• cloud
  • slide07 1280

Terminens tema:

Orientering i tid och rum; hur kan den förbättras för en ökad hållbarhet?

Svenska ATM podden

Få tillgång till feldenkraisATM@evalaser & förklarande texter

Undervisning hur du kan använda över 200 inspelade ATM lektioner

Betala per vecka, månad eller halvår

Lär dig feldenkraismetodens teori & praktik

ATM via Zoom

ATM på ditt eget golv

Torsdagar 9.00-10.15

Gratis under fyra veckor

Lektionen publiceras på svenska ATM podden

Anpassad rehabilitering för covid -19

Ett pedagogiskt möte i samma rum

med en personligt anpassad instruktion öppnar för en konstruktiv rehab process

trots eventuellt behov av distansering

Kort väntetid

 

 

Barnen har lärt sig...

Here, at somatik.se, you'll find my description of the Feldenkrais System, texts which I have written, a selection of articles; texts in the sphere centering on the Feldenkrais Method from many different fields – these are often in English! A selection of books and other published material, and some links to additional sources.Take a tour!

feldenkraisiana

är en kontinuerlig information om mina olika fortbildningsverksamheter.

Den vänder sig till svensktalande & svenskförstående feldenkraispedagoger och blivande feldenkraispedagoer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och andra länder. 
Första numret publicerades till årsdagen av Moshe Feldenkrais' död 1 juli 1984.

Läs mer i bifogade PDFer

feldenkraisiana nummer 1 150701  PDF[+]

feldenkraisiana nummer 2 151009  PDF[+]

feldenkraisiana nummer 3 151213  PDF[+]

Medvetenhet Genom Rörelse

är det svenska namnet på den bok som Moshe Feldenkrais publicerade 1967 där han både teoretiskt och praktiskt redogör för sin syn på den biologiska hållningen och hur det går att förädla den genom en ökad medvetenhet om handlingens väsen. Nyckeln till förändringen är hjärnplasticiteten som vi idag vet mycket mer kring än då boken skrevs. Detta kompendium är en sammanställning av innehållet i bokens praktiska del, de tolv modell lektionerna. Dessa tolv utgör en övergripande översikt över feldenkrais pedagogiken och ligger till grund undervisningen på Feldenkrais Skolan.


Click to launch the full edition in a new window
Publishing Software from YUDU

Kompendium till boken Medvetenhet genom rörelse

Den svenska utgåvan av denna grundläggande bok är översatt utifrån den engelska boken som i sin tur är översatt från hebreiska. Boken är koncis och uppfattas av många som teknisk och svårläst eftersom den beskriver avancerade övningar i textformat. Den används flitigt på Feldenkrais Skolan och i samband med ett klargörande kring vad som menas med "När en person gör en allmänmänsklig rörelse på ett speciellt sätt, betyder det dålig samordning och inte enskild överlägsenhet." som är ett påstående av Dr. Feldenkrais i lektion IX som går under rubrik "Förståelse av de spatiala sambanden – medel för att samordna handling" uppkom ett behov av att se över den svenska översättningen. Det var möjligt eftersom jag läser hebreiska. Det resulterade i en mer systematisk genomgång av delar av texten nämligen introduktionerna till de praktiska uppgifterna.

Jag skriver i kompendiets inledning:

"Kompendiet är i första hand en sammanställning och ett förtydligande av ingresserna till de tolv lektionerna i del 2. Texten är även nyöversatt från hebreiska och följer nära M. Feldenkrais ordval. Den svenska utgåvan är översatt från den engelska översättningen från 1972. Introduktionerna är neutraliserade till påståendesatser som i den hebreiska utgåvan. För tydlighetens skull är de redovisade i numrerad punktform. Dessa konstateranden sammanfattar en övergripande studieplan för ett självutforskande med hjälp av feldenkraispedagogiken. Kompendiet är avsett som ett stöd för självstudier och som ett komplement till lärarledda lektioner. För vidgad förståelse hänvisas till boken.

Det finns ett klassiskt tänkespråk som lyder "En person som är för blyg att ställa frågor kommer aldrig lära sig.” Utifrån detta behöver läsaren lära sig att ställa frågor och inte minst, våga ställa frågor.

Det hebreiska originalet av boken Medvetenhet genom Rörelse/ Awareness through Movement publicerades våren 1967. Boken har en annan titel, Förädla Förmågan – teori & praktik. När den publicerades var den en sedan länge efterfrågad sammanställning av material till vad som senare kom att kallas feldenkraismetoden. Den tillkom för de många studenter som deltog i lektioner i Tel Aviv under 50-60 talet."

Kompendiet kostar 40 kr exkl porto och kan beställas via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Jag har även skrivit en kort förord till den svenska utgåvan.[+]PDF

av boken Kroppen och det mogna beteendet, en studie om ångest, sexualitet och lärande kom ut på svenska 2010 och engelska 1949. Den engelska utgåvan från 2005 har ett förord av Carl Ginsburg.

Boken säljs på Feldenkrais Skolan

Cosat I  II 600 pix

Välkommen till Feldenkrais Skolans Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut några gånger per termin och administreras av Eva Laser. Du kan enkelt avregistrera dig med en länk som finns i varje nyhetsbrev.

är ett axplock av länkar relevanta för information och en ökad förståelse av feldenkrais

Internationella Feldenkrais Federationen (IFF)
är en koordinerande organisation för flertalet Feldenkrais organisationer runt om i världen. Där finns bland annat en lista på studier, forskning och projekt som genomförts. Härifrån finns självklart ytterligare länkar vidare om du inte använder sökmotorer. [+]Länk 

International Feldenkrais Federation Distribution Center (IFF DC)
är en organsation underställd IFF som har hand om Moshe Feldenkrais arkiv. Allt eftersom publiceras källmaterial men som framgår är det tills vidare reserverat för pedagogoger och pedagoger under utbildning. [+]Länk

Feldy Notebook
är platsen för att hitta, kommentera och dela ATM lektioner. Den är en "open-source", sökbar, sammanlänkade katalog angående Medvetenhet genom rörelse - (ATM) lektioner. Det är en resurs utformad för studenter och lärare. Den är öppen och så även tillgänglig för allmänheten även om denna inte kan bidra aktivt. Eftersom många av FS's elever studerar lektioner både praktiskt och teoretiskt är länkningen på sin plats. [+]Länk

 

"The intelligence of an individual may be measured by the speed with which he orients himself to new situations" 
British neurologist Sir C.S. Sherrington nobelföreläsning 1932.

 

s

 

Om NeuroplasticitetHär nedan finns dokument och länkar

eller utdrag till publikationer av och med Moshe Feldenkrais.

 

Detta är en förkortad version av kapitlet "var och hur man börjar" från boken "Medvetenhet genom rörelse" I detta kapitel redogörs varför just rörelser är feldenkraismetodens pedagogiska verktyg. 

Var och hur man börjar

 

Moshe Feldenkrais har skrivit en vägledning om hur man bör gå tillväga för att få ut det mesta möjliga av lektionerna man utför i grupp eller hemma. Den finns utgiven av Feldenkrais Resources och publicerad på en välgjord hemsida i Wien.

Learn to Learn 

 

En intervju med M. Feldenkrais från 1965 där han argumenterar för onödan att skilja på body/mind eller självbild mer än möjligen språkligt. Den är även publicerad i boken Embodied wisdom the collected papers of Moshe Feldenkrais. Länken går till Feldnets hemsida. Där finns mer att läsa.

Image, Movement, and Actor: Restoration of Potentiality

 

På flera ställen i somatik.se skriver jag om boken ”medvetenhet genom rörelse” eller ”förädla förmågan” som anspelar på dess första titel. Bokens första översättning till tyska gjordes av Franz Wurm som studerade med Dr Feldenkrais i Tel Aviv. Han valde titeln "der aufrechte gang" – den upprätta gången. Friedhelm Kemp, tysk skriftställare och översättare recenserade boken och metoden i Neue Zurcher Zeitung 19/1 -69. I denna pdf finns förutom recensionen ett brev från Dr Feldenkrais till Kemp med anledning av artikeln samt ytterligare ett föredrag av Kemp ”Let’s get things right”, ”Warum nicht das richtige” från 1995. Välskrivet.

Walking Uppright (English)

Der aufrechte gang (Deutsch)

 

Här är en intervju och samtal med Dr Feldenkrais hur han började och utvecklade självförvarsmetoder (krav maga) i Tel Aviv på tjugotalet och hur det kom sig att han senare öppnande den första judodojon under sin vistelse i Paris på trettiotalet. En dojo där bland andra makarna Julie Curie tränade. Dennis Leri m.fl. intervjuar Moshe Feldenkrais om budo. Även med i boken Embodied wisdom the collected papers of Moshe Feldenkrais.

What has your history been in the martial arts?

 

Jag heter Eva Laser och är född 1952 i Solna.

Sedan 1975 är jag yrkesverksam som legitimerad sjukgymnast, sedan 1985 som ergonom, och sedan 1991 som auktoriserad feldenkraispedagog.

 

Jag tycker om att skriva och berätta om det jag möter i mitt eget lärande och i min kontakt med elever och patienter.

På den här hemsidan hittar du beskrivningar vad feldenkraismetoden är och vad som kommit att utvecklas till en pedagogik. Här finns information om litteratur och andra media.

Du finner information om vad som händer och sker på Feldenkrais Skolan.

 

Är du nyfiken att veta om vad rehabilitering med feldenkrais innebär kan du läsa mer under denna meny.

 

Du hittar mina föredrag & debattartiklar under menyn Mitt skrivande där även mina reflektioner finns samlade;texter från nyhetsbrev och annat som samlats sedan 2005.

 

 

"Det huvudsakliga är inte övning i det man redan vet, utan att upptäcka okända nya reaktioner i sig själv och genom detta lära sig ett bättre och mer behagligt sätt att agera." Moshe Feldenkrais

 

Listed below are books written by Moshe Feldenkrais in English.

In Sweden books can be bought i.e. at bokus or adlibris.  Amazon, Achieving Excellence and Feldenkrais Resources also sell books and material. There are also books in German, Hebrew, Spanish and other languages. The web will provide the information you need.  If you click at the name of the book below you will find a link to a dokumentation or a published part of the book. But compare prices if you like to buy. Students of Feldenkrais Skolan can borrow books from the library. 

 

Self Mastery Through Concious Autosuggestion by Émile Coué (pdf)

In 1929 Moshe Feldenkrais translated an important and influential book by Émile Coué and C.Harry Brooks to Hebrew. The book in question was the practice of Autosuggestion. Feldenkrais added 2 chapters in the end applying the method of Coué to his thoughts. This is the embryo of what was later to be named the Feldenkrais Method. The book was republished in 1977. That means that its contents was not outdated. The opposite. In 1929 Hugo S Bergman wrote an introduction and in 1977 the professors Shulamith & Hans Kreitler who founded the faculty of psychology at the Tel Aviv University.  Reading Coué today we are reminded about how our thinking affects our action and how imagination overrides the will.

That is CBT in a simpler form (KBT & ACT in Swedish) Coué is known for "Day by day, in every way I am getting better and better." and "Our actions spring not from our Will but from our imagination"

 

The chapters by Moshe Feldenkrais are to be transleted and published into English.  The link above directs you to a free ebook. There are many at the web. You can search for more if needed.

 

Hadaka-Jime: The Core Technique for Practical Unarmed Combat  (link)

 

Higher Judo (link)

 

Body and mature Behaviour (link)

 

Potent Self

 

The case of Nora

 

Awareness through Movement

 

Master Moves

 

Elusive Obvious

 

Embodied wisdom; The collected wisdom of Moshe Feldenkrais (link)

 

Jag heter Eva Laser och är född 1952 i Solna.

Sedan 1975 är jag yrkesverksam som legitimerad sjukgymnast, sedan 1985 som ergonom, och sedan 1991 som auktoriserad feldenkraispedagog.

 

Jag tycker om att skriva och berätta om det jag möter i mitt eget lärande och i min kontakt med elever och patienter.

På den här hemsidan hittar du beskrivningar vad feldenkraismetoden är och vad som kommit att utvecklas till en pedagogik. Här finns information om litteratur och andra media.

Du finner information om vad som händer och sker på Feldenkrais Skolan.

 

Är du nyfiken att veta om vad rehabilitering med feldenkrais innebär kan du läsa mer under denna meny.

 

Du hittar mina föredrag & debattartiklar under menyn Mitt skrivande där även mina reflektioner finns samlade;texter från nyhetsbrev och annat som samlats sedan 2005.

 

 

"Det huvudsakliga är inte övning i det man redan vet, utan att upptäcka okända nya reaktioner i sig själv och genom detta lära sig ett bättre och mer behagligt sätt att agera." Moshe Feldenkrais

 

I lektioner i grupp

guidas du via muntliga instruktioner och du får utföra enkla rörelser som byggs upp i en speciell ordning utifrån hur hjärnan hanterar information och lär sig.

Självfallet behöver du inte vara i behov av sjukvårdande behandling för att åtnjuta lektioner i funktionell integrering (FI).

Den unika ordlösa dialogen som är FI's kännetecken förmedlar information som är helt anpassad efter dina frågor och är oftast förenade med en insikt som kan överbrygga eller sammanfatta utforskandet i gruppsituationen. Ett komplement är ofta att rekommendera. Dessa lektioner täcks inte av sjukförsäkringen. Kontakta med din fråga för prisuppgift.

 

fiskar av konstnär Håkan Dahlström

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (page xi)

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl

 

 

 

 

Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer