Svenska ATM podden

Få fri tillgång till feldenkraisATM@evalaser

Öva när det passar!

Nya lektioner varje vecka under terminerna

Instruktioner hur du kan välja en intressant ATM lektion

Sex månaders prenumeration kostar 1 000 kr

ATM via Zoom

ATM på ditt eget golv

Onsdagar 18.00 - 19.00 torsdagar 9.00 - 10.00

Inspelningar av lektioner publiceras på svenska ATM podden

Söker du rehab för ett aktivare liv?

Ta gärna kontakt på SMS eller e-post - men skriv inte personliga uppgifter mer än namn och telefonnummer.

Ring på telefon 08 655 05 40 eller 070 655 04 70. Jag ringer tillbaka vid första tillfälle om du inte når mig. Eller skriv en e post om att du vill bli kontaktad. 

Det är en fördel att redan nu börja öva i hemmiljö. Se knapp nedan

 

 

 

The Brain's Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers

är psykiater Norman Doidge's andra bok. Den är en uppföljare på hans  bok The Brain That Changes Itself 

I denna bok ägnar han kapitel fem åt Moshe Feldenkrais. Först ur ett bibliografiskt perspektiv men även hans tidiga förståelse av neuroplasticiteten. Här är det publicerat på Salon.com "She will dance on her wedding..." Länk[+]

 

Lyssna BSP 116 Norman Doidge on Brain Plasticity där han på frågan om feldenkraismetoden redogör på sin syn varför det fungerar som det gör.

I mars 2016 har jag fått tillstånd av Ginger Campbell att länka till manuskriptet till BSP116 PDF[+] De talar om Feldenkrais på sidan 18. Det är  ett utmärkt sätt att lyssna och läsa samtidigt - om engelskan är svår eller för att minnas bättre.

Här är en länk till The brains way of healing Länk[+]

Efter min feldenkraispedagogutbildning i början på 90 talet tog jag många kontakter för att så att säga etablera feldenkrais i Sverige. Bland annat besökte jag professor Grillner på institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet i Solna. Det här är en länk till hans forskningslaboratorium.

Han lyssnade intresserat och gav mig ett tjockt kuvert med forskning av Erik Kandel. Jag läste intresserat och kan så här i efterhand säga att han förstod mycket mer vad jag höll på med än jag själv gjorde. Eric Kandel fick nobelpris år 2000 för sina rön om neuroplasticitet. Länk[+]

När jag 1995 skrev essän om Anna  för boken "Feldenkraismetoden att lära sig lära igen" är det den enda vetenskapliga referensensom jag använde. Länk [+] 
Nu 20 år senare vet jag mer om neuroplasticitet, begreppet användes inte så mycket då. Så på frågan Vad är feldenkrais kan vi säga det är en metod som utnyttjar hjärnans förmåga till neuroplasticitet. 
Här är ett utdrag från essän;

”Det konstgjorda golvet

På ett laboratorium i USA har Professor Kandel 's team lärt aplysiasniglar att inte dra in gälarna som en försvarsreaktion när man petar på dem. Man studerar på ett forskningslaboratorium det mest basala i den neurologiska inlärningen. På min feldenkraisbrits i Solna har Anna lärt sig att inte kröka sina spastiska tår. Det ena är avancerad grundforskning om hur nervsystemet lär sig på cellnivå, det andra är ett tydligt exempel på organisk inlärning för människor.
Sett ur detta snigelperspektiv är det inget märkligt med lektioner där det konstgjorda golvet används. Det är bara ett enkelt genialt tillvägagångssätt uttänkt av Moshe Feldenkrais för att lyfta fram och använda den subtila beröringen för information. Information i syfte att effektivisera kontroll av ett närapå reflexmässigt ihopdragningsfenomen i kombination med grundläggande reaktioner att finna stöd i skelettet via foten och därmed sänka onödig muskelspänning…”

Tags: Feldenkraisteori Moshe Feldenkrais Neurovetenskap Awareness - Consciousness - Medvetenhet Neuroplasticitet

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (page xi)

Fysikens lagar

Det finns inget rum som ”innehåller” världen och
det finns ingen tid ”i vilken” händelser inträffar.

Tingen finns inte i världen; världen är själva tingen.

fysik år 2020 

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl

 

 

 

 

Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer