Svenska ATM podden

Få tillgång till feldenkraisATM@evalaser & förklarande texter

Instruktioner hur du kan studera 240 inspelade ATM lektioner

Betala per vecka, månad eller halvår

Lär dig feldenkraismetodens teori & praktik

ATM via Zoom

ATM på ditt eget golv

Onsdagar 18.00 - 19.00 torsdagar 9.00 - 10.00

Inspelningar av lektioner publiceras på svenska ATM podden

Rehabilitering under pandemin

UPPEHÅLL PGA NYA RESTRIKTIONER

Stängningen av mottagningen är förlängd fram tills dess jag blir vaccinerad och den ger skydd. Uppdaterar genast jag får kallelse. (69 år)

Under uppehållet hänvisas du till eget utforskande i hemmet. Se knapp nedan

Jag finns tillgänglig för samtal på 070 655 04 70. 

 

är tre komponenter som ingår i allt agerande, all handling.

Dessa tre är även i fokus under alla feldenkraislektioner där vi utforskar handlingens väsen.

Begreppet orientering innefattar alltid en riktning.

För att en handling ska bli korrekt måste det finnas en riktning. Som exempel använder vi linjer på en tennisbana, golfaren siktar vid utslaget mot flaggan, vi använder pilar för att visa hur vi ska gå, köra och röra oss. Det är för många lättare att skriva om pappret är linjerat osv.

Under lektioner är rummet något att förhålla sig till. Därför läggs mattorna rakt i relation till väggen. Både på det omedvetna och medvetna planet bedömer vi om riktningen är den avsedda eller inte i relation till golv, vägg & tak.

Timing innefattar rytm och tidsbedömning.

Det krävs timing för att träffa en boll och timing för att föra koppen till munnen. Under lektionen strävar vi efter att röra oss mjukt & lätt. Dålig kontroll innebär ofta att rörelsen är hackig. En del av övningen innebär att eftersträva att eliminera hackigheten som är ett resultat av dålig koordination av de muskler som drar och de som håller emot (drar åt andra hållet) För att uppnå kontroll är det en fördel av att röra sig långsamt och ta tid och paus när det behövs. Det är HUR som gäller, processen att åstadkomma det som är instruktionen. Inte för att lyckas och hinna färdigt

Manipulation står för organiseringen av självet.

Mig själv, jag. Hur jag ska bete mig för att göra det avsiktliga.  Är instruktionen att rulla över från ryggläge till sidläge blir manipuleringen hur jag organiserar alla mina kroppsdelar för att uppnå detta. Är jag välorganiserad går det både lättare och enklare och med mindre energiåtgång. 

Här  en reflektion jag skrev 2007;

"Ordet MANIPULERA kan härledas till att binda samman och arrangera med händerna. Min fantasi drar igen i väg till Afrika. Människan utmärker sig bland varelserna genom sin förmåga att bära. I dåtiden var det först och främst föda man bar med sig, både på vid jakt och samlande..."

Läs mer i [+]PDF

Tags: Begrepp

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (page xi)

Fysikens lagar

Det finns inget rum som ”innehåller” världen och
det finns ingen tid ”i vilken” händelser inträffar.

Tingen finns inte i världen; världen är själva tingen.

fysik år 2020 

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl

 

 

 

 

Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer