@evalaser bloggar

Denna blogg är hjärtat i Eva Lasers webbaktiviteter. Den utgör entrén till digitala media och samlar publicerade alster på ett ställe för att sedan spridas till olika sociala media, institutioner och individer.
Den lanserades juni 2016.
feb
13

Självkärlek och organiskt lärande del 1

Ett nytt decennium är här. Tidslinjen sträcker ut sig. Vårterminen på Feldenkrais Skolan är påbörjad i sin årliga cykel. Dagarna med mer ljus än mörker är pålitligt återkommande. Det är redan ljust när arbetsdagen börjar. Det är nu det femte året som jag varje termin har en frågeställning utifrån ett ledmotiv. Jag väljer tema för att kunna resonera kring det som inte är självklart, det som oftast är generaliserat och diffust.  Det genomgående ämnet ska ses som en frågeställning för ett utforskande, inte ett konstaterande och något som redan finns färdigt att lära ut, pränta in. Jag planerar inte en kursplan i förväg, hur terminen kommer att gestalta sig, utan låter den växa fram utifrån vad som sker kontinuerligt under lektionerna, i alla möten. Dessa ledmotiv är uppskattade. Inte desto mindre viktigt är att distinktioner och ökad klarhet är viktiga för att stimulera en eventuell beteendeförändring. Och inte minst, det ger också en möjlighet att fördjupa mitt eget lärande och livsprocess.

På somatik.se har jag skapat en meny som ger en bra överblick över de olika utgångspunkter vi har utforskat under åren. Länk[+]

Till våren 2020 har jag valt ett ledmotiv som jag benämner självkärlek och organiskt lärande. Jag tänker här utveckla en första introduktion.

Först behöver begreppet självkärlek differentieras och åtskiljas från själviskhet och egoism. Detta är något annat och inte där jag vill vara i denna klargörande text. Samtidigt tror jag att det inte alls är en självklarhet att självkärlek och själviskhet inte är synonymer utan representerar två helt olika företeelser. Kanske, undrar jag, är det svårt med självkärleken när det blandas ihop med själviskhet, ofta förknippat med någonting fult som ska hållas i schack, inte växa och bre ut sig? Min utgångspunkt är att en underhållen och växande självkärlek befruktar det organiska lärandet och vice versa.

Jag tar avstamp i påbudet Älska Din Nästa som Dig Själv påkallat i tredje moseboken nitton i bibeln, i den boken som handlar om helighet, om det som skiljer sig från det vardagliga. En text (och en människa) har ett sammanhang, en omgivning. Förståelsen blir platt och intetsägande utan den och dynamiken försvinner. Jag börjar i bibelverserna därför det är där jag har mina rötter och livsnerv, i det judiska. Inte desto mindre finns uppmaningen om medmänniskan i motsvarande formuleringar inom andra civilisationer, religioner och kulturer. Kärleksbudet eller den gyllene regeln som det kommit att kallas finns formulerad i Markus och Matteus evangelierna, inom Asatro, inom Buddism och Hinduism, inom Islam, Konfucianism och Zoroastrism och säkert fler. Det representerar inte heller en motsättning hos andra djur än människan (ja, jag ser människan som en fyrbent biologisk varelse!) Hos de andra djuren finns i olika grad omsorgen i parbildningen, om ungarna och även om andra djur i flocken på sätt som går att hänföra till kärleksfullhet.

Bloggen fortsätter

Fortsätt läs mer
  213 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

213 Träffar
  0 Kommentarer
aug
11

Yes I can

Övriga kommentarer överflödiga

Fortsätt läs mer
  2304 Träffar
0 Kommentarer
2304 Träffar
  0 Kommentarer
aug
11

Rehabilitering som framtidstro

Rehabilitering som framtidstro

Det är lite märkvärdigt att starta upp en blogg

som i första hand är inriktad på en yrkesverksamhet alldeles före en längre semester men så blev det. Jag kände i slutet av terminen att det behövdes till någon förändring i kontakten med tredje man och samhället redan till hösten och då var det bara att fånga tillfället. Nu närmar sig slutet på semestern och det är dags att samla ihop mig efter en lång period av inte mycket mer än tankfullhet, sol och bad. Och sträckläsning av skönlitteratur. Jag har haft förmånen att under några veckor tillbringa dagarna på klippor ut mot Ålands hav, lojt svepa med blicken över horisonten, observera molnformationer och lyssna till vågornas kluckande. Inget annat.

Bloggen fortsätter...

Fortsätt läs mer
  2611 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright Eva Laser 2016 All rights reserved

2611 Träffar
  0 Kommentarer
jul
15

9 seconds eller Balansera Mera

För en sådär 8 år sedan blev jag kontaktad av en man i 50 års-åldern som drabbats hårt av en trafikolycka.

Hans bil blev 30 år tidigare påkörd bakifrån i hög fart på motorvägen vilket har lämnat honom svårt handikappad med en hjärnstamskada och en vänstersidig förlamning. För bloggen kallar jag honom Max. Hans fråga till mig var om jag kunde hjälpa honom med den besvärliga vänstra foten som hindrade honom vid gång.

Bloggen fortsätter...

Fortsätt läs mer
  2515 Träffar
0 Kommentarer
2515 Träffar
  0 Kommentarer

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais