@evalaser bloggar

Denna blogg är hjärtat i Eva Lasers webbaktiviteter. Den utgör entrén till digitala media och samlar publicerade alster på ett ställe för att sedan spridas till olika sociala media, institutioner och individer.
Den lanserades juni 2016.
Denna tagg innehåller 1 privat blogg som inte finns listad hä.
sep
12

Där höger och vänster möts

I år 2021 är det närmare 50 år sedan jag inledde en yrkesgärning att rehabilitera och guida medmänniskor för att de ska lära sig det som krävs för att vända en situation som begränsar och hämmar deras möjligheter och livskvalité.

Redskapet jag använder sedan 30 år är en pedagogik, feldenkrais, som är en funktionell metod. Den vänder sig mot hjärnans förmåga till omskapande och nyskapande. Mot våra beteenden.

Under dessa år har jag blivit rikt belönad av att se att det jag kan och vet kan hjälpa Andra att vända en svår, ja ofta en omöjlig livssituation. Det har varit och är en meningsfull livsgärning.

Barn som har en medfödd läpp - käk - gomspalt behöver något helt annat. Det sker inte hur mycket än de själva eller deras föräldrar vill och bjuder till.

De behöver en strukturell reparation, en operation, där skickliga kirurger med sina team rekonstruerar de vävnader som inte utvecklats normalt. Om de inte får en operation riskerar om de ett liv i utanförskap, svårigheter med sitt tal och inte minst de riskerar undernäring.

Kampanjen och insamlingen heter smile – leende 

Det är ett ansiktsuttryck som indikerar glädje och välbehag, välvillighet och munterhet. Kanske vädjar det till givmildhet?

Men samma läppar som är en del av mimiken utrycker vid andra tillfällen motsatsen. Barn behöver ha en välfungerande mun även för att uttrycka och kommunicera sorg, förtvivlan, smärta, ja besvikelse på ett självklart sett och bli förstådda och tagna på allvar.

Denna höst har jag engagerat mig i en insamling till förmån för barn med medfödda svåra handikapp. Jag har satt som första mål att efter tre månader kunna hjälpa ett barn till en nödvändig operation. När detta skrivs är det flera dagar dit.

Jag har gett insamlingen namnet ”Där höger och vänster möts”.

I många år har jag arbetat med människans funktionella samordning mellan höger och vänster. I det mänskliga är det mycket djupgående från hjärnfunktion till förflyttning och olika handhavande. När det gäller en ansiktsmissbildning ställs höger/vänster i skarpt läge. Mitt namnval ska ses som en stor ödmjukhet inför det biologiskt komplexa och utifrån en lång evolution ändamålsenliga.

Maimonides är en judisk filosof och läkare som levde på 1100 talet. Hans etik finns naturligt med i fundamentet av min yrkesverksamhet. Han formulerade en trappa för hur vi kan se på den viktiga och nödvändiga välgörenheten, de goda gärningarna. Högsta avsatsen är möjligheten att hjälpa en medmänniska till att bli självförsörjande. Dit strävar jag dagligen.

Men en Operation Smile insamling är ett annat trappsteg. Jag vill utifrån Maimonides filosofi att min insamling ska vara anonym, både givare och mottagare. Det innebär varken tacksamhetsskuld eller ära. Att barnen är anonyma för oss ligger i utformningen av insamlingen.

Vill du hjälpa mig hjälpa?

Stöd min insamling och bli en anonym givare!

https://insamling.operationsmile.se/fundraisers/dar-hoger-och-vanster-mots

OS Insamling kopia

Fortsätt läs mer
  65 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© copyright Eva Laser 2021. All rights reserved

65 Träffar
  0 Kommentarer
maj
15

Allting flyter - hållningen flyter (från ett nyhetsbrev januari 2013)

Lanseringen av mitt nya projekt, svenska ATM podden är satt till den 25 maj. Jag skriver och formar den i realtid, det vill säga den är redan uppe. Bakom sin inloggningsvägg. Elever och före detta elever på Feldenkrais Skolan kan gratis vara med dessa dagar fram till den 23 maj. Därefter är avgiften:

en provvecka:    100 kr, 

en vecka            180 kr

en månad           360 kr 

sex månader   1 000 kr.

Fortsätt läs mer
  774 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright 2020 Eva Laser. All rights reserved

774 Träffar
  0 Kommentarer
feb
13

Självkärlek och organiskt lärande del 1

Ett nytt decennium är här. Tidslinjen sträcker ut sig. Vårterminen på Feldenkrais Skolan är påbörjad i sin årliga cykel. Dagarna med mer ljus än mörker är pålitligt återkommande. Det är redan ljust när arbetsdagen börjar. Det är nu det femte året som jag varje termin har en frågeställning utifrån ett ledmotiv. Jag väljer tema för att kunna resonera kring det som inte är självklart, det som oftast är generaliserat och diffust.  Det genomgående ämnet ska ses som en frågeställning för ett utforskande, inte ett konstaterande och något som redan finns färdigt att lära ut, pränta in. Jag planerar inte en kursplan i förväg, hur terminen kommer att gestalta sig, utan låter den växa fram utifrån vad som sker kontinuerligt under lektionerna, i alla möten. Dessa ledmotiv är uppskattade. Inte desto mindre viktigt är att distinktioner och ökad klarhet är viktiga för att stimulera en eventuell beteendeförändring. Och inte minst, det ger också en möjlighet att fördjupa mitt eget lärande och livsprocess.

Till våren 2020 har jag valt ett ledmotiv som jag benämner självkärlek och organiskt lärande. Jag tänker här utveckla en första introduktion.

Fortsätt läs mer
  1606 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

1606 Träffar
  0 Kommentarer
feb
12

Evolutionen är pålitlig

För någon vecka sedan passerad mina podcasts av ATM lektioner 30 000 klick. Materialet på SoundCloud  och iTunes  representerar nu 9 terminers undervisning, 3 ½ år. Vanligen lägger jag ut en av veckans fyra lektionerna som jag bedömer passa bäst för att studera på egen hand utan den dialog och uppsikt som annars kännetecknar undervisningen. Men jag vet att inspelade lektioner är värdefulla även för de som inte är närvarande under förutsättning att vederbörande har ett hum om hur det går till.

Att det verkligen är så många lyssningar ska nog tas med en stor nypa salt. Men det är ändå en hel del. Ja inte i pengar förstås - det är få som ger ett ekonomisk bidrag förutom de som betalar för lektioner på Feldenkrais Skolan. För varje termin noterar vi (jag inkluderar här de elever som kommer termin efter termin och som ger mig den feedbacken) en utveckling och förfining i mitt sätt att guida och förståelsen av vad som krävs för att det ska vara intressant och utvecklande. Ja även eleverna utvecklas förstås – de tar för många några terminer tills de slutar att göra och börjar efterforska och lära på ett mer förfinat sätt. Det är en utmaning att använda rörelse som redskap för att uppnå ökad medvetenhet, något som för den oinitierade kan uppfattas som gymnastik och träning. Även höstterminen 2017 har jag sagt till mig själv som så många gånger förr; detta jag nu ser det har jag inte uppmärksammat förut, denna detalj i människans organisation/ hållning är nu tydligare än någonsin tidigare. Jag har en föraning att det kommer att vara så länge som jag undervisar och det är en uppmuntrande tanke. Skrivit det innebär det inte att lektionerna från 2013 inte har kvalité, inte alls men de har blivit lite vassare allt eftersom åren går. Den praktiska delen försöker jag numera hålla till cirka 45 minuter. Det är en fråga om mättnad av information och någon allmängiltig lagomtid.

Bloggen fortsätter...

Fortsätt läs mer
  2690 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© © Copyright Eva Laser 2018 All rights reserved

2690 Träffar
  0 Kommentarer
aug
11

Yes I can

Övriga kommentarer överflödiga

Fortsätt läs mer
  3127 Träffar
0 Kommentarer
3127 Träffar
  0 Kommentarer

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais