Individinriktad rehabilitering

den . Träffar: 32107

Så fort jag noterar ett samtal eller en e-post sätts du upp på min lista. - Men vi behöver även talas vid innan jag kan ta emot dig. Ring gärna själv på telefontiden måndag- - onsdag- - torsdag morgon klockan 8.00 - 8.30. Även om du skickar en e-post vill jag ha ett samtal per telefon för att höra vad det är du vill lära dig och varför du söker just feldenkrais. Ett samtal har andra kvalitéer än det skrivna och processen börjar redan där. 

Här kan du ladda ner Feldenkrais Skolans rehabkoncept i [+]PDF

Hur länge pågår en rehabilitering?

Svaret är att det är individuellt och det beror på frågeställningen.

Du kommer att få lära dig lära att bli medveten om hur du handlar och agerar och hur du systematiskt kan förbättra dig själv och din funktion. Det är en process. Den processen kan fortgå resten av ditt liv.

Rehabiliteringen med individuella lektioner kan fortgå så länge som det är medicinskt motiverat. I bedömningen vägs det in hur och på vilket sätt du övar, hur du för processen framåt gällande den frågeställning du söker för med mera. 

Många, de som verkligen är motiverade och intresserade fortsätter en längre tid i gruppformatet. I informationen rekommenderas alla som kan (och det är de allra flesta) att komplettera och kombinera de individuella insatsen med att delta i ATM i grupp. Utifrån det finns hela SoundCloud materialet att utforska.

Läs mer här

- - - -

Lärandet innebär en möjlighet att förvärva redskap att förändra det egna beteendet"

Yochanan Rywerant (1922-2010)

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais