Feldenkrais – att lära sig lära igen

Säg inte i början vad resultatet ska bli

ATM handlar om att försätta sig själv
i övning på ett utforskande vis.
Det är helt subjektivt, indivduellt och upplevelsebaserat

Ett av de fasta handlingsmönster som avgör vår överlevnad är nyfikenhet

Rudolfo Llinás

En insikt, en Heureka uppstår, och den tanken blir sedan något att gå tillbaka till,
uppmärksamma och medvetandegöra.

Med awareness menas kunskap eller uppfattning om en situation eller ett faktum. 

Att vara vaken och inte sovande, att vara medveten
innebär att vi vet var vi är och hur vi förhåller oss till omgivningen, till rummet (graviationen)

Vägen till ökad skicklighet går genom medvetna handlingar

AvsnittTema
1 A

ATM är ovanligt annorlunda

1 B

Det finns två modaliter

2 A

Lektion istället för behandling

2 B

Hur går det till?

2 C

En lektion är cirka 45 minuter

3 A

Video om ATM

3 B

Länk till annan
text om ATM

4

Tre ATM att utforska

5 A

Länk till ATM på Sound Cloud

5 B

Länk till svenska ATM podden

Avsnitt 1

ATM är ovanligt annorlunda, men vad är det? Vad betyder ATM?

ATM är en förkortning av Awareness Through Movement. Det är den engelska titeln på den bok som Moshe Feldenkrais gav ut 1967 och som är en teoretisk och praktisk sammanställning, en lärobok i ATM. Boken skrevs ursprungligen på hebreiska och den titeln är mer vägledande. Förbättra förmågan eller förbättra skickligheten. Bokens svenska översättning följer engelskan Medvetenhet Genom Rörelse alltså MGR. Många svenska pedagoger använder MGR men jag har valt att behålla den engelska förkortning ATM

Jag vill poängtera ordet awareness vilket är skilt från consciousness. Båda orden översätts till medvetenhet på svenska men de engelska orden hänvisar till två olika fenomen. Det är medvetenhet genom rörelse och inte tvärtom, rörelse genom medvetenhet som avses. Tråden genom nålsögat och inte nålsögat genom tråden.

Det finns två modaliteter
att lära sig lära - igen med feldenkrais

1) Genom att ta emot information huvudsakligen icke verbalt via pedagogens händer i en ordlös dialog, en dans som förbinder pedagogen och eleven där pedagogen ger förslag och eleven accepterar eller avvisar förslaget. Den formen har kommit att kallas funktionell integrering, FI.
FI används i rehabilitering även om det även förekommer ATM.

2)  Genom att ta emot pedagogens instruktioner via ord, antingen genom tal eller text.

Det går även att självinstruera sig, när man känner till tillvägagångssättet. Det är en övning från minnet eller genom att konstruera egna lektioner. Att bli guidad har sina fördelar då det frigör all den tankeverksamhet som åtgår i planering av övningen. Eleven kan hänge sig åt utforskandet, upplevelsen och utförandet.

 


Avsnitt 2

Lektion i stället för behandling

Lektioner är ett vedertaget begrepp för lärandet. Så är övandet. Vi använder övandet när det gäller att spela och lära språk. Vi använder träna när det gäller fysiskt arbete, sport och idrott. Feldenkrais lektioner är inte ämnade att vara ansträngande, inte heller träning eller gymnastik.

Hur det går till?

Övningarna utförs vanligen på mattor på golvet för att avlasta balanssystemet från gravitationens inverkan. Det är i grunden tryggt på golvet, det går inte att ramla av ett golv. Det finns även lektioner som utförs sittande eller stående. Lektionerna innehåller alltid ett överraskande moment och är därför inte utformade som en ritual. Varje lektion innefattar något nytt och annorlunda för att kittla nyfikenheten och lärandet. Det är det icke habituella, det icke vanemässiga, som adresseras.

När du väljer plats är det viktigt att du lägger dig rakt i förhållande till väggarna i ditt rum eftersom denna orientering är viktig för lektionens kvalitet.

En lektionstimme är cirka 45 minuter

En feldenkrais lektionen byggs upp i en speciell ordning och struktur utifrån hur hjärnan hanterar information. Tiden är inte betydelselös utan under den tiden sker en process i hjärnan som efterfrågas. Något förändras sker efter lektioner om de utforskas på rätt sätt enligt den ordning som utmärker just dessa lektioner.

Detta något är individuellt men eftersom tonus och muskelsammandragning dvs. rörelse är föremål för uppmärksamhet uppstår vanligen en högre kontroll som upplevs som vederkvickande som efter en god natts sömn. Det är de viljemässiga styrda rörelserna som är redskapet för utforskandet och lärandet och eftersom de är just viljemässiga kan både ansträngning och rytm styras och förändras. 


Avsnitt 3

Kort om ATM

En annan beskrivning på svenska ATM podden

Avsnitt 4

Här är några ATM lektioner du kan utforska!

Du kan ta dem i valfri ordning

Andningen bör hållas lugn
Under inlärningen anpassas aktivitetens rytm till andningsrytmen. När organisationen av kroppen förbättras och anpassar sig, organiseras andningen spontant till rörelsens rytm.
Moshe Feldenkrais avslutar kapitlet Några allmänna iakttagelser sid 63–68 i boken Medvetenhet genom rörelse (gröna boken)

1) ID 140821 Introduktion till ATM och feldenkraismetoden

2) ID190321 Dämpning av överaktivitet i nervsystemet 

3) ID 190321 En lektion med fokus på ögon, händer och underarmar som b.l a. påverkar det autonoma nervsystemet

Avsnitt 5

Det finns flera lektioner på Sound Cloud 

Jag förslår att du gör mer än en lektion. De är alla olika. 

Prenumerara på svenska ATM podden

Knappa 350 ATM tillgängliga när det passar dig.

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved