Instruktioner hur du övar och lär med ATM

den .

I ett utforskande av handlingen med feldenkrais är det tre görande som behöver komma till uttryck nämligen: 

att vara uppmärksam och lyssna inåt
att tänka efter och reflektera
att förnimma och varsebli eller känna efter sensoriskt

Det finns ett särskilt förhållningsätt för att förbättra övandet och det organiska lärandet. Jag har sammanfattat tio råd som i sin enkelhet representerar attityden till lärandet inom feldenkraispedagogikens ram.

Kommentarer kring ATM - boken

den .

Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

är det hebreiska originalets namn av boken medvetenhet genom rörelse och publicerades i februari 1967. Den engelska översättningen Awareness through Movement (ATM) publicerades 1972. Den svenska utgåvan är översatt från engelska.

Människan som subjekt

den .

Att lära med feldenkrais innebär för det stora flertalet människor först och främst att byta tankemönster om sig själva, om människan. Det är inte en överdrift att säga att feldenkraistänket innebär ett paradigmskifte. I feldenkrais hör hemma inom den filosofiska gren som ser människan som subjekt. Det låter kanske inte så märkvärdigt men det innebär hela människan, även kroppen. Språkligt går det att säga "jag och kroppen" men inte i handling, inte under lektionstid.

 

Artikeln är påbörjad... 

Läs mer i Jan Grönholms första kapitel Presentation och bakgrund av feldenkraismetoden I boken Feldenkraismetoden Att lära sig lära -igen; Det nödvändiga nytänkandet PDF[+]

 

Eller i min blogg Svårigheten att ändra tankemönster

Medvetenhet; Awareness is different from conciousness

den .

Medvetenhet i relation till insikt & urskiljning

I publicerade samtal med Karl Pribram (1919- 2015) poängterar Moshe Feldenkrais att ordet awareness omfattar det han vill beskriva och att det är strikt skilt från consciousness.

Awareness in Old English stands for wary, meaning watchful, vigilant, alert ‘in drawing inferences from what one experiences’ försiktig (wary) var, varsam väktare vörda frukta urskillningsförmåga

DET GREKISKA ORDET FÖR AWARENESS ÄR AISTHANOMAI

Aisthanomai, to apprehend (properly, by the senses): perceive höra, lära sig, sinnlig & mental nivå, bli varse (take notice of) have perception of.

Moshe Feldenkrais beskriver vad han menar med ATM

den .

I boken Det undflyende som undgår oss ägnar Moshe Feldenkrais ett kapitel åt Awareness throgh Movement. 

Boken publicerades 1981 och sammanfattar hans pedagogiska gärning och den metod som bär hans namn.

Jag använder förkortningen ATM när jag benämner det egna utforskandet med aktiva rörelser och sammandragande muskler. Flera svenska kollegor föredrar förkortningen MGR från medvetenhet genom rörelse. Jag vill ha med A:et som står för Awareness. I menyn undervisning kan du läsa om mina ATM grupper

Moshe Feldenkrais föreläser i Cern 1981?

den .

 

 

Moshe Feldenkrais kallar denna föreläsning ”Fysik och min metod”.

Denna inspelning är en kopia av en kopia som någon har publicerat på molnet. Innehållet är intressant. Jag föreslår alltså lite tålamod med den bristfälliga ljudkvalitén. Moshe Feldenkrais kallar denna föreläsning ”Min metod och fysik”. Det är en kopia av en kopia som någon har publicerat på molnet. Innehållet är intressant. Jag föreslår alltså lite tålamod med den bristfälliga ljudkvalitén.


Om det inte fanns ljus? frågar MF kan du föreställa dig att djur hade ögon? Ljus producerar syn och ögon. Och han fortsätter. Kan du föreställa dig att det inte fanns någon gravitation? Och om det inte fanns varför skulle det då finnas ett skelett? 


Feldenkraismetoden sätter skelettet i centrum vilket innebär ett nytt tänkande för många. Inte att tänka på jag och kroppen, på musklerna och träning utan på skelettet och det centrala nervsystemet i relation till omgivningen där gravitationen är överordnad allting.

Om FI - funktionell integrering

den .

är namnet på den manuella delen av feldenkrais, lektioner där kommunikationen och informationen sker via pedagogens händer.

Se mer här  FI

 

artikeln under utformning 

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais