Svenska ATM podden

Få tillgång till feldenkraisATM@evalaser & förklarande texter

Instruktioner hur du kan studera 240 inspelade ATM lektioner

Betala per vecka, månad eller halvår

Lär dig feldenkraismetodens teori & praktik

ATM via Zoom

ATM på ditt eget golv

Onsdagar 18.00 - 19.00 torsdagar 9.00 - 10.00

Inspelningar av lektioner publiceras på svenska ATM podden

Rehabilitering under pandemin

UPPEHÅLL PGA NYA RESTRIKTIONER

Stängningen av mottagningen är förlängd fram tills dess jag blir vaccinerad och den ger skydd. Uppdaterar genast jag får kallelse. (69 år)

Under uppehållet hänvisas du till eget utforskande i hemmet. Se knapp nedan

Jag finns tillgänglig för samtal på 070 655 04 70. 

 

Två filmer för att förstå en forskargärning & upptäckter om som är väsentliga för människans upplevelse av omvärlden och hur vi agerar i den.

Gunnar Johansson (1911–1998) var verksam som professor i psykologi vid Uppsala universitet under åren 1956-77.
På fyrtiotalet bedrev han studier vid Stockholms universitet för David Katz Länk[+] som stod gestaltterapin nära, och påbörjade en forskarkarriär som under de närmaste decennierna skulle göra honom till en internationellt välkänd perceptionsforskare. Han hade samröre med Karl Pribram och befinner sig i en forskarkrets som är väsentlig för förståelsen av feldenkraismetodens utformning och praktik. Här är hans dödsruna. Länk[+]

Tag dig tid att titta på dessa två YouTube filmer som på ett pedagogiskt sätt belyser hur vi uppfattar två & tre dimensionell rörelse. De tio punkterna som omtalas i filmerna ska sättas i samband med de fem grundläggande linjerna

"This movie was produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University, and demonstrates some of the work of the Swedish Psychologist Gunnar Johansson. Part one is about the perceptual organization of simple movements in the image plane. Search for part 2 to see more. 

 

Johansson: Motion Perception part 1 Länk[+]   7,16 min

"This movie is the second of two short movies produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University. It demonstrates some of the work of the Swedish experimental psychologist Gunnar Johansson. Johansson is mainly known for his seminal work on biological motion perception, but his interests were much broader. Part 2 is concerned with motion in three-dimensional space (rather than motion restricted to the image plane)."

Johansson: Motion Perception part 2   Länk[+]  10,54 min

Här en artikel som sätter Gunnar Johansson i relation till den för feldenkrais viktiga Karl Pribram PDF[+]

 

 

__________________________________________________________________________________

Translation to English - for the links look in the original article!

Two & three-dimensional perception (perception) - some experiment

Two films in order to understand a research career and discoveries about what is essential to human experience of the outside world and how we act in it.

Gunnar Johansson (1911-1998) was employed as a professor of psychology at Uppsala University in the years 1956-77.

In the 1940s, he studied studies at Stockholm University for David Katz Link [+] who was close to the Gestalt therapy and began a research career that in the next few decades would make him an internationally renowned perception researcher. He interacted with Karl Pribram and is active in a research circle that is essential for understanding the Feldenkrais method's design and practice. Here is his obituary. Link [+]

Take a moment to watch these two YouTube movies, which in an educational way illustrate how we perceive two & three-dimensional movements. The ten points mentioned in the films should be put in connection with the five basic lines.

"This movie was produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University, and demonstrates some of the work of the Swedish psychologist Gunnar Johansson. Part one is about the perceptual organization of simple movements in the image plane. Search for part 2 to see more.
Johansson: Motion Perception part 1 Link [+] 7.16 min

""This movie is the second of two short movies produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University. It demonstrates some of the work of the Swedish experimental psychologist Gunnar Johansson. Johansson is mainly known for his seminal work on biological motion perception, but his interests were much broader. Part 2 is concerned with motion in three-dimensional space (rather than motion restricted to the image plane)."

Johansson: Motion Perception part 2 Link [+] 10.54 min

Here is an article that puts Gunnar Johansson in relation to the feldenkrais important neuroscientist Karl Pribram PDF [+]

 

 

 

 

 

Tags: Begrepp

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (page xi)

Fysikens lagar

Det finns inget rum som ”innehåller” världen och
det finns ingen tid ”i vilken” händelser inträffar.

Tingen finns inte i världen; världen är själva tingen.

fysik år 2020 

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl

 

 

 

 

Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer