Rullande sallamander

Jacob Bronowski - Imagine!

den .

Jacob Bronowski (1908 - 1974) - Why science matter -
Mathematician, biologist, science historian, playwright, poet, inventor ...

Moshe Feldenkrais met Jacob Bronowski during the 2nd World War in England.

Often, several times a week, over a period of some years they met and discussed.

Reading and listening to Bronowski helps to understand some of the influences, the philosophy and the theories behind the Feldenkrais Method. MF confided Bronowski as an inspiration in shaping the definition of the biological acture (posture)

Neurovetenskap

den .

Är en sammanfattande titel med sju forskningsområden med en inriktning som sammanfaller med feldenkraismetoden:

 

Consciousness - Christof Koch

Neuroplasticitet - Norman Doidge

Affective Neuroscience - Jaak Panksepp

Darwin & Emotioner - Paul Ekman

Introception - Bud Craig

Autonoma nervsystemet & polyvagal teori - Stephan Porges

Tankar kring självet - Antonio Damasio

I am conscious, therefore I am

den .

Christof Koch can not be sidestepped Link[+]. He was earlier a co-researcher and co-writer with Nobel laureate Francis Crick (1916 - 2004), a nestor in neuroscience.

Here is an interesting article from 2015:

2 Natural Philosophers Discuss the Mind
An imagined conversation explores perspectives on the brain and consciousness Länk[+]

 

Den lärande hjärnan - tankar om neruroplasticitet

den .

The Brain's Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers

är psykiater Norman Doidge's andra bok. Den är en uppföljare på hans  bok The Brain That Changes Itself 

I den nya boken ägnar han kapitel fem åt Moshe Feldenkrais. Först ur ett bibliografiskt perspektiv men även hans tidiga förståelse av neuroplasticiteten. Här är det publicerat på Salon.com "She will dance on her wedding..." Länk[+]

Lyssna BSP 116 Norman Doidge on Brain Plasticity där han på frågan om feldenkraismetoden redogör på sin syn varför det fungerar som det gör.

I mars 2016 har jag fått tillstånd av Ginger Campbell att länka till manuskriptet till BSP116 PDF[+] De talar om Feldenkrais på sidan 18. Det är  ett utmärkt sätt att lyssna och läsa samtidigt - om engelskan är svår eller för att minnas bättre.

Här är en länk till The brains way of healing Länk[+]

Kring emotioner & känsloliv

den .

Charles Darwin skrev en av de första böckerna i psykologi; The expression of the emotions in man and animal.

Den finns med på Moshe Feldenkrais' rekommenderade läslista. Det är där han tar avstamp i sin syn på komponenten emotioner  i sin analys av handling och agerande med det underliggande budskapet. Överlevnad

Darwins bok finns att tillgå på nätet. Länk[+]. Darwin skickade på din tid bud till vetenskapsmän och vänner bosatta över hela världen för att ta reda på hur människorna i de olika världsdelarna visade olika känslor med minspel. Desa grupper hade ingen kontakt med varandra och Han kunde konstaterade att oavsett boplats visade så var uttrycket likt. Utifrån detta säger vi idag att grundemotioenra är nedärvda. Paul Ekman har i sin forskning validerat Darwins fynd.

Våren 2016 publicerar Dalai Lama och Paul Ekman en känslornas atlas, Atlas of emotions, med utgångspunkt från Darwins analys. Länk[+] Den vilar på ett vetenskapligt antagande  om universella emotioner som är oberoende var vi bor eller har vuxit upp.

Det går att få texterna översatta till svenska.

De delar in emotionerna i 5 kontinenter. 

  1. Anger - Ilska
  2. Fear . Rädsla
  3. Disgust - Avsky
  4. Sadness - Sorg
  5. Enjoyment - Njutning

Dessa 5 står i kontrast till en upplevelse av lugn ; ett lugn som är den mentala attityd som är lämplig under lektionerna för att befrämja inlärning. Definition av lugn formuleras så här:

Upplevelse av lugn

"En lugn balanserd sinnestämning är nödvändig för att utvärdera och förstå våra förändrande känslor. Lugn är ett grundläggande tillstånd till skillnad från känslor som aktiveras för att sedan avta."

Ta dig tid att besöka hemsidan, en ökad förståelse kring emotioners roll i överlevnaden gör din feldenkraisprocess rikare och enklare eftersom metoden är utvecklad utifrån detta synsätt.

Som undermenyer till denna grupp ligger två kompletterande artiklar, en om Autonoma nervsystemet ANS och Polyvagal teori samt en om Introception 

Introception

den .

How Do you feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self 

är en intressant bok och du finner en länk till Ginger Campbells intervju med Dr Bud Craig på Brain Science Podcast. Länk[+]. vad som redovisas ger en fördjupad förståelse för den biologiska människan med det menar jag det självklara i att kropp & själ är en och att alla system, mekanismer och företeelser syftar till - överlevnad och reproduktion. För att få ut det mesta av en feldenkrasiprocess behöver många elever koplettera den religösa synen på känslor med en mer neurovetenskaplig syn. Mer om detta vid tillfälle

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais