Där höger och vänster möts

I år 2021 är det närmare 50 år sedan jag inledde en yrkesgärning att rehabilitera och guida medmänniskor för att de ska lära sig det som krävs för att vända en situation som begränsar och hämmar deras möjligheter och livskvalité.

Redskapet jag använder sedan 30 år är en pedagogik, feldenkrais, som är en funktionell metod. Den vänder sig mot hjärnans förmåga till omskapande och nyskapande. Mot våra beteenden.

Under dessa år har jag blivit rikt belönad av att se att det jag kan och vet kan hjälpa Andra att vända en svår, ja ofta en omöjlig livssituation. Det har varit och är en meningsfull livsgärning.

Barn som har en medfödd läpp - käk - gomspalt behöver något helt annat. Det sker inte hur mycket än de själva eller deras föräldrar vill och bjuder till.

De behöver en strukturell reparation, en operation, där skickliga kirurger med sina team rekonstruerar de vävnader som inte utvecklats normalt. Om de inte får en operation riskerar om de ett liv i utanförskap, svårigheter med sitt tal och inte minst de riskerar undernäring.

Kampanjen och insamlingen heter smile – leende 

Det är ett ansiktsuttryck som indikerar glädje och välbehag, välvillighet och munterhet. Kanske vädjar det till givmildhet?

Men samma läppar som är en del av mimiken utrycker vid andra tillfällen motsatsen. Barn behöver ha en välfungerande mun även för att uttrycka och kommunicera sorg, förtvivlan, smärta, ja besvikelse på ett självklart sett och bli förstådda och tagna på allvar.

Denna höst har jag engagerat mig i en insamling till förmån för barn med medfödda svåra handikapp. Jag har satt som första mål att efter tre månader kunna hjälpa ett barn till en nödvändig operation. När detta skrivs är det flera dagar dit.

Jag har gett insamlingen namnet ”Där höger och vänster möts”.

I många år har jag arbetat med människans funktionella samordning mellan höger och vänster. I det mänskliga är det mycket djupgående från hjärnfunktion till förflyttning och olika handhavande. När det gäller en ansiktsmissbildning ställs höger/vänster i skarpt läge. Mitt namnval ska ses som en stor ödmjukhet inför det biologiskt komplexa och utifrån en lång evolution ändamålsenliga.

Maimonides är en judisk filosof och läkare som levde på 1100 talet. Hans etik finns naturligt med i fundamentet av min yrkesverksamhet. Han formulerade en trappa för hur vi kan se på den viktiga och nödvändiga välgörenheten, de goda gärningarna. Högsta avsatsen är möjligheten att hjälpa en medmänniska till att bli självförsörjande. Dit strävar jag dagligen.

Men en Operation Smile insamling är ett annat trappsteg. Jag vill utifrån Maimonides filosofi att min insamling ska vara anonym, både givare och mottagare. Det innebär varken tacksamhetsskuld eller ära. Att barnen är anonyma för oss ligger i utformningen av insamlingen.

Vill du hjälpa mig hjälpa?

Stöd min insamling och bli en anonym givare!

https://insamling.operationsmile.se/fundraisers/dar-hoger-och-vanster-mots

OS Insamling kopia

Upphovsrätt

© copyright Eva Laser 2021. All rights reserved

Nyfikenheten som drivkraft
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://somatik.se/

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais