Att göra det otänkbara...

den . Träffar: 16403

tänkbart, det tänkbara möjligt och det möjliga vardagligt. (Nikes triumf)

Bilden föregår handling eller föreställningen om vad & hur något ska ske föregår skeendet. Den komplexa självbilden ligger till grund för handlingsbilden. På engelska image of action eller image of achievement. I Nikes triumf beskriver jag ett mycket konkret exempel på hur det går att förändra självbilden.

 I en rehabilitering är en påverkan av inställningen till vad som är möjligt extra viktigt. Därför ägnas en del av timmen åt samtal kring olika förhållningssätt till processen. I detta nyhetsbrev fångar jag en episod som är lite utöver det vardagliga.

Nyhetsbrev april 2008

Nikes triumf

En av mina elever presenterade mig med en nyhet när vi började arbetsveckan i går. Hon rullade rullstolen i position framför mig och lyfte bort den högra foten från fotstödet genom att sträcka i knäet. Så där en 45 grader upp. Tydligt. Ansiktet utstrålade berättigad stolthet.

läs mer i [+]PDF

Tags: Reflektioner

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais