• cloud
  • slide07 1280

Terminens tema:

Svenska ATM podden

Få tillgång till feldenkraisATM@evalaser & förklarande texter

Undervisning hur du kan använda över 200 inspelade ATM lektioner

Betala per vecka, månad eller halvår

Lär dig feldenkraismetodens teori & praktik

ATM via Zoom

ATM på ditt eget golv

Onsdagar 18.00 - 19.00

Torsdagar 9.00 -10.00

Lektionen publiceras på svenska ATM podden

Rehabilitering trots pandemi

Ett pedagogiskt möte i samma rum

med en personligt anpassad instruktion öppnar för en konstruktiv rehab process

trots eventuellt behov av distansering

Kort väntetid

 

 

Orientation in time & space

Barnen har lärt sig...

Jag heter Eva Laser och är född 1952 i Solna.

Sedan 1975 är jag yrkesverksam som legitimerad sjukgymnast, sedan 1985 som ergonom, och sedan 1991 som auktoriserad feldenkraispedagog.

 

Jag tycker om att skriva och berätta om det jag möter i mitt eget lärande och i min kontakt med elever och patienter.

På den här hemsidan hittar du beskrivningar vad feldenkraismetoden är och vad som kommit att utvecklas till en pedagogik. Här finns information om litteratur och andra media.

Du finner information om vad som händer och sker på Feldenkrais Skolan.

 

Är du nyfiken att veta om vad rehabilitering med feldenkrais innebär kan du läsa mer under denna meny.

 

Du hittar mina föredrag & debattartiklar under menyn Mitt skrivande där även mina reflektioner finns samlade;texter från nyhetsbrev och annat som samlats sedan 2005.

 

 

"Det huvudsakliga är inte övning i det man redan vet, utan att upptäcka okända nya reaktioner i sig själv och genom detta lära sig ett bättre och mer behagligt sätt att agera." Moshe Feldenkrais

 

I lektioner i grupp

guidas du via muntliga instruktioner och du får utföra enkla rörelser som byggs upp i en speciell ordning utifrån hur hjärnan hanterar information och lär sig.

Självfallet behöver du inte vara i behov av sjukvårdande behandling för att åtnjuta lektioner i funktionell integrering (FI).

Den unika ordlösa dialogen som är FI's kännetecken förmedlar information som är helt anpassad efter dina frågor och är oftast förenade med en insikt som kan överbrygga eller sammanfatta utforskandet i gruppsituationen. Ett komplement är ofta att rekommendera. Dessa lektioner täcks inte av sjukförsäkringen. Kontakta med din fråga för prisuppgift.

 

fiskar av konstnär Håkan Dahlström

 

 

"Det huvudsakliga är inte övning i det man redan vet, utan att upptäcka okända nya reaktioner i sig själv och genom detta lära sig ett bättre och mer behagligt sätt att agera." Moshe Feldenkrais

 

 

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (page xi)

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl

 

 

 

 

Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer