Spaning (tema) vårterminen -24

DEL A

Ett utforskande av sapiens sammansatta höftleder och allt det andra

Innehåll

AvsnittTema
1 A

Can Can från 1940

1 B

Citat om Hur:et

2

varför temat?

3 A

Andlighet 

3 B

Podd om vagus och Yoga

3 c

Homo vagus och homo sedens

AvsnittTema
4 A

skelettet och graviationen

4 B

fem linjer

4 C

perception av rörelse

5 A

Gånganalys

5 B

Animerade anatomi & fysiologifilmer

Avståndet mellan de två öronen och mellan de två höftlederna är ungefär lika långa.

Ställ dig upp och sätt händerna på öronen, känn in händernas placering och flytta ner dem med samma avstånd till ljumskarna, alldeles vid sidan av blygdbenet. Där!


Avsnitt 1

Go slowly enough that your imagination can catch up with what your lack of imagination is doing.

- Dennis Leri

Avsnitt 2

Varför detta tema om de sammansatta höftlederna?

Utbildningen till feldenkraispedagog i slutet av 80-talet gav mig helt nya insikter kring människans evolution och höftleden/bäckenet/ländens centrala roll i upprättheten och förflyttningen. Jag lärde mig FI och ATM konstruktioner för att klargöra detta för mina elever. Jag övade själv.

I alla år har jag vid en ny process' början ställt min elev frågan, nästan en kuggfråga, var höftleden är belägen? Var i den egna självbilden placerar vi denna kulled med en tre dimensionell global rörelse? Mycket få vuxna kan peka ut en mer exakt placering av höftleden. De vanligaste gissningarna är höftkammen eller alternativt högt upp på utsidan av låret. På ett ungefär. När de ser frågande ut skojar jag till det och frågar om munnen.

Jag tänker att frågan om själva ledens placering är en av vägarna in för en ökad medvetenhet och kanske även att formulera självbilden i ord. Det är en nödvändig orienterande insikt, nödvändig för att informationen kring lektioner lätt blir flyktig och försvinner men även användbar för att förstå guidning och vägledning i ATM bättre.

Det är skillnad mellan att kunna tala och prata och att kunna stava och läsa. Syns i hjärnan (Martin Ingvars forskning) Läsningen är en väg till bildning. Förståelsen av skelettets konstruktion och funktion är något av redskapen för lärandet i feldenkrais, som bokstäverna är för skriften.

Skelettet är individuellt utformat och samtidigt gemensamt utifrån det allmänmänskliga. Även om var och en är olik den andre, kan vi generalisera om de som har stor rörlighet i höftleden, en medfödd vighet och de som har större stel och stramhet,  Detta kan i sin tur delvis förändras och övas. Det kan förstås vad rörligheten gör för helheten.

Det är naturligtvis kulturbundet. Lever vi i en kultur som inte har möbler utan man sitter och lever närmare marken blir hållningen annorlunda än om vi från späd ålder fostras att inte ramla av stolar. Valet av kläder ger också frihet kontra begräsning. Det smala tajta jeansmodet som etablerades på sextiotalet gav avtryck. Många kvinnor fick ökade problem under havandeskapet då avsaknaden av en rörlig höftled som en konsekvens av att självbilden blev lika trång som byxorna, gav ofta, men inte alltid, upphov till dysfunktion i bäckenlederna eller länden. Även ryggsittarna har det problematiskt. 

Oavsett stel eller vig är höftleden inte en gångjärnsled utan en led med frihet i sex riktningar Kulleden vrider och roterar. Lårbenet ledhuvud och bäckenets ledpanna kan röra sig var för sig eller både och.

1972 började jag studera anatomi, min lärare var veterinär med en stor kärlek för just skelettet. Jag minns väl hur han en dag kom till klassrummet  med en kartong innehållande en ryggrad som han köpt från Indien. En människas skelett, sålt under livstiden för en eftertraktad inkomst, för leverans efter döden. När han drog upp den som en orm ur lådan visade han på de förändringar som formats på kotkropparna utifrån den inre kraftutväxlingen under den aktiva livsstilen för  individen ifråga.

Åldersförändringar kallade han det. Skelettet bryts kontinuerligt ner och byggs upp under livets gång. Det anpassar sig efter graviationen och svarar med utväxter motsvarande valkar i händerna. Vi kan inte se det med blotta ögat men avbilda det med röntgen och magnetisk resonanstomografi.

När jag tog ut ett nytt pass för något år sedan protesterade kvinnan i luckan när jag uppgav min längd. Hennes ögonmått bedömde något annat och mycket riktigt, jag hade blivit fem centimeter kortare. Så småningom fick jag det undersökt och kunde konstatera att kotorna var färre än förväntat, sneda, hoptryckta och glidande med förändringar i alla riktningar. Jag blev förfärad och kände in vad jag såg. 

Nu, många månader senare vet jag att jag misstog mig. Struktur är inte funktion, funktion i ett större sammanhang är mer än strukturen. Det finns bland annat ett hur. Muskelaturens ständiga parasitiska sammandragning påverkade mitt skelettet ogynnsamt. Stress och dagsplanering.

Nu har jag lärt mig reglera muskelarbetet bättre och de skadade lederna fungerar trots allt. Självfallet är det hela jag som är annorlunda, inte bara höft och ländleder utan justeringar överallt. Det inkluderar även min vagus, i generaliserat språkbruk stress och inre liv.


Men faktum kvarstår att sättet jag under livet använt mina viga höftleder har påverkat mina fem linjer, helheten, på ett ogynnsamt sätt och mycket energi har lagrats i länden med dessa förändringar som följd. Nog visste jag att jag inte rörde mig optimalt utifrån evolutionens konsekvens men att det var på detta viset överrumplade mig.

Jag vet att man inte kan lyfta sig själv i håret, överraska sig själv och under det senaste halvåret har jag sökt hjälp från skickliga utövare för att komma förbi mina vanor, oklarheter och fördomar.

Mycket feldenkrais, FI och ATM, samt riktad självsuggestion för att nämna några. Det har fungerat över förväntan. Skelettet är kvar i sin oform och funktionen är avsevärt förbättrad. Jag kan stäcka länden igen och gå ganska obehindrat. Ja till och med utan hälta. Jag inbillade mig att jag förstått höftens mekanik men icke.

Nu vet och förstår jag mer och väljer att integrera denna insikt ytterligare genom att välja de komplexa eller sammansatt höftlederna som terminens spaning.

Jag behöver sätta ord på den nya inre bilden för att guida er i nya ATM och förhoppningsvis med ett förfinat tydligare språkbruk. Jag vill även kunna urskilja vilka elever behöver mer klarhet och tydlighet utifrån just denna aspekt och motivera utifrån det.


Avsnitt 3

Detta är en viktig podd i David de Stenos sammanhang angående vetenskapen bakom andlighet. Men det är även livet själv. Andning och introception-

Men först lite språk.

Spirit är andning på latin, eller pneuma på grekiska. Andlighet, andning, andas.

Jag tänker att alla människor har andlighet/är andliga. Att den/det är ursprunglig(t). Att andas är ett deponensverb. Det går inte att säga att anda som till exempel att springa. Att andas är en passiv form men är i själva verket en aktiv funktion. Ett både och.

Den polyvagala teorin och Stephan Porges har funnits med mig länge. Jag skrev om det i en reflektion 2007, se länk. SP kan sin vagusnerv, om man får uttrycka sig så. Han påminner om att tal och röstorganen enerveras av samma kringirrande vaga nerv som även sköter själva livet dvs. de inre organen.

I podden redovisar han en tydlig vetenskaplig förklaring varför och hur vi använder andningen för att reglera oss själva. Och varför det är lättare i grupp än när man är själv. varför det kan finnas en tröskel av obehag att observera andningen. Mycket intressant.

Det är lättare att vara andlig i en församling.

Amelia Barili avslutar samtalet med en grundlig, och för mig upplysande genomgång av yoga, dess uppbyggnad och syfte.

Påminner om att det inte finns särskilda andningslektioner i feldenkrais utan den finns i förgrunden, i bakgrunden och under tiden. - varje lektion är ett alldeles eget uttryck för just elementär andlighet. Även det ska övas denna termin.
Länkar till  reflektionen från 2007. Homo Vagus betyder den vandrande människan i motsats till Homo Sedens, den sittande människan. 
Den anknyter till terminens tema.

Homo Vagus och Homo Sedens

En reflektion från februari 2007


Avsnitt 4 A B C

Länkar till tre artiklar på somatik.se som bör finnas med i vetandet.

Skelettet och gravitationen

Fem linjer

perception av rörelse

Avsnitt 5 A

Här finner du en gånganalys.

Kanske kan det intressera dig som inte har tänkt igenom det på ett strukturerat sätt tidigare. Det är inte  lätt att följa sitt egna gångmönster  - men vem vet? Kanske kommer terminens lektioner innebära att du märker en förändring som är svår att sätta ord på? Och denna information kan ge ökad klarhet.

Avsnitt 5 B

Spaning vårterminen -24 DEL B, är en egen sida med flera anatomi/fysiologi animeringar från Lyon. 
Jag rekommenderar att du ägnar tid åt dem.

Kampandjis animeringar


somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved