• slide07 1280
  • cloud

Terminens tema:

Att lära sig lära - igen

Detta är en skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell

Självlärande syftar på ett organiskt lärande. Den pedagogiska modellen är heuristisk och syftar på upptäckande eller bildande av ny relevant kunskap.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga, rummet, i synnerhet golvet och gravitationen. Nödvändigt är en nyfiken attityd.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Materialet är givet. Människan inifrån ut.

Rehabilitering

Söker du rehab för ett aktivare liv?

Mottagningen är stängd januari p g a pandemin

Ta gärna kontakt på SMS 070 655 04 70 eller e-post 

Skriv inte personliga uppgifter om besvär och/eller sjukdom.  Berätta kortfattat vad du vill lära dig och skriv namn och telefonnummer så kontaktar jag vid första tillfälle.

Svenska ATM podden

Prenumerera på inspelade ATM

Bli självförsörjande i din feldenkraisprocess

Öva hur ofta du vill på udda tider
Organiskt lärande är gränslöst

Delta i ATM lektioner via Zoom

Varje onsdag & torsdag

Vårterminen 2022 börjar 12/1 & 13/1

Kom med i min grupp Forum om och kring feldenkrais på Facebook

ATM via SoundCloud, Spotify, Feedburner, iTunes m.fl

Introduktion till feldenkrais

Barnen har lärt sig...

är tre komponenter som ingår i allt agerande, all handling.

Dessa tre är även i fokus under alla feldenkraislektioner där vi utforskar handlingens väsen.

Begreppet orientering innefattar alltid en riktning.

För att en handling ska bli korrekt måste det finnas en riktning. Som exempel använder vi linjer på en tennisbana, golfaren siktar vid utslaget mot flaggan, vi använder pilar för att visa hur vi ska gå, köra och röra oss. Det är för många lättare att skriva om pappret är linjerat osv.

Under lektioner är rummet något att förhålla sig till. Därför läggs mattorna rakt i relation till väggen. Både på det omedvetna och medvetna planet bedömer vi om riktningen är den avsedda eller inte i relation till golv, vägg & tak.

Timing innefattar rytm och tidsbedömning.

Det krävs timing för att träffa en boll och timing för att föra koppen till munnen. Under lektionen strävar vi efter att röra oss mjukt & lätt. Dålig kontroll innebär ofta att rörelsen är hackig. En del av övningen innebär att eftersträva att eliminera hackigheten som är ett resultat av dålig koordination av de muskler som drar och de som håller emot (drar åt andra hållet) För att uppnå kontroll är det en fördel av att röra sig långsamt och ta tid och paus när det behövs. Det är HUR som gäller, processen att åstadkomma det som är instruktionen. Inte för att lyckas och hinna färdigt

Manipulation står för organiseringen av självet.

Mig själv, jag. Hur jag ska bete mig för att göra det avsiktliga.  Är instruktionen att rulla över från ryggläge till sidläge blir manipuleringen hur jag organiserar alla mina kroppsdelar för att uppnå detta. Är jag välorganiserad går det både lättare och enklare och med mindre energiåtgång. 

Här  en reflektion jag skrev 2007;

"Ordet MANIPULERA kan härledas till att binda samman och arrangera med händerna. Min fantasi drar igen i väg till Afrika. Människan utmärker sig bland varelserna genom sin förmåga att bära. I dåtiden var det först och främst föda man bar med sig, både på vid jakt och samlande..."

Läs mer i [+]PDF

Tags: Begrepp

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer