Rullande sallamander

Fördjupning inom feldenkrais

den .

Detta är en meny med information om fördjupningsläsning & fortbildning.

Den vänder sig till feldenkraiskollegor och givetvis även till alla utövare & människor som är intresserade av feldenkrais.

Det tar tid, lång tid, att tillägna sig en något sånär förståelse av den komplexitet som "mind&brain" har utvecklats till sedan livets uppkomst för att matcha en värld underställd gravitationen. Feldenkraismetoden  berör denna komplexitet i sin utformning och studeras & lärs ut genom approximationer eller närmande.

ATM lektioner i sin tur lärs ut med en kombination av instruktioner, information, berättelser och små miniföredrag i syfte att komplettera själva utforskandet & lärandet mot ökad skicklighet och kontroll. I det enorma material som finns publicerat från Moshe Feldenkrais intellektuella arv i form av inspelningar av lektioner över årtionde i audio & DVD är det uppenbart att han pratar och undervisar kring mer än rörelser.

FI lektioner är i grunden tyst eller icke verbal kommunikation som går förbi både språkets begränsningar och elevens vanemässiga organisation och adresserar nya möjligheter under devisen. Visste du det här? Att det också är möjligt?

I den utbildningstradition som Yochanan Rywerant utvecklade och som jag följde under en tjugo års period (1988-2009) sattes detta i system som en sätt att utbilda pedagoger till ett yrke i vardande. Det kom att kallas meta meta. Och det lärs i grunden ut i dialog och i möten.

Under en period i slutet på 00-talet hade jag regelbunden undervisning för kollegor i Meta- meta- feldenkrais. För betydelsen av begreppet meta se Länk[+]

Min fortbildningsverksamhet har formen av seminarier. Sedan 2015 har jag regelbundet två seminarier per termin.

Det är brukligt inom feldenkrais att inte upprepa utan förnya och poängtera det färska i varje undervisningssituation. Undervisning är i högsta grad en levande process. Seminarieverksamheten är inget undantag, den utvecklas i process med deltagarna.

Affective Neuroscience

den .

The Foundations of Human and Animal Emotions - Jaak Panksepp

Listening to JP is like tilting the mind. HEUREKA!
His approach to neuroscience and emotion is vitalizing to say the least. His is looking for the basic emotions that are situated in the brain itself and shared by the living. He has coined them as 7, trying to sidestep definitions built upon language.

The seven are: 1.CARE 2. SEEKING 3. PLAY 4. LUST 5. GRIEF/PANIC (FOR CHILDREN) 6. FEAR 7. RAGE

I suggest you take time to look at these 3 lectures. One short, two longer.

Seminarier under hösterminen 2017

den .

Seminarier för feldenkraispedagoger
Feldenkrais & meta - feldenkrais;
egen process & pedagogisk skicklighet
i teori såväl som praktik 

Två veckoslut 9 - 10 september & 11 -12 november 2017
För mer information se inbjudan PDF[+]

Influenser i utvecklingen av feldenkrais

den .

Det går att beskriva och förklara feldenkrais på många sätt och utifrån olika aspekter

I denna undermeny har jag samlat 5 artiklar:

Hoppet som drivkraft

11 åringens erfarenheter av barn på flykt

 

Bilden föregår handling

Mötet med autosuggestion i samband med en handikappande knäskada

 

ATM-boken

Läroboken Moshe Feldenkrais gav ut i februari 1967 - när detta skrivs för 50 år sedan

 

Nytolkningar av en originaltext

Några viktiga utdrag där jag belyser översättningars dilemma

 

Feldenkraispedagogiken vilar på vetenskaplig grund

Angående den fantastiska möjligheten att det genom sökningar på webben går att nå många av de vetenskapliga artiklar som influerade Moshe Feldenkrais under 40- talet.

 

 

MF´s tidiga utfästelse om hoppet

den .

Moshe Feldenkrais är som alla andra präglad av platserna där han växte upp

Han föddes i Slavuta, en plats som i dag är belägen i nordöstra Ukrania. Länk[+]. Familjen flyttade till Baronowich där MF växe upp fram till emigrationen till Tel Aviv & Palestina 1918. Länk[+]

I biografier över MF förekommer det flera länder som det hänvisas till att han kommer ifrån. Själv brukade han säga att platsen han kom ifrån inte längre existerade, den utplånades under andra världskriget. En titt på de historiska kartorna vid sidan om de geografiska i bifogade länkar klargör detta med all tydlighet. 

1988 när jag på allvar började intressera mig för feldenkraismetoden är Moshe Feldenkrais redan död, han dog 1 juli 1984. Jag har samlat några dokument som belyser hans barndom och och hans familjehistoria. Den nuddar vid min egen.

"Thinking and doing" inspirerad av Coué

den .

Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre - Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]

Han kompletterade boken med två kapitel, "The unconcious as executor" och "Last in deed, first in thought", som ska ses som ett frö till det som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden.

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais