Snart lanseras svenska ATM podden med feldenkraisATM@evalaser

Under 7 år, från augusti 2013 till och med mars 2020 har jag regelbundet publicerat inspelningar av undervisningstimmarna i ATM på Feldenkrais Skolan. Jag har undervisat ATM regelbundet sedan 1991 och som mellansteg sålt lektioner på USB minnen. Mitt publicerade material är nu omfattande, drygt 200 inspelningar. (En utbildning till feldenkraispedagog sträcker sig över 800 timmar!) Alla ATM är unika men en del teman återkommer om än i en varierad form. Hur stort material alla inspelningar som jag gjort under åren representerar har jag ingen överblick över. De ligger i arkiv och på hårddiskar, i någon väntan.

De inspelade lektionerna har varit tillgängliga gratis på Sound Cloud där de även distribuerats vidare till Spotify & Itunes och finns länkade via somatik.se. Det faktum att de har varit gratis innebär att jag inte har redigerat lektionerna utan valt ut en av tre jag hållit varje vecka under terminerna och laddat upp den med ett kort intro. Snabbt och enkelt. Det har fungerat över förväntan. Statistik är inte bara svårt när det gäller Covid-19. Vad ett klick representerar är svårt att säga? Har någon endast öppnat lektionen eller har vederbörande även utforskandet lektionen till någon form av belåtenhet? Teknikstrul med många öppningar? Sound Clouds statistik räknar snart till 45 000. Det är bra och jag är nöjd. Det inspelade materialet har på alla sätt varit stödjande för elever och patienter under dessa år. Samtidigt har andra som jag inte känner hakat på och dragit nytta. Det är också bra. Inkomsterna i form av ett frivilligt ekonomiskt stöd har varit mycket obetydliga. Att delta i ATM på Feldenkrais Skolan kostar 180 kr. Däri ligger en avgörande skillnad.

I dag den 10 maj
 är en särskild dag för mig. Idag för femton år sedan, 10 maj 2005, började jag blogga under rubrik reflektioner, Tid och mått på den då alldeles nya hemsidan med min första layout. Nu är jag inne på min tredje. Den bloggen har fortfarande sin giltighet i en Corona tid när ingen vet hur lång tid det tar innan pandemin slutar.I och med covid-19 stängdes min verksamhet ner för fysiska besök den 11/3. Inkomsterna har sjunkit till ingenting. Utifrån det har jag tagit ett nästa steg att i slutet av maj övergå till en mer aktiv undervisning via somatik.se. Första steget i denna nya undervisningsform är att använda mig av den kunskapsbank som det inspelade Sound Cloud materialet representerar som grund och organisera och kommentera materialet på ett överskådligt sätt och så småningom försöka utveckla en virtuell undervisning. Att jag väljer min egna sida i detta skede är för att det på många sätt är enklare under en uppstart. Att använda nya okända plattformar är tidskrävande i sig. Joomla är redan välbekant.

Feldenkrais handlar om att göra för att förstå samtidigt som görandet förenklas av en större förståelse.

Från att ha varit en offentlig publicering blir ATM inspelningarna nu i stora delar privata med några 10-tal lektioner undantagna. De inspelade lektionerna samt allt skrivet material kring ATM praktiken kommer att placeras bakom en inloggningsvägg via www.somatik.se  och det blir en vecko- eller månadsavgift för att nyttja dess innehåll för det egna lärandet.
Lektionerna har redan försvunnit från iTunes. Jag avser att organisera gammalt och nytt material överskådligt. Frågor och frågeställningar från deltagarna kommer att besvaras i generella termer tillgängliga för alla. Allt för att effektivisera lärandet. Alla detaljer är inte klara, tekniken är under utformning och mer information kommer inför lanseringen som är planerad till efter Kristi himmelsfärdshelgen.

En feldenkrais lektion skapas i nuet. I ATM ger pedagogen muntliga instruktioner enligt det pedagogiska system som utvecklats av Moshe Feldenkrais. Men instruktionerna är ingen färskvara utan kan återanvändas och utforskas på nytt. Ett inspelat material kan upplevas som ett nu. Inspelningen ger en ram och vägledning i det egna utforskandet. Det är en annan hjärnaktivitet att bli hållen i instruktion än att vara självinstruerande. Jag dokumenterar mina lektioner med ett ID utifrån datum, ett tema och en position. Listan böljar och jag har inte lagt ner någon tid att varken kommentera materialet eller diskutera mer ingående hur det kan användas. Hittills har det funnits  en lista och uppställningar. På hemsidan har jag beskrivit huvudtemat under terminerna som legat till grund för samtalen i början av lektionstimmen. (Inte inspelade!) Där finns nu en stor potential. 

Många frågar hur de ska använda materialet. Hur välja lektion?

Självklart har jag utvecklats som pedagog under åren, är det då en fördel att börja med de senaste inspelningarna? Eller följer man tidslinjen helt sonika utifrån datum och processen som den skedde i den grupp där det spelades in? (Människor är rätt lika och behöver börja om och börja om). Väljer man här och där, spontant? Är det temat som är viktigt? Eller positionen? Ska man välja lektioner som rör bålen? Eller händer och fötter? Leder? Vad ska vara i förgrunden och vad i bakgrunden? Allt, hela självet, är ju ändå med varje gång. Hjärnan är utvecklad för handling, överlevnad och fortplantning, inte utifrån kroppsdel och enskild muskelaktivitet. Denna vetenskapliga insikt tillskrivs neurolog John Hughlings Jackson som levde för drygt 100 år sedan. (1835–1911). Är det inte självklart? Jag är helt bekväm och hemmastadd i metoden sedan länge. Rör mig vant och kan gå in genom vilken dörr som helst och ändå komma till det väsentliga. Samtidigt vet jag från min mångåriga fortbildningsverksamhet för kollegor att detta seende inte är självklart enkelt. Feldenkraispedagogiken är komplex och så är människan.

Jag kommer att arbeta med detta material genom att  kontinuerligt omorganisera lektionerna för att åstadkomma en klarare överblick och en möjlighet för ett tydligare och enklare val för användaren. Jag kommer att skapa kommentarer och meta kommentarer för ökad tydlighet och förmedla ett lärande om själva tänket bakom eftersom jag undervisar utan att hålla inne med kunskap och förståelse. Jag har börjat och ser genast vilka aspekter som fattas i mitt material, en uppgift för framtida undervisning, kanske med hjälp av Zoom, som jag planerar att starta så småningom när svenska ATM podden satt sig och fungerar.


Äntligen börjar tankeförmågan på något mer än FHM’s presskonferens och virus inställa sig. Det är fint.

Är du intresserad att vara med i svenska ATM podden hör av dig redan nu. Du förbinder dig inte till någonting.

Mer information kommer så snart tekniken är på plats.

 

 

 

Upphovsrätt

© Copyright 2020 Eva Laser. All rights reserved.

Allting flyter - hållningen flyter (från ett nyhet...
Kommentar av en elev angående bloggen Självkärlek ...

Relaterade inlägg

 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://somatik.se/

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais