Terminens tema:

Orientering i tid och rum; hur kan den förbättras för en ökad hållbarhet?

@evalaser bloggar

Denna blogg är hjärtat i Eva Lasers webbaktiviteter. Den utgör entrén till digitala media och samlar publicerade alster på ett ställe för att sedan spridas till olika sociala media, institutioner och individer.
Den lanserades juni 2016.
Denna tagg innehåller 1 privat blogg som inte finns listad hä.
maj
25

feldenkraisATM@evalaser flyttar till svenska ATM podden (nyhetsbrev 200524)

En ny inkomstkälla

Under maj har behovet av att finna nya inkomstkällor aktualiserats mer konkret vilket resulterade i en uppvaknande arbetslust framför min iMac. Tillsammans med Mikael Andersson på Vallagruppen i Linköping har jag skapat en helt ny funktion på somatik.se. En prenumerationssida för mina publicerade ATM som fått namnet svenska ATM podden. Essensen i det nya är de cirka 200 inspelade ATM lektioner som jag undervisat löpande under terminerna under 7 års tid och publicerat på Sound Cloud. Jag har ingen sammanställning hur många elever som kommit men det är en hel del. Några har kommit under tiotals år, en del fem kanske mer och andra är helt nytillkomna. De har betalat 170 – 180 kr för en lektion och det enda de vetat i förväg är att jag undervisar en feldenkrais lektion men sin sofistikerade struktur. Nya och unika lektioner var gång, skapade i tyst ordlös dialog med deltagarna på golvet. Vad jag tänkt mig för dagen är obekant för deltagarna när vi börjar.

Det finns något viktigt i det. Den klassiska feldenkrais, som jag undervisar i, går till på det sättet. En feldenkraislektion utan förhandsinformation om vad lektionen kommer att innehålla. Det är en del av det hela, att den är okänd. Det skapar nyfikenhet. En övning för livet att ta sig an oförutsedda situationer.


Litar på processen och feldenkraismetoden

Fortsätt läs mer
  115 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

115 Träffar
  0 Kommentarer
maj
15

Allting flyter - hållningen flyter (från ett nyhetsbrev januari 2013)

Lanseringen av mitt nya projekt, svenska ATM podden är satt till den 25 maj. Jag skriver och formar den i realtid, det vill säga den är redan uppe. Bakom sin inloggningsvägg. Elever och före detta elever på Feldenkrais Skolan kan gratis vara med dessa dagar fram till den 23 maj. Därefter är avgiften:

en provvecka:    100 kr, 

en vecka            180 kr

en månad           360 kr 

en termin (sex månader) 1 000 kr.

Finns intresse kan ni prenumerera redan nu, även gratisveckan.

Åtkomsten till ATM lektioner på Sound Cloud och Spotify är i stort sett privatiserad och oåtkomlig. iTunes är avstängt

I skrivandet påminde jag mig om något från tidigare och fann detta första nyhetsbrev från januari 2013.  Även om det är 7 år sedan kan texten läsas igen och då utifrån dagsformen.

Jag finner en inspiration i Herakleitos inför våren 2013. Denne grek som levde för sådär 2 500 år sedan i kuststaden Efesos. Han levde före Sokrates och tillskrivs en samling fragment eller filosofiska fraser som påverkat många av de stora tänkarna. Människans villkor kan enligt honom endast förstås genom att de principer som är motsatser, till exempel liv och död, kommer i harmoni med varandra. Det tilltalar mig som sysslar med agonister och antagonister, rörelsens kraft och motkraft. Balansen mellan att agera och reagera. Att vara eller förbliva ledigt upprätt eller ihopkrupen i skydd av skada eller oro. Jag som alltid påtalar att det inte räcker med positivt tänkande, även en magnet har en negativ pol.

Jag finner bland fragmenten ”Människan är som allra bäst när hon grips av samma allvar som barnet när det leker” och ser framför mig minen av tillfredställelse när människor lär sig elementära saker om sig själva. Som det att stå på benen med lätthet. Den glädje och skönhet som sprider sig i deras ansikten. Och optimism.

Allting flyter” tillskrivs samme Herakleitos eller citerat rakt av "Man kan inte stiga två gånger ner i samma flod, i samma vatten stiger vi och stiger vi icke, det är vi och det är icke vi" Satsen kan förstås att allting ständigt förändras, men det håller sig fortfarande inom sitt mått, och är på så sätt konstant, samtidigt som det är föränderligt. I och med att man sätter sin fot i vattnet har det förändrats, vattnet som floden bestod av har runnit längre ner i floden. Men floden håller fortfarande sina mått och är på så sätt ännu en flod. Även människan förändras i och med att hon stiger ner i floden. 

Ett synsätt att tänka kring en skiftande process, ingenting förblir någonsin ett och detsamma. Med det menade Herakleitos att allt befinner sig i oavbruten förändring. Platon valde ett annat sätt att förklara detta, han formulerade ”Vårt vara är ett ständigt bliva.” 

Det påminner mig om biologins homeostas, det tillstånd som ett välfungerande biologiskt system intar gentemot omgivningen. Värmereglering. Blodtryck. Blodsocker. För att ta några lättförståeliga exempel. Men även hållningen lyder under samma förutsättningar. Hållningen är alltid dynamisk i relation till omgivningen. Gravitationen är den största omgivningspåverkan, där tyngdkraften drar oss ner om det inte var så att vi har stöd i vår stomme, vårt skelett. Och för att röra oss tar vi avstamp i steget och vilar på foten. Men även mänskliga möten och händelser påverkar självfallet homeostasen där känslolivet gör oss uppmärksamma på det föränderliga skeendet och behovet av anpassning. 
 
Jag finner ofta en omedvetenhet kring detta faktum att hållningen i grunden regleras biologiskt och aldrig är densamma. Att den växlar mellan vila och oro, stabilitet och labilitet men även att man kan fastna i stelhet och bli icke-funktionell. Och att den ställer anspråk på en medvetenhet där hållningen är ett subjekt, ett jag och inte ett det.  

Tankar som dessa finns som en ram kring feldenkrais lektionernas mer konkreta instruktioner om ett utforskande kring medvetenheten om rörelser.

Fortsätt läs mer
  197 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright 2020 Eva Laser. All rights reserved

197 Träffar
  0 Kommentarer
maj
10

Snart lanseras svenska ATM podden med feldenkraisATM@evalaser

Under 7 år, från augusti 2013 till och med mars 2020 har jag regelbundet publicerat inspelningar av undervisningstimmarna i ATM på Feldenkrais Skolan. Jag har undervisat ATM regelbundet sedan 1991 och som mellansteg sålt lektioner på USB minnen. Mitt publicerade material är nu omfattande, drygt 200 inspelningar. (En utbildning till feldenkraispedagog sträcker sig över 800 timmar!) Alla ATM är unika men en del teman återkommer om än i en varierad form. Hur stort material alla inspelningar som jag gjort under åren representerar har jag ingen överblick över. De ligger i arkiv och på hårddiskar, i någon väntan.

De inspelade lektionerna har varit tillgängliga gratis på Sound Cloud där de även distribuerats vidare till Spotify & Itunes och finns länkade via somatik.se. Det faktum att de har varit gratis innebär att jag inte har redigerat lektionerna utan valt ut en av tre jag hållit varje vecka under terminerna och laddat upp den med ett kort intro. Snabbt och enkelt. Det har fungerat över förväntan. Statistik är inte bara svårt när det gäller Covid-19. Vad ett klick representerar är svårt att säga? Har någon endast öppnat lektionen eller har vederbörande även utforskandet lektionen till någon form av belåtenhet? Teknikstrul med många öppningar? Sound Clouds statistik räknar snart till 45 000. Det är bra och jag är nöjd. Det inspelade materialet har på alla sätt varit stödjande för elever och patienter under dessa år. Samtidigt har andra som jag inte känner hakat på och dragit nytta. Det är också bra. Inkomsterna i form av ett frivilligt ekonomiskt stöd har varit mycket obetydliga. Att delta i ATM på Feldenkrais Skolan kostar 180 kr. Däri ligger en avgörande skillnad.

I dag den 10 maj
 är en särskild dag för mig. Idag för femton år sedan, 10 maj 2005, började jag blogga under rubrik reflektioner, Tid och mått på den då alldeles nya hemsidan med min första layout. Nu är jag inne på min tredje. Den bloggen har fortfarande sin giltighet i en Corona tid när ingen vet hur lång tid det tar innan pandemin slutar.

I och med covid-19 stängdes min verksamhet ner för fysiska besök den 11/3. Inkomsterna har sjunkit till ingenting. Utifrån det har jag tagit ett nästa steg att i slutet av maj övergå till en mer aktiv undervisning via somatik.se. Första steget i denna nya undervisningsform är att använda mig av den kunskapsbank som det inspelade Sound Cloud materialet representerar som grund och organisera och kommentera materialet på ett överskådligt sätt och så småningom försöka utveckla en virtuell undervisning. Att jag väljer min egna sida i detta skede är för att det på många sätt är enklare under en uppstart. Att använda nya okända plattformar är tidskrävande i sig. Joomla är redan välbekant.

Fortsätt läs mer
  211 Träffar
1 Kommentar

Upphovsrätt

© Copyright 2020 Eva Laser. All rights reserved.

Senaste kommentar i detta inlägg
Guest — Brittmarie Wikström
Det blir spännande. Jag anmäler mig! Hälsningar Brittmarie
söndag, 10 Maj 2020 18:36
211 Träffar
  1 Kommentar
mar
17

Kommentar av en elev angående bloggen Självkärlek och organiskt lärande

Jag fick ett svar på min blogg om självkärlek och organiskt lärande från en av mina elever sedan 4 år, Brittmarie Wikström. Eftersom jag inte har något kommentarsfält men självfallet uppskattar reflektioner från läsare publicerar jag den som ett eget inlägg. Har du egna reflektioner är du välkommen att bidra.
Jag håller fortfarande på att skriva om organiskt lärande och självväxt och har blivit distraherad av Coronavirusets Covid-19 ohejdade framfart. Det blir så småningom.

Här är Brittmaries kommentar:

”Din blogg ställer en rad frågor, bl. a. ”Hur tar jag vara på det goda i mig själv? ”Och ger själv ett svar:
”Börja med det som är bra, börja med det goda, börja med självuppskattning”

Fortsätt läs mer
  312 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

312 Träffar
  0 Kommentarer
feb
13

Självkärlek och organiskt lärande del 1

Ett nytt decennium är här. Tidslinjen sträcker ut sig. Vårterminen på Feldenkrais Skolan är påbörjad i sin årliga cykel. Dagarna med mer ljus än mörker är pålitligt återkommande. Det är redan ljust när arbetsdagen börjar. Det är nu det femte året som jag varje termin har en frågeställning utifrån ett ledmotiv. Jag väljer tema för att kunna resonera kring det som inte är självklart, det som oftast är generaliserat och diffust.  Det genomgående ämnet ska ses som en frågeställning för ett utforskande, inte ett konstaterande och något som redan finns färdigt att lära ut, pränta in. Jag planerar inte en kursplan i förväg, hur terminen kommer att gestalta sig, utan låter den växa fram utifrån vad som sker kontinuerligt under lektionerna, i alla möten. Dessa ledmotiv är uppskattade. Inte desto mindre viktigt är att distinktioner och ökad klarhet är viktiga för att stimulera en eventuell beteendeförändring. Och inte minst, det ger också en möjlighet att fördjupa mitt eget lärande och livsprocess.

På somatik.se har jag skapat en meny som ger en bra överblick över de olika utgångspunkter vi har utforskat under åren. Länk[+]

Till våren 2020 har jag valt ett ledmotiv som jag benämner självkärlek och organiskt lärande. Jag tänker här utveckla en första introduktion.

Fortsätt läs mer
  860 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

860 Träffar
  0 Kommentarer

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais