Rullande sallamander

Förbättring av förmågan - En teori som kan omsättas i praktiken

den .

Denna artikel berör de nyöversättningar jag gör våren 2016 från det hebreiska orginalet av boken medvetenhet genom rörelse.

Rubriken på artikeln är bokens namn. (שכלול היכולת הלכה למעשה) Artikeln kommer att fyllas på allt eftersom jag får färdigt material. Som läsare uppmanas du att även läsa den engelsak översättningen. Då har du tre olika texter att jämföra och hitta din egen förståelse. Minns att det är i praktiken som klarheten finns.

Låt oss göra och låt oss höra

den .

Angående boken medvetenhet genom rörelse

Det hebreiska originalet av boken medvetenhet genom rörelse publicerades i februari 1967. Den engelska översättningen Awareness through Movement (ATM) publicerades 1972. Orginalet har en helt annan titel: 

Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

MF's vetenskapliga referenser

den .

Kroppen och Moget Beteende:
en Studie om Ångest, Sexualitet, Gravitation och Lärande

gavs ut på svenska 2010 av BookLund. Tillsammans med Gunnel Iverus ägnade jag tid att granska och komplettera översättningen. Det innebar att läsa boken mening för mening ord för ord. Långsamt.

Jag fick även tillfälle att skriva ett kort svenskt förord Länk[+]

Boken skrevs efter freden 1945, i ett London som hämtade sig från andra världskrigets fasor då överlevnad och överlevnadsstrategier inte var några tomma ord. Det är även en bok full med vetenskapliga hänvisningar. Vårt sätt att inhämta information har drastiskt förändrats i och med internet och sökmotorer. Det är därför glädjande att det med lite sökvana går att finna det mesta som MF hänvisar till i boken som relevant forskning och meta-kunskap till hans teorier och metod.

 

 

Evidence & feldenkrais

den .

This is an article collecting research about the Feldenkrais Method 

The Effectiveness of the Feldenkrais Method: A Systematic Review of the Evidence
by Susan Hillier and Anthea Worley published 2015 Länk[+]

Changes in neural resting state activity in primary and higher-order motor areas induced by a short sensorimotor intervention based on the Feldenkrais method
by Julius Verrel, Eilat Almagor, Frank Schumann, Ulman Lindenberger, and Simone Kühn published 2015  Länk[+]

International Feldenkrais federation, IFF, is a collector of material with some bias. Länk[+]

Rudolf Magnus & hållningsmekanismer

den .

Rudolf Magnus (1873 -1927) tysk farmakolog och fysiolog -  under bearbetning

Moshe Feldenkrais refererar till Magnus i förordet till Kropp och det Mogna Beteendet och senare fyra ggr i boken. Det finns fog att orientera sig i Magnus´forskning för en ökad förståelse varför en enda lektion kan förändra elevens hållning så radikalt.

Jag finner en biografi Länk[+] och två artiklar publicerade i Lancet 1925-26 som är upplysande. De finns på en Alexanderlärares hemsida

Jacob Bronowski - Imagine!

den .

Jacob Bronowski (1908 - 1974) - Why science matter -
Mathematician, biologist, science historian, playwright, poet, inventor ...

Moshe Feldenkrais met Jacob Bronowski during the 2nd World War in England.

Often, several times a week, over a period of some years they met and discussed.

Reading and listening to Bronowski helps to understand some of the influences, the philosophy and the theories behind the Feldenkrais Method. MF confided Bronowski as an inspiration in shaping the definition of the biological acture (posture)

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais