Självbild - handlingsbild & hjärnkartor

den . Träffar: 2653

Vi agerar i enlighet med vår självbild...

I boken Medvetenhet genom Rörelse inleder Moshe Feldenkrais med följande ord:

”Vi handlar i enlighet med vår självbild. Jag äter, går, talar, tänker, ser, älskar osv. i enlighet med hur jag känner när jag utför dessa handlingar. Denna vår självbild kommer till oss dels genom arv, dels genom fostran och till en del genom självstudier…”
Och senare
”… Av de tre aktiva faktorer som utformar vår självbild är det endast självstudier som i någon mån ligger i våra händer…”

Det är kring dessa ”självstudier” som feldenkraisprocessen kretsar – men det faktum att självbilden eller kanske i plural självbilder ligger till grund för agerande och handling och vad det innebär är inte helt självklart och enkelt att förstå. Utifrån detta blir det övergripande temat för ATM undervisningen ht 2017 ett förtydligande av idén att ” vi agerar utifrån vår självbild ” 

Vad betyder begreppet ”självbild” i allmänhet och vad innebär det utifrån ett feldenkraisperspektiv i synnerhet. Vad representerar din självbild för dig?

Feldenkraispedagog Elisabeth Beringer i Berkley är en av grundarna och drivkrafterna bakom Feldenkrais Resources. I Selfimaging har hon skrivit om ett av de centrala begreppen i det pedagogiska förhållningssättet, självbilden eller att självbilda. PDF[+]

Hon resonerar om hur kommunikationen och lärandet fokuserar kring detta självklara men ändå undflyende begrepp. Är det ett substantiv eller verb argumenterar hon. Artikeln i fråga publicerades i tidskriften The Feldenkrais Journal.Feldenkraispedagog Elisabeth Beringer i Berkley är en av grundarna och drivkrafterna bakom Feldenkrais Resources.

Artikeln i fråga publicerades i tidskriften THE FELDENKRAIS JOURNAL, No.13. Jag har författarens tillstånd att publicera här på somatik.se. Respektera copyright och använd den enbart för privat bruk.

Den är publicerad på somatik.s

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (pg xi)

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais