• slide07 1280
  • cloud

Terminens tema:

Att lära sig lära - igen

Detta är en skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell

Självlärande syftar på ett organiskt lärande. Den pedagogiska modellen är heuristisk och syftar på upptäckande eller bildande av ny relevant kunskap.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga, rummet, i synnerhet golvet och gravitationen. Nödvändigt är en nyfiken attityd.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Materialet är givet. Människan inifrån ut.

Rehabilitering

Söker du rehab för ett aktivare liv?

Mottagningen är stängd januari p g a pandemin

Ta gärna kontakt på SMS 070 655 04 70 eller e-post 

Skriv inte personliga uppgifter om besvär och/eller sjukdom.  Berätta kortfattat vad du vill lära dig och skriv namn och telefonnummer så kontaktar jag vid första tillfälle.

Svenska ATM podden

Prenumerera på inspelade ATM

Bli självförsörjande i din feldenkraisprocess

Öva hur ofta du vill på udda tider
Organiskt lärande är gränslöst

Delta i ATM lektioner via Zoom

Varje onsdag & torsdag

Vårterminen 2022 börjar 12/1 & 13/1

Kom med i min grupp Forum om och kring feldenkrais på Facebook

ATM via SoundCloud, Spotify, Feedburner, iTunes m.fl

Introduktion till feldenkrais

Barnen har lärt sig...

Thinking and doing inspirerad av Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]

MF kompletterade boken med två kapitel, "The unconscious as executor" och "Last in deed, first in thought", som ska ses som ett frö till det som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden.

Jag fick en kopia för många år sedan av kollegan Yona Postel i Tel Aviv. Jag fascinerades av vad jag läste och tyckte det var synd att endast den hebreisktalande allmänheten skulle kunna ta del av MF's tidiga funderingar kring autosuggestion. Efter smärre övertalningar åtog sig Reuven Ofir att översätta den till engelska och efter många turer publicerades de kompletterade kapitlen till Autosuggestion 2013 i en monografi under namnet Thinking and doing. Med i monografien är de två förorden;

  • ett från april 1930  av religionshistorikern Hugo Bergman och
  • ett från februari 1977 då den gavs ut på nytt med psykologi professorerna från Tel Aviv, Hans och Shulamit Kreitler.

Detta är efter San Fransisco utbildningen 1975 och uppenbarligen anser MF att boken fortfarande är högst relevant. Kreitlers grundande institutionen för psykologi på Tel Avivis universitet, samma institution där MF gav en serie föredrag under 60 talet. (ännu ej översatta):

Moti Nativ, som varit behjälplig i att få projektet i hamn, kompletterar med ytterligare en introduktion av M. Feldenkrais' idévärld. Denis Leri bidrar med några ord på försättsbladet som utgör "reklamen" för boken.

Boken finns att köpa på Feldenkrais Skolan eller Achieving Excellense  Länk [+]
 
I samband med att boken Kroppen och det Mogna Beteendet kom ut på svenska höll jag ett föredrag på det svenska feldenkraisförbundet, SFAF's ,årsmöte 2010 om mitt arbete med att granska & bearbeta översättningen och satte boken i relation till influenserna från Coué. PDF[+]

Tags: Feldenkraisböcker Begrepp Moshe Feldenkrais

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer