Rullande sallamander

feldenkrais bänk

den .

Min feldenkraisbänk har jag låtit bygga själv

med båtplywood, ett liggunderlag under konstlädret som en äkta sadelmakare i Huddinge satt på plats. Höjden är 42 cm bredden 100 cm & längden 2 m.

Det är ett stabilt bord men bordet på ritningen är en snäpp stabilare med ytterligare en tvärslå. Jag har fått ritningen av Paul Rubin som deltog i den andra feldenkraisutbildningen i San Fransisco  PDF[+]

Elisabet Bloom, feldenkraispedagog som utbildar pedagoger i Sverige & Tyskland har bidragit med två ritningar. 
En mer avancerad PDF[+] & en enklare PDF[+]

 

A letter from Moshe Feldenkrais to the students of Amherst 1980 Länk[+]

 

Seminarium för feldenkraispedagoger

den .

Oslo 27 febr - 1 mars 2015 med Norske Feldenkraisförbund

Inbjudan se Länk[+]

Seminariet gick av stapeln på Haraldshjem Vandrarhjem i Oslo. Det blev mycket lyckat och uppskattat. Som mest deltog 17 pedagoger.

Innehållet blev den kombination av teori & praktik (ATM-lektioner) som var planerat. Teorin stöttes upp av ett omarbetat kompendium som tidigare utarbetats för fortbildning på Feldenkrais Skolan åren 2005-2009.

Ett föredrag kring min sakgranskning av översättningen av Kroppen och det Mogna Beteendet, som jag höll på SFAF's årsmöte 2010, hölls i omarbetad form med en expose & sammanlänkning av Moshe Feldenkrais' böcker som tema.

En del av de YouTube filmer som jag använder i undervisningen på Feldenkrais Skolan redovisades. Länk[+]

 

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais