STÄNGT FÖR REPARATION

 

STÄNGT vecka 47, 48 och 49. (ev. även vecka 50)

Feldenkrais Skolan gör avbrott i all verksamhet under de tre fyra veckor som reparationer av fönsterbågarna pågår på Lostigen 14.
Telefon, SMS och e-post  fungerar som vanligt. Kontakt

SVT om hjärnan

Psykiater Anders Hansen lanserar en serie om hjärnan (människan)

Första avsnittet 23/9 handlar bland annat om stress skilt från ångest. En viktig distinktion.
Den amerikanske stressforskaren Robert Sapolsky är intervjuad. Länk[+]

Under huvudrubrik neurovetenskap finns en artikel angående stress med flera TED föredrag.

ATMfeldenkrais@evalaser höstterminen 2019

den . Träffar: 852

Tema: Utforskande av sambandet mellan emotionell och motorisk kontroll utifrån ett feldenkraisperspektiv

Inbjudan till höstterminen PDF[+]


Kropp & själ i P1
sände 9/7 19 ett program Så skapas känslor Länk[+]. Det berör terminens tema.
Bland andra deltar Lisa Barett Feldman i programmet. Du kan höra henne förklara sin teori här Länk [+]

Om terminens tema:
Jag guidar och talar kring att tänka kring självet och jag själv, som en helhet istället för en uppdelning i kropp och själ/psyke. Det är grundanslaget i feldenkraismetodens människosyn. Den gängse uppdelningen ser jag främst som språklig och kulturell men är svår att tillämpa i aktivitet och handling. Det är inte något unikt i sig att formulera detta. Det ovanliga är att mena det. Fullt ut.

Det som åsyftas i utforskandet under lektioner är alltså något förmer än vad som vanligen sker i sammanhang där rörelse och fysisk aktivitet, motivation och känslor efterfrågas. För många elever innebär ATM och FI ett omtag kring sin syn på vad är en människa?

I boken Medvetenhet genom Rörelse från 1966 beskriver Moshe Feldenkrais  självbilden; Dynamiken i den individuella aktiviteten PDF [+] Denna text anger inriktningen på terminen.

Det allra enklaste sambandet mellan emotioner och sensomotorik är hur man agerar och tar hand om sig själv under lektionen. Graden av självständighet.  Det finns genomgående en uppmaning att göra lite, söka lätthet, söka det behagliga, respektera sina gränser. Grundaffekterna är behaglighet och obehaglighet. 

Att utforska gradvis och inte minst, ta paus när det behövs. Att undvika att bli irriterad och självkritisk när det inte går att förstå och lösa uppgiften med en gång. Lektionen har en process och är konstruerad för att det ska klarna så småningom. I det möter vara och en sig själv.

_________________________________________________

Är du nybörjare med feldenkrais?  Här är information om HUR du övar och lär dig med feldenkraismetoden för att uppnå bättre resultat Länk[+]

Höstens lektioner:

1) ID 190822  Tema: Handen som en bjällra i håret Position: magläge, varierande (lektion från Amherst materialet 1981 M. F. ) Länk[+]

2) ID 190829 Tema: Fortsättning handen som en bjällra (vänster) Position: sidläge , varierande  Länk[+]

3) ID 190905 Tema: Böja och sträcka händer och fötter Position: ryggläge (lektion från Amherst materialet 1981 M. F. ) Länk[+]

4) ID 190918 Tema: Tidig orientering i bålen Position: magläge (lektion från Amherst materialet 1981 M. F. )  Länk[+]

5) ID 190925 Tema: Pannan reagerar först på stress Position: magläge Länk[+]

6) ID 191003 Tema: Skulderbladet  är rörligt Position: magläge & ryggläge Länk[+]

7) ID 191010 Tema: Kuskställning Position: sittande på stol Länk[+]

8) ID 191024 Tema: Normal rörlighet på stol Position: sittande  på stol Länk[+]

9) ID 191107 Tema: Huvudet är mer än ansiktet Position: sittande bakvänd på stol Länk[+]

10) ID 191114 Tema: AY#30 på sidan, cirklar med huvudet och benet Position: sidläge Länk[+]

Tags: ATM SoundCloud Emotioner Awareness - Consciousness - Medvetenhet Neuroplasticitet ATM terminsvis Spotify iTunes

teorin om konstruerade emotioner