Svenska ATM podden

Få tillgång till feldenkraisATM@evalaser & förklarande texter

Instruktioner hur du kan studera 240 inspelade ATM lektioner

Betala per vecka, månad eller halvår

Lär dig feldenkraismetodens teori & praktik

ATM via Zoom

ATM på ditt eget golv

Onsdagar 18.00 - 19.00 torsdagar 9.00 - 10.00

Inspelningar av lektioner publiceras på svenska ATM podden

Rehabilitering under pandemin

UPPEHÅLL PGA NYA RESTRIKTIONER

Stängningen av mottagningen är förlängd fram tills dess jag blir vaccinerad och den ger skydd. Uppdaterar genast jag får kallelse. (69 år)

Under uppehållet hänvisas du till eget utforskande i hemmet. Se knapp nedan

Jag finns tillgänglig för samtal på 070 655 04 70. 

 

Jacob Bronowski (1908 - 1974) - Why science matter -
Mathematician, biologist, science historian, playwright, poet, inventor ...

Moshe Feldenkrais met Jacob Bronowski during the 2nd World War in England.

Often, several times a week, over a period of some years they met and discussed.

Reading and listening to Bronowski helps to understand some of the influences, the philosophy and the theories behind the Feldenkrais Method. MF confided Bronowski as an inspiration in shaping the definition of the biological acture (posture)

Moshe Feldenkrais lectures in Amherst 1981 about this influence Link[+]

Rudolf Magnus (1873 -1927) tysk farmakolog och fysiolog

Moshe Feldenkrais refererar till Magnus i förordet till Kroppen och det Mogna Beteendet och senare fyra ggr i boken. Det finns fog att orientera sig i Magnus´ forskning för en ökad förståelse varför en enda lektion kan förändra elevens hållning så radikalt.

Jag finner en biografi Länk[+] och två artiklar publicerade i Lancet 1925-26 som är upplysande. De finns på en Alexander lärares hemsida

Physiology of Posture Länk[+]

Två filmer för att förstå en forskargärning & upptäckter om som är väsentliga för människans upplevelse av omvärlden och hur vi agerar i den.

Thinking and doing inspirerad av Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]

Den här hemsidan heter Somatik.

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα . Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet.

Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt och helhet, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera. När vi låter tanken & språket benämna oss människor som individer, hela personer istället för jag & kroppen händer så småningom något med vår medvetenhet och uppmärksamhet.

Det innebär även ett darwinistiskt synsätt där människan representerar en förgrening av det stora livsträdet. Hon har unika egenskaper som utmärker henne bland andra existenser. Hon har en unik mognadsprocess fram till självständighet och könsmognad. Hon lär sig långsammare än andra varelser att hålla balansen och hantera gravitationen. Jämfört med andra däggdjur, som ofta går nära sin födelese,  är det en process över ungefär ett år för att lära sig gå på två ben. Eftersom det sociala sammanhanget är så utvecklat överlever människan utan att ha en bra och ändamålsenlig hållning. Hon har ett livslångt lärande. Men hon är en gren på evolutionsträdet.

Om vi ser livet som en process är ett soma varken stilla eller varaktigt utan det är föränderligt, mottagligt och i ständigt samspel och anpassning till sin omgivning.

Om vi definierar föreningen kropp/själ som en objektiv realitet utifrån det faktum att människan är en oskiljaktig helhet när hon är i handling, i funktion förstår vi något mer än dualismens kropp/själ. Används engelskans mind/body inbegriper det en rad betydelser på svenska och blir mer omfattande. Här i bokstavsordning; begåvning, erinring, håg, intellekt, minne, sinne, sinnelag, personlighet och psyke.

Moshe Feldenkrais definierar handlingens fyra komponenter i boken Medvetenhet genom Rörelse.
"...Vår självbild är sammansatt av fyra delar som alltid deltar i varje handling. Rörelse, varseblivning, känsla och tanke är de fyra oskiljaktiga komponenterna i varje aktivitet. Det kvantitativa och kvalitativa av varje komponent i en handling är olika på samma sätt som människorna som utför handlingen är olika men varje komponent deltar i någon mån i alla skeenden.

  • För att tänka måste en människa vara vaken och inte drömma samt varsebli och urskilja sin position i relation till gravitationsfältet. Utifrån detta är rörelse, varseblivning samt känslor en del av tänkandet.
  • För att bli arg eller glad måste en människa inta en specifik position och relatera antingen till ett objekt eller till en annan person. Detta är att röra sig, att varsebli och att tänka.
  • För att se, lyssna eller över huvudtaget urskilja något måste en människa bli involverad, bli oroad eller urskilja vad som hänt. Detta är att röra sig, att känna och att tänka.
  • För att röra sig måste en människa åtminstone använda ett av sina sinnen medvetet eller omedvetet. Detta är att varsebli, att känna och att tänka…"

Läs vidare om detta i kapitlet om självbilden i boken Medvetenhet genom Rörelse på sid 17.


Somatik handlar om något förmer än diagnos och kategorisering i sjukt & friskt. Det handlar om livet som process. 

Det innebär oftast en reflektion utöver det vardagliga men är i perspektivet handling och aktivitet väl så övertygande. Vi påverkas av språket, dess metaforer och symboler och språket påverkas i sin tur av tidsandan och skeenden i samhället. Jag har i hela mitt vuxna liv utvecklat en ödmjukhet inför hur verksamt ett medvetet språk är som verktyg i kommunikation med den andre. 

Mitt liv och min yrkesverksamhet bekräftar dessa idéer stundligen och dagligen. Om detta och annat handlar min verksamhet och då även denna hemsida, under process för elever, kollegor & nyfikna.

Vi agerar i enlighet med vår självbild...

Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre - Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]

Han kompletterade boken med två kapitel, "The unconcious as executor" och "Last in deed, first in thought", som ska ses som ett frö till det som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden.

är tre komponenter som ingår i allt agerande, all handling.

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (page xi)

Fysikens lagar

Det finns inget rum som ”innehåller” världen och
det finns ingen tid ”i vilken” händelser inträffar.

Tingen finns inte i världen; världen är själva tingen.

fysik år 2020 

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl

 

 

 

 

Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer