feldenkraisATM@evalaser flyttar till svenska ATM podden (nyhetsbrev 200524)

En ny inkomstkälla

Under maj har behovet av att finna nya inkomstkällor aktualiserats mer konkret vilket resulterade i en uppvaknande arbetslust framför min iMac. Tillsammans med Mikael Andersson på Vallagruppen i Linköping har jag skapat en helt ny funktion på somatik.se. En prenumerationssida för mina publicerade ATM som fått namnet svenska ATM podden. Essensen i det nya är de cirka 200 inspelade ATM lektioner som jag undervisat löpande under terminerna under 7 års tid och publicerat på Sound Cloud. Jag har ingen sammanställning hur många elever som kommit men det är en hel del. Några har kommit under tiotals år, en del fem kanske mer och andra är helt nytillkomna. De har betalat 170 – 180 kr för en lektion och det enda de vetat i förväg är att jag undervisar en feldenkrais lektion men sin sofistikerade struktur. Nya och unika lektioner var gång, skapade i tyst ordlös dialog med deltagarna på golvet. Vad jag tänkt mig för dagen är obekant för deltagarna när vi börjar.

Det finns något viktigt i det. Den klassiska feldenkrais, som jag undervisar i, går till på det sättet. En feldenkraislektion utan förhandsinformation om vad lektionen kommer att innehålla. Det är en del av det hela, att den är okänd. Det skapar nyfikenhet. En övning för livet att ta sig an oförutsedda situationer.


Litar på processen och feldenkraismetoden


Tänk dig att baka en sockerkaka. Man tar de ingredienser som ingår där socker, smör, ägg, mjölk, bakpulver och mjöl är centrala (det finns många olika recept!) plus olika smakämnen. De blandas i en viss ordning (det finns olika ordningar, särskilt vad det gäller äggen), och hälls som smet i kakformen. Därefter bakas den i en viss temperatur under en viss tid och tas ut, inte som smet utan som kaka. Frågan är; efter hur lång tid blir smeten till en kaka? 20 minuter? 30 minuter?

Jag vill likna lektionsprocessen vid bakprocessen. Är man noggrann med att följa de 10 råden så är resultatet pålitligt. Något sker den sista tredjedelen av lektionen. Atmosfären i rummet förändras till ett tyst lugn. Ansikten slätas ut. Ryckighet försvinner. Det särskilda spontana leendet är på mångas läppar när de lämnar lokalen.

Men nu talar jag inte om en sådan undervisning att lektionen skapas mellan mig och de närvarande utan om möjligheten att återvända till redan inspelade lektioner från en annan tid, en annan plats. En lektion som inte har den kommunikativa levande dialogen men fortfarande all information.

IMG 3382

Jag som pedagog är uppmärksam och anpassar mina instruktioner till vad som sker i rummet och strävar efter att alla ska komma till klarhet. Allt detta är förlorat vid ett lärande via inspelningar. Och ändå går de att återanvända igen och igen. Det faktum att många har lyssnat och återanvänt inspelningarna tusentals gånger talar sitt tydliga språk.

Jag övar själv så eftersom jag har många många inspelade lektioner med Moshe Feldenkrais som jag tycker om att lyssna till och utforska. The masters voice. Jag studerar hans kompositioner, dels för min egen process, dels för inspiration till min undervisning. Med den avgörande skillnaden – de är inte på svenska.


S v e n s k a ATM podden


Detta med att jag undervisar på svenska, mitt modersmål som jag behärskar väl ser jag så viktigt att jag kallar det nya s v e n s k a ATM podden. Detta att genom ett nyanserat rikt språk förmedla idéer och bilder gällande ordlös kommunikation och hantering av gravitationen (för rörelser är inte ord) är min expertis. Språket som ett påtagligt verktyg till ökad medvetenhet genom att låta andra omvandla mina ord för att lära genom rörelse.

I svenska ATM podden finns lektionerna kvar på Sound Cloud men de är privata och nås bara via hemsidan. Lektionerna har ett nummer, en unik id, ett tema, en beskrivning, en etikett för varje lektion för igenkänning och jag uppger en position. Det är en annan av de stora skillnaderna. Lektionen är benämnd men den handlar om så mycket mer än sin etikett. På ett ungefär kan man eventuellt tänka sig vad som kommer att utforskas. Hur lektion kommer att bli för den enskilde är dock omöjligt att förutsäga. Inte förrän den har hänt eller till och med en tid efteråt då den integrerats.


Strategier och överblick


I det finns den andra delen av prenumerationen, inte bara att lyssna och lära med själva lektionen utan även ta del av hur jag resonerar kring hur man kan välja lektioner i efterhand. Det är därför jag skapat denna podd med kommentarer, bakom en inloggningsvägg, för att kunna fortsätta att skriva och skapa, sortera lektionerna efter olika val eller kategorier, länka till relevant material vad de vara må. Erbjuda ett aktivt val som vid ett stort smörgåsbord där jag försöker bistå med kombinationer och sammansättningar.

Eller erbjuda möjligheten att välja helt på måfå. Eget val.

 

 

 

Upphovsrätt

© copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

Orientering i tid & rum - sett utifrån ett hållbar...
Allting flyter - hållningen flyter (från ett nyhet...

Relaterade inlägg

 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://somatik.se/

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais