Gången - homo sapiens specialitet

Moshe Feldenkrais inleder sin självstudiebok medvetenhet genom rörelse  med en övningssekvens i både sittande & stående. Sedan länge skickar jag övningen som en första orientering till elever som kommer för att initiera en rehabiliteringsprocess. Jag skickar över filen med e-post med en kommentar om att pröva för att orientera sig vad det handlar om, detta med biologisk hållning och det mänskliga.

Bloggen fortsätter...

Jag inleder flera ATM med en kort sekvens i stående och uppmanar till att använda den för integrering efter lektionen. Flera lektioner i stående berör temat mer direkt men alla, absolut alla lektioner riktar sig mot en förbättring av ståendet och gåendet. Det är väl så svårt att stå helt stilla som att gå. Gånganalys används självfallet i yrken som fysioterapi och ortoped teknik och naturligtvis inom sport, idrott och gestaltande konstarter av olika slag. Utifrån ett feldenkrais perspektiv behöver den förmågan komma ner på gräsrotsnivå, alltså hos var och en som vill förbättra sin skicklighet, både i bas förmågor men även i någon särskild förmåga av ett mer personligt intresse.

Det finns anledning att betona att det inte handlar om att stå eller sitta rätt; feldenkrais tänket är i grunden inte korrigerande, inte normativt och vederbörande behöver utvecklat en självinsikt och medvetenhet innan det går att ta upp olika aspekter och detaljer i övning 1. Ibland behövs ett direkt påpekande om okunnigheten, då är det bra med live-lektioner. Annars är det pedagogiska uppdraget att skapa ett organiskt lärande där eleven blir självutforskande och självinstruerande – för sin egen skull. Det är det som är nyckeln till framgångarna med en feldenkraisprocess.

En självklar självobservation i hur vederbörande förflyttar sig från en plats till en annan är alltså svår för nybörjaren. De som är ovetande om denna form av scanning och självanalys men människor är inte dumma, de är okunniga. HUR står du och HUR gör du tyngdöverföringar är inte en självklarhet att fundera kring. Och ändå vet vi alla så väl hur lycklig en ettåring blir när hen just kan ta de första stegen samtidigt som detta att förlora en effektiv gångförmåga är en stor sorg hos de som gör det senare i livet. Vad jag menar är att denna förmåga verkligen är något att förvalta och förbättra.

I min grundutbildning till sjukgymnast i Israel på sjuttiotalet var rehabilitering i alla former A & O, och det ingick förstås gånganalys. Om jag inte missminner mig var det den amerikanska välkända rehabsjukhuset Rancho Los Amigos som angav tonen på Wingate Institutet där jag studerade. Om den nyfikne läsaren inkluderar RLA i Google sökningen tillsammans med gait analysis kommer det upp mycket intressant material. Men mycket av det är skrivet med ett vetenskapligt och svårtillgängligt språk för kreti och pleti.  Det är mer lättillgängligt att söka gait analysis på bilder.        

Klippet ovan är gjort av min feldenkraiskollega Andrew Gibbons  i New York. Jag tycker han är mycket skicklig i hur han förmedlar denna enkla sammanfattande gånganalys med ett feldenkraistänk. Det finns ju självklart lite olika modeller men denna duger rätt långt! Jag har använt videon under våren bland mina elever med mycket gott resultat och många AHA-n.

Det är lite märkvärdigt att boken medvetenhet genom rörelse börjar med det svåraste men samtidigt gör MF ett anslag. Den upprätta stående hållningen är den neutrala positionen, en minsta gemensamma nämnare, som alltid måste passeras i händelseförloppet från en handling till den nästa. Från liggande till gående passeras ett stående, från sittande till stående passeras ett stående och i varje steg finns det ett stående.

På hemsidan finns en artikel om de fem grundläggande linjernasom är ett viktigt komplement till denna blogg.

 

Upphovsrätt

© Copyright Eva Laser 2016 All rights reserved

Livet är en process, inte ett ting
En termin med ATM

Relaterade inlägg

Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://somatik.se/

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais