• cloud
  • slide07 1280

Terminens tema:

Att lära sig lära - igen

Detta är en skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell

Självlärande syftar på ett organiskt lärande. Den pedagogiska modellen är heuristisk och syftar på upptäckande eller bildande av ny relevant kunskap.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga, rummet, i synnerhet golvet och gravitationen. Nödvändigt är en nyfiken attityd.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Materialet är givet. Människan inifrån ut.

Rehabilitering

Söker du rehab för ett aktivare liv?

Mottagningen är stängd januari p g a pandemin

Ta gärna kontakt på SMS 070 655 04 70 eller e-post 

Skriv inte personliga uppgifter om besvär och/eller sjukdom.  Berätta kortfattat vad du vill lära dig och skriv namn och telefonnummer så kontaktar jag vid första tillfälle.

Svenska ATM podden

Prenumerera på inspelade ATM

Bli självförsörjande i din feldenkraisprocess

Öva hur ofta du vill på udda tider
Organiskt lärande är gränslöst

Delta i ATM lektioner via Zoom

Varje onsdag & torsdag

Vårterminen 2022 börjar 12/1 & 13/1

Kom med i min grupp Forum om och kring feldenkrais på Facebook

ATM via SoundCloud, Spotify, Feedburner, iTunes m.fl

Introduktion till feldenkrais

Barnen har lärt sig...

Två filmer för att förstå en forskargärning & upptäckter om som är väsentliga för människans upplevelse av omvärlden och hur vi agerar i den.

Gunnar Johansson (1911–1998) var verksam som professor i psykologi vid Uppsala universitet under åren 1956-77.
På fyrtiotalet bedrev han studier vid Stockholms universitet för David Katz Länk[+] som stod gestaltterapin nära, och påbörjade en forskarkarriär som under de närmaste decennierna skulle göra honom till en internationellt välkänd perceptionsforskare. Han hade samröre med Karl Pribram och befinner sig i en forskarkrets som är väsentlig för förståelsen av feldenkraismetodens utformning och praktik. Här är hans dödsruna. Länk[+]

Tag dig tid att titta på dessa två YouTube filmer som på ett pedagogiskt sätt belyser hur vi uppfattar två & tre dimensionell rörelse. De tio punkterna som omtalas i filmerna ska sättas i samband med de fem grundläggande linjerna

"This movie was produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University, and demonstrates some of the work of the Swedish Psychologist Gunnar Johansson. Part one is about the perceptual organization of simple movements in the image plane. Search for part 2 to see more. 

 

Johansson: Motion Perception part 1 Länk[+]   7,16 min

"This movie is the second of two short movies produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University. It demonstrates some of the work of the Swedish experimental psychologist Gunnar Johansson. Johansson is mainly known for his seminal work on biological motion perception, but his interests were much broader. Part 2 is concerned with motion in three-dimensional space (rather than motion restricted to the image plane)."

Johansson: Motion Perception part 2   Länk[+]  10,54 min

Här en artikel som sätter Gunnar Johansson i relation till den för feldenkrais viktiga Karl Pribram PDF[+]

 

 

__________________________________________________________________________________

Translation to English - for the links look in the original article!

Two & three-dimensional perception (perception) - some experiment

Two films in order to understand a research career and discoveries about what is essential to human experience of the outside world and how we act in it.

Gunnar Johansson (1911-1998) was employed as a professor of psychology at Uppsala University in the years 1956-77.

In the 1940s, he studied studies at Stockholm University for David Katz Link [+] who was close to the Gestalt therapy and began a research career that in the next few decades would make him an internationally renowned perception researcher. He interacted with Karl Pribram and is active in a research circle that is essential for understanding the Feldenkrais method's design and practice. Here is his obituary. Link [+]

Take a moment to watch these two YouTube movies, which in an educational way illustrate how we perceive two & three-dimensional movements. The ten points mentioned in the films should be put in connection with the five basic lines.

"This movie was produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University, and demonstrates some of the work of the Swedish psychologist Gunnar Johansson. Part one is about the perceptual organization of simple movements in the image plane. Search for part 2 to see more.
Johansson: Motion Perception part 1 Link [+] 7.16 min

""This movie is the second of two short movies produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University. It demonstrates some of the work of the Swedish experimental psychologist Gunnar Johansson. Johansson is mainly known for his seminal work on biological motion perception, but his interests were much broader. Part 2 is concerned with motion in three-dimensional space (rather than motion restricted to the image plane)."

Johansson: Motion Perception part 2 Link [+] 10.54 min

Here is an article that puts Gunnar Johansson in relation to the feldenkrais important neuroscientist Karl Pribram PDF [+]

 

 

 

 

 

Tags: Begrepp

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer