• slide07 1280
  • cloud

Terminens tema:

Att lära sig lära - igen

Detta är en skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell

Självlärande syftar på ett organiskt lärande. Den pedagogiska modellen är heuristisk och syftar på upptäckande eller bildande av ny relevant kunskap.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga, rummet, i synnerhet golvet och gravitationen. Nödvändigt är en nyfiken attityd.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Materialet är givet. Människan inifrån ut.

Rehabilitering

Söker du rehab för ett aktivare liv?

Mottagningen är stängd januari p g a pandemin

Ta gärna kontakt på SMS 070 655 04 70 eller e-post 

Skriv inte personliga uppgifter om besvär och/eller sjukdom.  Berätta kortfattat vad du vill lära dig och skriv namn och telefonnummer så kontaktar jag vid första tillfälle.

Svenska ATM podden

Prenumerera på inspelade ATM

Bli självförsörjande i din feldenkraisprocess

Öva hur ofta du vill på udda tider
Organiskt lärande är gränslöst

Delta i ATM lektioner via Zoom

Varje onsdag & torsdag

Vårterminen 2022 börjar 12/1 & 13/1

Kom med i min grupp Forum om och kring feldenkrais på Facebook

ATM via SoundCloud, Spotify, Feedburner, iTunes m.fl

Introduktion till feldenkrais

Barnen har lärt sig...

Gravity baby

I boken Medvetenhet genom Rörelse - Förbättra Förmågan; En teori som kan omsättas i praktiken skriver Moshe Feldenkrais följande i övning 1 från bokens andra del:

(Boken innehåller 12 lektioner eller övningar med olika moment och sekvenser som alla representerar olika aspekter av den biologiska hållningen)

"Och nu till den väsentliga grundsatsen, den dynamiska länken mellan att sitta och att stå.

Människor upplever vanligen passagen från sittande till stående i någon mån som en kraftansträngning och de förbereder sig för denna ansträngning utan att veta om det. De anstränger nackmusklerna från ryggsidan, något som får huvudet att böja sig bakåt och hakan framåt. Denna överflödiga ansträngning kommer från en immunisering av bröstkorgen som förberedelse till en ansträngning i benen (som även den är överflödig), huvudsakligen i musklerna som sträcker knäna.

Alla dessa rörelser visar på avsikten att resa sig genom att huvudets rörelseenergi drar med sig hela bäckenets tyngd. Utifrån det viljemässiga kommandot och det gamla reflexmässiga kommandot, som vi har kallat det, är störningen sådan att man skjuter ifrån golvet med benen innan tyngdpunkten befinner sig ovanför fötterna. I det gamla systemet finns det en impuls att räta ut benen när tyngdpunkten befinner sig ovanför fötterna och denna upprätning upplever vi inte alls som ansträngande.

Det avsiktliga frånskjutet med benen görs vanligen för tidigt, innan den reflexmässiga stimulusen når sin höjdpunkt, och eftersom den viljemässiga avsikten avgjorts en gång för alla med en långsam rörelse, omöjliggör den för det gamla kommandot förmågan att utföra rörelsen organiskt och effektivt. Medvetenheten behöver uppfatta det organiska kravet. Denna urskiljning kallar jag ”självkännedom”.
Störningen som skapas är så här: det för tidiga frånskjutet av benen för att sträcka dem fixerar bäckenet på stället eller skjuter till och med dess övre del lite bakåt och uppresningen sker med bukmusklerna som drar med sig huvudet framåt och nedåt. Eftersom denna rörelseenergi inte är tillräcklig att lyfta bäckenets tyngd för att komma upp på de två benen (som inte är redo att bli kortare och böja knäna) – återgår kroppen till sittande. Det är möjligt att se denna störning hos åldringar eller de mycket svaga, som inte har kraft nog att övervinna de överflödiga ansträngningarna som tidigare beskrivits utöver det huvudsakliga arbetet som de behöver göra simultant. Ett förhållandevis litet arbete som är inom förmågans gräns, även för gamla och svaga." 

Utifrån MF's tänkande representerar ståendet den minsta gemensamma nämnaren av den biologiska hållningen. 

 

Tags: Biologisk hållning Gravitationen Begrepp

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer