Tid och mått

den .

Processerna jag arbetar med rör sig över många olika tider.

De omspänner inte bara min egen tid utan även mina patienters & elevers tid. Något har hänt eller något händer inte. Ett trauma har inträffat. En förväntad läkning sker inte. Vi träffas under 50 - 60 minuter. Ofta samma tid varje dag under en period.

blommor

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais