Kommentarer kring ATM - boken

den .

Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

är det hebreiska originalets namn av boken medvetenhet genom rörelse och publicerades i februari 1967. Den engelska översättningen Awareness through Movement (ATM) publicerades 1972. Den svenska utgåvan är översatt från engelska.

Människan som subjekt

den .

Att lära med feldenkrais innebär för det stora flertalet människor först och främst att byta tankemönster om sig själva, om människan. Det är inte en överdrift att säga att feldenkraistänket innebär ett paradigmskifte. I feldenkrais hör hemma inom den filosofiska gren som ser människan som subjekt. Det låter kanske inte så märkvärdigt men det innebär hela människan, även kroppen. Språkligt går det att säga "jag och kroppen" men inte i handling, inte under lektionstid.

 

Artikeln är påbörjad... 

Läs mer i Jan Grönholms första kapitel Presentation och bakgrund av feldenkraismetoden I boken Feldenkraismetoden Att lära sig lära -igen; Det nödvändiga nytänkandet PDF[+]

 

Eller i min blogg Svårigheten att ändra tankemönster

Medvetenhet; Awareness is different from conciousness

den .

Medvetenhet i relation till insikt & urskiljning

I publicerade samtal med Karl Pribram (1919- 2015) poängterar Moshe Feldenkrais att ordet awareness omfattar det han vill beskriva och att det är strikt skilt från consciousness.

Awareness in Old English stands for wary, meaning watchful, vigilant, alert ‘in drawing inferences from what one experiences’ försiktig (wary) var, varsam väktare vörda frukta urskillningsförmåga

DET GREKISKA ORDET FÖR AWARENESS ÄR AISTHANOMAI

Aisthanomai, to apprehend (properly, by the senses): perceive höra, lära sig, sinnlig & mental nivå, bli varse (take notice of) have perception of.

Moshe Feldenkrais beskriver vad han menar med ATM

den .

I boken Det undflyende som undgår oss ägnar Moshe Feldenkrais ett kapitel åt Awareness throgh Movement. 

Boken publicerades 1981 och sammanfattar hans pedagogiska gärning och den metod som bär hans namn.

Jag använder förkortningen ATM när jag benämner det egna utforskandet med aktiva rörelser och sammandragande muskler. Flera svenska kollegor föredrar förkortningen MGR från medvetenhet genom rörelse. Jag vill ha med A:et som står för Awareness. I menyn undervisning kan du läsa om mina ATM grupper

Om FI - funktionell integrering

den .

är namnet på den manuella delen av feldenkrais, lektioner där kommunikationen och informationen sker via pedagogens händer.

Se mer här  FI

 

artikeln under utformning 

Organiskt lärande

den .

sker i grunden långsamt

och är egentligen oberört av någon yttre bedömning, det vill säga om resultaten är bra eller dåliga. Inte heller har det något uppenbart syfte eller mål. Lärandet vägleds bara av känslan av tillfredsställelse över att varje försök känns mindre klumpigt när man undviker ett tidigare, mindre fel som har känts obehagligt eller svårt. Det sker av en medfödd inneboende drivkraft och nyfikenhet. Medfödd men ofta avstannad.

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais