Influenser i utvecklingen av feldenkrais

den . Träffar: 630

Det går att beskriva och förklara feldenkrais på många sätt och utifrån olika aspekter

I denna undermeny har jag samlat 5 artiklar:

Hoppet som drivkraft

11 åringens erfarenheter av barn på flykt

 

Bilden föregår handling

Mötet med autosuggestion i samband med en handikappande knäskada

 

ATM-boken

Läroboken Moshe Feldenkrais gav ut i februari 1967 - när detta skrivs för 50 år sedan

 

Nytolkningar av en originaltext

Några viktiga utdrag där jag belyser översättningars dilemma

 

Feldenkraispedagogiken vilar på vetenskaplig grund

Angående den fantastiska möjligheten att det genom sökningar på webben går att nå många av de vetenskapliga artiklar som influerade Moshe Feldenkrais under 40- talet.