det är en av de mer omfattande informationssidorna om feldenkrais i Sverige. Det får jag mig berättat. För att du ska få ut så mycket av sidan förelår jag att du använder sajtkartan. Där syns hela trädet och det finns länkar direkt.

Meta lärande - artiklar som belyser det teoretiska bygget av feldenkraismetoden.

Undermenyn  Fortbildning av feldenkraispedagoger vänder sig som titeln anger i första hand till feldenkraispedagoger. Men kunskapen är öppen & tillgänglig för var och en enligt metodens synsätt med ett lärande enligt approximationer, närmande.

Barnen har lärt sig...

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais