ATMfeldenkrais@evalaser vårterminen 2019

den . Träffar: 653

Terminens tema: reversibilitet; fram och baklänges, omvänt.

Katelyn Ohashi USA 20190112

REVERSIBILITET Förmågan att byta riktning.

För att förbättra förmågan och öka skickligheten är förståelsen av begreppet reversibilitet en pusselbit.
Övningarna i en ATM syftar till att öka medvetenheten dvs. att veta vad vi kan veta. Vi har oss själva till förfogande för detta. Den ökade medvetenheten kommer indirekt. Redskapet är rörelse och för att konkretisera är övningarna ofta praktiska, hur man rullar runt, reser sig eller blir stabil, får en ökad balans och hanteringen av gravitationen.

Att vara skicklig utifrån detta perspektiv innebär förmågan till reversibilitet.

Eftersom de flesta övningarna sker på golvet är det inte så många som innebär fritt fall till exempel en kullerbytta. Det är bara på film vi kan hoppa upp från vattnet tillbaka till klippan eller trampolinen.

Wikipedia definierar så här:

Reversibilitet innebär att en händelse kan äga rum "baklänges", att den är symmetrisk i tiden. Inom kemi och fysik betecknar ordet att en reaktion är omvändbar, dubbelriktad.

Tid är en grundläggande dimension som gör att vi kan beskriva händelser i olika tempus; i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.

Om vi under övning i ATM reverserar en rörelse och gör den baklänges så är även tajmingen omkastad men vi kan inte få tiden att gå baklänges. Det innebär att den frånsett riktningen är likadan med en uppmärksamhet av vad och hur.

Exempelvis om du böjer och sträcker armbågen gör du det likadant fast omvänt, det innebär att även vridningen av underarmen och hand och fingerrörelsen är likadana. Är handflatan vänd mot golvet i början av rörelsesekvensen vänds den mot golvet även i den omvända sekvensen. Rörelsen har samma hastighet i båda riktningarna. När man övar detta måste man i tanken gå igenom hela proceduren och ha klart för sig de olika momenten innan och under tiden som övningen utförs. Det är inte en automatiserad rörelse. Det innebär även långsamhet. Det gäller att inte hasta och skynda vilket skapar förvirring. Snabbhet uppnås inte genom att göra fort. Verklig hastighet uppnås genom enkla, smidiga och välbalanserade rörelser.

Då är förmåga av att reversera ett verksamt verktyg.

Under vårterminen kommer detta tema att diskuteras i de inledande samtalen (som inte spelas in) och tas upp i instruktionerna under själva lektionen.

1) ID 190110 Tema: Fram och baklänges Länk[+]

2) ID 190124 Tema: Rund Rygg  Länk[+]

3) ID 190131 Tema: Rulla på rund rygg Länk[+]

4) Länk[+]