Rullande sallamander

Neurovetenskap

den .

Är en sammanfattande titel med åtta forskningsområden med en inriktning som sammanfaller med feldenkraismetoden:

 

Consciousness - Christof Koch

Neuroplasticitet - Norman Doidge

Ask How, Not where (How emotions are made) - Lisa Feldman Barett

Affective Neuroscience - Jaak Panksepp

Darwin & Emotioner - Paul Ekman

Introception - Bud Craig

Autonoma nervsystemet & polyvagal teori - Stephan Porges

Tankar kring självet - Antonio Damasio

Ask how, Not where (How emotions are made)

den .

Lisa Feldman Barett  - Theory of constructed emotions

har gjort en YouTube kanal med 9 kortare filmer om sina teorier inom neurovetenskap och emotioner Länk[+]. Två av filmerna finns här nedan

 

Brain Science Podcast med Ginger Campbell har en episod nr 135 med en intervju. Länk[+]

Så här introducerar GC LFB

"In How Emotions are Made, neuroscientist Lisa Feldman Barrett challenges a key long-standing assumption about emotions. She argues persuasively that the evidence does not support the idea that emotions are universal and hardwired. She calls this the classical theory because versions of this idea have been around at least since the ancient Greeks, but the idea was also one that Darwin embraced. It is also embedded in several past episodes of this podcast, including the popular interviews with Jaak Panksepp. In How Emotions are Made, neuroscientist Lisa Feldman Barrett challenges a key long-standing assumption about emotions. She argues persuasively that the evidence does not support the idea that emotions are universal and hardwired. She calls this the classical theory because versions of this idea have been around at least since the ancient Greeks, but the idea was also one that Darwin embraced. It is also embedded in several past episodes of this podcast, including the popular interviews with Jaak Panksepp."

Jack Panksepp och hans Affective Neuroscience    

 

 

I am conscious, therefore I am

den .

Christof Koch can not be sidestepped Link[+]. He was earlier a co-researcher and co-writer with Nobel laureate Francis Crick (1916 - 2004), a nestor in neuroscience.

Here is an interesting article from 2015:

2 Natural Philosophers Discuss the Mind
An imagined conversation explores perspectives on the brain and consciousness Länk[+]

 

Den lärande hjärnan - tankar om neruroplasticitet

den .

The Brain's Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers

är psykiater Norman Doidge's andra bok. Den är en uppföljare på hans  bok The Brain That Changes Itself 

I den nya boken ägnar han kapitel fem åt Moshe Feldenkrais. Först ur ett bibliografiskt perspektiv men även hans tidiga förståelse av neuroplasticiteten. Här är det publicerat på Salon.com "She will dance on her wedding..." Länk[+]

Lyssna BSP 116 Norman Doidge on Brain Plasticity där han på frågan om feldenkraismetoden redogör på sin syn varför det fungerar som det gör.

I mars 2016 har jag fått tillstånd av Ginger Campbell att länka till manuskriptet till BSP116 PDF[+] De talar om Feldenkrais på sidan 18. Det är  ett utmärkt sätt att lyssna och läsa samtidigt - om engelskan är svår eller för att minnas bättre.

Här är en länk till The brains way of healing Länk[+]

Kring emotioner & känsloliv

den .

Charles Darwin skrev en av de första böckerna i psykologi; The expression of the emotions in man and animal.

Den finns med på Moshe Feldenkrais' rekommenderade läslista. Det är där han tar avstamp i sin syn på komponenten emotioner  i sin analys av handling och agerande med det underliggande budskapet. Överlevnad

Darwins bok finns att tillgå på nätet. Länk[+]. Darwin skickade på din tid bud till vetenskapsmän och vänner bosatta över hela världen för att ta reda på hur människorna i de olika världsdelarna visade olika känslor med minspel. Desa grupper hade ingen kontakt med varandra och Han kunde konstaterade att oavsett boplats visade så var uttrycket likt. Utifrån detta säger vi idag att grundemotioenra är nedärvda. Paul Ekman har i sin forskning validerat Darwins fynd.

Våren 2016 publicerar Dalai Lama och Paul Ekman en känslornas atlas, Atlas of emotions, med utgångspunkt från Darwins analys. Länk[+] Den vilar på ett vetenskapligt antagande  om universella emotioner som är oberoende var vi bor eller har vuxit upp.

Det går att få texterna översatta till svenska.

De delar in emotionerna i 5 kontinenter. 

  1. Anger - Ilska
  2. Fear . Rädsla
  3. Disgust - Avsky
  4. Sadness - Sorg
  5. Enjoyment - Njutning

Dessa 5 står i kontrast till en upplevelse av lugn ; ett lugn som är den mentala attityd som är lämplig under lektionerna för att befrämja inlärning. Definition av lugn formuleras så här:

Upplevelse av lugn

"En lugn balanserd sinnestämning är nödvändig för att utvärdera och förstå våra förändrande känslor. Lugn är ett grundläggande tillstånd till skillnad från känslor som aktiveras för att sedan avta."

Ta dig tid att besöka hemsidan, en ökad förståelse kring emotioners roll i överlevnaden gör din feldenkraisprocess rikare och enklare eftersom metoden är utvecklad utifrån detta synsätt.

Som undermenyer till denna grupp ligger två kompletterande artiklar, en om Autonoma nervsystemet ANS och Polyvagal teori samt en om Introception 

Introception

den .

How Do you feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self 

är en intressant bok och du finner en länk till Ginger Campbells intervju med Dr Bud Craig på Brain Science Podcast. Länk[+]. vad som redovisas ger en fördjupad förståelse för den biologiska människan med det menar jag det självklara i att kropp & själ är en och att alla system, mekanismer och företeelser syftar till - överlevnad och reproduktion. För att få ut det mesta av en feldenkrasiprocess behöver många elever koplettera den religösa synen på känslor med en mer neurovetenskaplig syn. Mer om detta vid tillfälle

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais