Tänk kring konstruerade emotioner

Lisa Barett Feldman utmanar den gängse synen på psykologi, affekter och emotioner.

Lär mer  via denna Länk[+]

Så skapas känslor är den svenska titeln på LBF's bok publicerad oktober 2018 Länk[+]

Spotify

ATMfeldenkrais@evalaser höstterminen 2013

den . Träffar: 8243

 16 lektioner är publicerade

Kommentarer under vb lektion! Du kan göra lektionerna i serie eller välja en enskild här och där. Feldenkraislektioner fungerar på det sättet eftersom det beror på dina frågor, din vana & din uppmärksamhet. Lektion 11 är dubblerad.

1) 130928 Position: Ryggläge Tema: Variation på "ljusstake lektion" från Alexander Yanai materialet Länk[+]

2) 131003 Position: Sidläge Tema: Utforskande av stöd av handen mot golvet Länk[+]

3) 131010 Position: Sidläge höger Tema: Orientering av skuldran i relation till självet och rummet. Länk[+]

Lektion för att tydligt visa hur Orientering, Timing & Manipulering (rörelse) påverkar den mentala kontrollen.

4) 131017 Position: Ryggläge, sittande & magläge Tema: Orientering av huvudet i rummet & mot bålen. Länk[+]

5) 131019 Position: Ryggläge & sittande på stol Tema: Hopdragning av vänster sida Länk[+]

Du kan konsekvent byta vänster till höger och göra lektionen tvärtom.

6) 131024 Position: Ryggläge & sidläge höger Tema: Hopdragning av vänster sida Länk[+]

Du kan konsekvent byta vänster till höger och göra lektionen tvärtom.

7) 131031 Position: Sittande på stol med stadigt ryggstöd Tema: Böja huvudet framåt med hopdragning av framsidan Länk[+] 
Mer information kring lektionens tema: sid 83 - 89 i boken Medvetenhet gm Rörelse

8) 131107 Position: sittande på stol utan skor Tema: Relation mellan lårben, bäcken & ansikte Länk[+]

Det kan vara av intresse att ta del av denna animeringen i samband med lektionen YouTube[+]

Kartan är på intet sätt territoriet, det vet var och en. På samma sätt är inte anatomiska illustrationer verkligheten.
Men en karta kan göra det lättare att hitta. Viktiga muskler gör vanligen mer än en sak. Biceps inte bara ändrar vinkeln i armbågen utan vrider även upp handflatan mot ansiktet. Denna kraftfulla böjmuskel i filmsnutten reglerar vinkeln mellan länden & lår vrider även låret utåt.

9) 131109 Position sittande på stol utan skor Tema: Relation mellan ben, bäcken & ansikte Länk[+]

En liknande lektion som 131107 men den skillnad att det är en lördagslektion, det vill säga en dubbellektion med paus. Lördagslektionerna är omtyckta just därför att det är ett lite annat tempo.

10) 131114 Position: Ryggläge Tema: Kontroll av böj & sträck i bålen med fokus på knä & fot. (den upprätta hållningens grundmekanismer) Länk[+]

Ur ett perspektiv, ledens perspektiv, är det ingen skillnad om du sitter, står, ligger på rygg eller sida. Böjningen av höften sker på samma sätt det vill säga att samma böjmusklerna drar ihop sig. Men ur alla andra aspekter är det skillnad i vilken position rörelsen sker. Graviationen spelar in med graden av det arbete som utförs. Självbilden är annorlunda och därmed även handlingsbilden. Och inte minst är det vanemässiga något annat. Att ha det stabila golvet som referens kan innebära att du kan göra betydligt mindre och uppleva desto mer. Så denna lektion tar upp det jag undervisar kring i den sittande positionen veckan innan men nu i ett annat sammhang.

11) 131121 A Position: Ryggläge på frigolitrulle 1 m diameter 15 cm Tema: Variation på lektion III från boken Medvetenhet genom rörelse med rubrik "Några elementära egenskaper hos rörelser" Länk[+]

Detta är en av två publicerade lektioner på samma tema men från två grupper med olika deltagare. Eftersom instruktionerna är i dialog med deltagarna kan du notera skillnader mellan lektion A & B som kan vara stimulerande.

11) 131121 B Position: Ryggläge på frigolitrulle 1 m diameter 15 cm Tema: Variation på lektion III från boken Medvetenhet genom rörelse med rubrik "Några elementära egenskaper hos rörelser". Länk[+]

Detta är en av två publicerade lektioner på samma tema men från två grupper med olika deltagare. Eftersom instruktionerna är i dialog med deltagarna kan du notera skillnader mellan lektion A & B som kan vara stimulerande.

12) 31127 Position: Stående, ryggläge och sittande Tema: Isolering  av fotens rörelser Länk[+]

Det är svårt för en del deltagare att höra, tänka & göra. De faller gärna in i vanamässiga rörelser och attityder vilket föranleder mig att påpeka att instruktionen inte är såsom de utforskar rörlesen. Begränsningar, som finns i alla lektioner, har inte uppmärksammats. I en lektion som vänder sig mot något så automatiserat som fotrörelser är det påtagligt.

13) 131204 Position: Varierande, i huvudsak sidläge med benet på rulle. Tema: Relationen mellan bäcken & bröstkorg. Länk[+]

Lektionen låter dig välja vilken sida du börjar att ligga på. 

14) 131207 Position: Ryggläge på rulle samt fyrfota stående. Tema. Hållnings muskulatur samt diagonaler Länk[+]

15) 131212 Position: varierande i sittande på golvet och mer Tema: Sensibla fötter är hjärnans utlöpare.Länk[+]

16) 131219 Position: Magläge Tema: variation på övning VII i ATM boken Länk[+]

 

Tags: ATM SoundCloud

Scanning

"...I do not tell you what it is intentionally, so you can become accustomed to listening to your body. Then, you can find the thing by yourself; otherwise there isn't any value to it. The value is that you begin to perceive something is changing in your body. You begin to perceive that if you move like this -- something changes, and if you move in another way -- something else changes. Understanding that changes the relationship between the pains of your body and your feelings; it also reorganizes one in relation to the other. That has value..."

Moshe Feldenkrais