Förbättra förmågan

en teori som kan omsättas i praktiken

handlingens fyra komponenter


I boken Medvetenhet genom Rörelse eller som den heter i original Förbättra förmågan; En teori som kan omsättas i praktiken diskuterar Moshe Feldenkrais sin syn på människan.

Han anför att uppdelningen i kropp och psykte är en språklig konstruktion och påminner att i handling är dessa två alltid ett. Han föredrar att använda begreppet själv, det engelska self eller Self. 

I del ett, efter inledningen, inleder Moshe Feldenkrais med följande ord under rubriken vår självbild.
Vi agerar i enlighet med vår självbild...
Vi talar, rör oss, tänker och känner var och en på ett sätt som skiljer sig från den andre enligt den bild som formats utifrån livserfarenhet. Vi måste förändra självbilden för vår inre syn för att handla på något annat sätt. Vad som menas här är en dynamisk förändring av vårt beteende och inte ett utbyte av en handling mot en annan. Förändringen i dynamiken av handlingarna förklaras med en ändring av självbilden, en förändring av de olika motivationerna och mobiliseringen av alla de kroppsdelar som deltar i utförandet.
Dessa förändringar är de som kräver skillnader i en viss handling när den utförs av var och en (t.ex. skillnader i handstil, i uttal osv.)
Under rubrik dynamiken i personligt handlande resonerar han
… Av de tre aktiva faktorer som utformar vår självbild är det endast självstudier som i någon mån ligger i våra händer…


Moshe Feldenkrais definierar handlingens fyra komponenter i boken Medvetenhet genom Rörelse.

"...Vår självbild är sammansatt av fyra delar som alltid deltar i varje handling. Rörelse, varseblivning, känsla och tanke är de fyra oskiljaktiga komponenterna i varje aktivitet. Det kvantitativa och kvalitativa av varje komponent i en handling är olika på samma sätt som människorna som utför handlingen är olika men varje komponent deltar i någon mån i alla skeenden.

  • För att tänka måste en människa vara vaken och inte drömma samt varsebli och urskilja sin position i relation till gravitationsfältet. Utifrån detta är rörelse, varseblivning samt känslor en del av tänkandet.
  • För att bli arg eller glad måste en människa inta en specifik position och relatera antingen till ett objekt eller till en annan person. Detta är att röra sig, att varsebli och att tänka.
  • För att se, lyssna eller över huvudtaget urskilja något måste en människa bli involverad, bli oroad eller urskilja vad som hänt. Detta är att röra sig, att känna och att tänka.
  • För att röra sig måste en människa åtminstone använda ett av sina sinnen medvetet eller omedvetet. Detta är att varsebli, att känna och att tänka…"

Läs vidare om detta i kapitlet om självbilden i boken Medvetenhet genom Rörelse på sid 17.


Den spatiala självbilden i aktivitet

Läs artikeln under temat för ht 2022

Selfimages

Feldenkraispedagog Elisabeth Beringer i Berkley 

är en av grundarna och drivkrafterna bakom Feldenkrais Resources. I Selfimaging har hon skrivit om ett av de centrala begreppen i det pedagogiska förhållningssättet, självbilden eller att självbilda.

Artikeln i fråga publicerades i tidskriften THE FELDENKRAIS JOURNAL, No.13. Jag har författarens tillstånd att publicera här på somatik.se. Respektera copyright och använd den enbart för privat bruk.

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved