Rullande sallamander

Stephan Porges & Polyvagal theory

den .

Den polyvagala teorin hör ihop med somatik-paradigmet. (somatics)

(OBS! ordet psyko - är medvetet struket -
det är överflödigt i ett synsätt där funktion & neurovetenskap är A & O)

Jag vill inte låta tidsbrist få mig att avstå för att skapa denna artikel. Texten nedan är hämtad från Wikipedia. 

Damasio & self comes to mind

den .

Antonio Demasio (1944- ) neurobiolog & neuroforskare verksam i USA

Det finns flera sätt att beskriva ATM & feldenkrais. En av mina favoriter lyder En del av självet utforskar en annan del av självet. Att använda och beskriva  "utforska" i beskrivningen är fördelaktigt.  Dr Feldenkrais kallade sitt institut i Tel Aviv Institute for the inqiure of action. Utifrån detta kallar jag processen Utforskandet av handlingens väsen.

Vi känner även till citatet Know what you are doing and you can do what you want. "Know" i detta sammanhang syftar på att det finns något okänt inom oss, i vårt beteende, som vi kan lära känna, som vi kan utforska.

Feldy Notebook

den .

The place to find, annotate, and share Feldenkrais® ATM lessons Link[+]

Feldy Notebook was created to allow Feldenkrais practitioners to contribute their understanding and insights of Feldenkrais Lessons. It's a collaboration space. It's a way to deepen your knowledge about Feldenkrais lessons by studying, contributing and working together with other practitioners.

Anat Baniel

den .

Anat Baniel är utbildad feldenkraispedagog och stod metodens upphovsman Moshe Feldenkrais nära.

I en juridisk uppgörelse med det amerikanska feldenkraisförbundet FGNA i slutet på 90-talet fick hon möjlighet att skapa ett eget varumärke, designa sina egna utbildningar och så att säga gå sin egen väg. Varje pedagog sätter sin prägel på sin undervisning men för mig är ABM ett stycke feldenkrais.

 

Hon är mycket medial och välformulerad & har flera sevärda inslag på YouTube.

 

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais