Att göra det otänkbara...

den . Träffar: 16404

tänkbart, det tänkbara möjligt och det möjliga vardagligt. (Nikes triumf)

Bilden föregår handling eller föreställningen om vad & hur något ska ske föregår skeendet. Den komplexa självbilden ligger till grund för handlingsbilden. På engelska image of action eller image of achievement. I Nikes triumf beskriver jag ett mycket konkret exempel på hur det går att förändra självbilden.

 I en rehabilitering är en påverkan av inställningen till vad som är möjligt extra viktigt. Därför ägnas en del av timmen åt samtal kring olika förhållningssätt till processen. I detta nyhetsbrev fångar jag en episod som är lite utöver det vardagliga.

Nyhetsbrev april 2008

Nikes triumf

En av mina elever presenterade mig med en nyhet när vi började arbetsveckan i går. Hon rullade rullstolen i position framför mig och lyfte bort den högra foten från fotstödet genom att sträcka i knäet. Så där en 45 grader upp. Tydligt. Ansiktet utstrålade berättigad stolthet.

läs mer i [+]PDF

Tags: Reflektioner