Ivars stege

den .

Angående hur feldenkrais relaterar till hjärnplasticitet i rehabilitering av stroke

Inom sjukgymnastiken vänder man sig mer mot en diagnos eller en kroppsdel och kategoriserar även behandlingen delvis efter detta. I feldenkrais intresserar jag mig i första hand för människan som unikum och hennes dynamiska hållning i gravitationen. Hur hon förhåller sig till det faktum att tyngdpunkten är förhållandevis högt placerad i bålen, att vi i grunden är ostadiga och mer eller mindre på fall hela tiden, i alla fall när vi står upp. Diagnosen eller den strukturella skadan blir egentligen väldigt sekundär.

Jag vill tacka livet...

den .

Det finns regler som organismen lyder under och svarar på.

Följer man reglerna kan mycket hända. Ofta hör jag mig säga att det där med kropp & själ är ganska självklart för människor när det verkligen kommer till kritan. Värre är det med höger & vänster.

Jag vill tacka livet
som ger mig så mycket.
Det gav mig två fötter
så jag kan känna marken.
När jag den beträder
kan jag klart urskilja
den högra från den vänstra.
och djupt där inne
vet jag hur jag känner.

Manipulering Orientering Timing

den .

Att lära sig lära - igen

innebär även att förstå vad denna form av medvetenhet kräver av oss. I det vakna tillståndet, när vi agerar och handlar använder vi oss av manipuleringar - vi gör & skapar. Vi orienterar oss var vi är, rent kroppsligt och vart vi är på väg. Och vi har en timing, det är ett skeende i tid.

Om detta handlar denna reflektion.

Spegel spegel i hjärnan där

den .

Att lära sig genom härmning

är en självklarhet. Samtidgt förespråkar jag ett annat förhållningsätt under mina ATM-lektioner. Känn efter själv. Förnimm det sensoriskt. Jag vet inte vad som är bra för dig...osv. Det är inte så att jag inte tycker speglingen är verksam men det är vardag, inte det särskilda som krävs för att ändra en väl invand biologisk hållning.

blommor

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais