ATMfeldenkrais@evalaser höstterminen 2018

den . Träffar: 201

 

Höstterminen börjar vecka 34:  22–23/8 och beräknas pågå fram till den 5–6/12

Lov: Inga lektioner vecka 43-44, 24–25/10 samt 31/10–1/11

Det övergripande temat för hösten är:

VISUALISERINGS- & FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA UTIFRÅN ETT FELDENKRAISPERSPEKTIV.

Moshe Feldenkrais använder det engelska ordet "imagine" i sina ATM och teoriavsnitt. Utifrån det börjar jag med att både översätta och att slå upp synonymer till "imagine" för att ringa in de olika betydelserna. Begrepp är ju vida och ämnet för hösten kan spänna komma att spänna över stora fält. 

To Imagine, To visualize :

tänka sig, föreställa sig, visualisera, åskådliggöra

levandegöra; göra sig en bild av, ana, anta

förmoda, tro, tycka, minnas, begripa

tänka på

Tidigt var Moshe Feldenkrais intresserad av självsuggestion som ju är en visualiseringsmetod. Läs gärna min artikel om detta och MF's bok Thinking and Doing

Tags: ATM SoundCloud Gravitationen