Terminens tema:

Orientering i tid och rum; hur kan den förbättras för en ökad hållbarhet?

@evalaser bloggar

Denna blogg är hjärtat i Eva Lasers webbaktiviteter. Den utgör entrén till digitala media och samlar publicerade alster på ett ställe för att sedan spridas till olika sociala media, institutioner och individer.
Den lanserades juni 2016.
Denna tagg innehåller 1 privat blogg som inte finns listad hä.
maj
15

Allting flyter - hållningen flyter (från ett nyhetsbrev januari 2013)

Lanseringen av mitt nya projekt, svenska ATM podden är satt till den 25 maj. Jag skriver och formar den i realtid, det vill säga den är redan uppe. Bakom sin inloggningsvägg. Elever och före detta elever på Feldenkrais Skolan kan gratis vara med dessa dagar fram till den 23 maj. Därefter är avgiften:

en provvecka:    100 kr, 

en vecka            180 kr

en månad           360 kr 

en termin (sex månader) 1 000 kr.

Finns intresse kan ni prenumerera redan nu, även gratisveckan.

Åtkomsten till ATM lektioner på Sound Cloud och Spotify är i stort sett privatiserad och oåtkomlig. iTunes är avstängt

I skrivandet påminde jag mig om något från tidigare och fann detta första nyhetsbrev från januari 2013.  Även om det är 7 år sedan kan texten läsas igen och då utifrån dagsformen.

Jag finner en inspiration i Herakleitos inför våren 2013. Denne grek som levde för sådär 2 500 år sedan i kuststaden Efesos. Han levde före Sokrates och tillskrivs en samling fragment eller filosofiska fraser som påverkat många av de stora tänkarna. Människans villkor kan enligt honom endast förstås genom att de principer som är motsatser, till exempel liv och död, kommer i harmoni med varandra. Det tilltalar mig som sysslar med agonister och antagonister, rörelsens kraft och motkraft. Balansen mellan att agera och reagera. Att vara eller förbliva ledigt upprätt eller ihopkrupen i skydd av skada eller oro. Jag som alltid påtalar att det inte räcker med positivt tänkande, även en magnet har en negativ pol.

Jag finner bland fragmenten ”Människan är som allra bäst när hon grips av samma allvar som barnet när det leker” och ser framför mig minen av tillfredställelse när människor lär sig elementära saker om sig själva. Som det att stå på benen med lätthet. Den glädje och skönhet som sprider sig i deras ansikten. Och optimism.

Allting flyter” tillskrivs samme Herakleitos eller citerat rakt av "Man kan inte stiga två gånger ner i samma flod, i samma vatten stiger vi och stiger vi icke, det är vi och det är icke vi" Satsen kan förstås att allting ständigt förändras, men det håller sig fortfarande inom sitt mått, och är på så sätt konstant, samtidigt som det är föränderligt. I och med att man sätter sin fot i vattnet har det förändrats, vattnet som floden bestod av har runnit längre ner i floden. Men floden håller fortfarande sina mått och är på så sätt ännu en flod. Även människan förändras i och med att hon stiger ner i floden. 

Ett synsätt att tänka kring en skiftande process, ingenting förblir någonsin ett och detsamma. Med det menade Herakleitos att allt befinner sig i oavbruten förändring. Platon valde ett annat sätt att förklara detta, han formulerade ”Vårt vara är ett ständigt bliva.” 

Det påminner mig om biologins homeostas, det tillstånd som ett välfungerande biologiskt system intar gentemot omgivningen. Värmereglering. Blodtryck. Blodsocker. För att ta några lättförståeliga exempel. Men även hållningen lyder under samma förutsättningar. Hållningen är alltid dynamisk i relation till omgivningen. Gravitationen är den största omgivningspåverkan, där tyngdkraften drar oss ner om det inte var så att vi har stöd i vår stomme, vårt skelett. Och för att röra oss tar vi avstamp i steget och vilar på foten. Men även mänskliga möten och händelser påverkar självfallet homeostasen där känslolivet gör oss uppmärksamma på det föränderliga skeendet och behovet av anpassning. 
 
Jag finner ofta en omedvetenhet kring detta faktum att hållningen i grunden regleras biologiskt och aldrig är densamma. Att den växlar mellan vila och oro, stabilitet och labilitet men även att man kan fastna i stelhet och bli icke-funktionell. Och att den ställer anspråk på en medvetenhet där hållningen är ett subjekt, ett jag och inte ett det.  

Tankar som dessa finns som en ram kring feldenkrais lektionernas mer konkreta instruktioner om ett utforskande kring medvetenheten om rörelser.

Fortsätt läs mer
  197 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright 2020 Eva Laser. All rights reserved

197 Träffar
  0 Kommentarer
feb
13

Självkärlek och organiskt lärande del 1

Ett nytt decennium är här. Tidslinjen sträcker ut sig. Vårterminen på Feldenkrais Skolan är påbörjad i sin årliga cykel. Dagarna med mer ljus än mörker är pålitligt återkommande. Det är redan ljust när arbetsdagen börjar. Det är nu det femte året som jag varje termin har en frågeställning utifrån ett ledmotiv. Jag väljer tema för att kunna resonera kring det som inte är självklart, det som oftast är generaliserat och diffust.  Det genomgående ämnet ska ses som en frågeställning för ett utforskande, inte ett konstaterande och något som redan finns färdigt att lära ut, pränta in. Jag planerar inte en kursplan i förväg, hur terminen kommer att gestalta sig, utan låter den växa fram utifrån vad som sker kontinuerligt under lektionerna, i alla möten. Dessa ledmotiv är uppskattade. Inte desto mindre viktigt är att distinktioner och ökad klarhet är viktiga för att stimulera en eventuell beteendeförändring. Och inte minst, det ger också en möjlighet att fördjupa mitt eget lärande och livsprocess.

På somatik.se har jag skapat en meny som ger en bra överblick över de olika utgångspunkter vi har utforskat under åren. Länk[+]

Till våren 2020 har jag valt ett ledmotiv som jag benämner självkärlek och organiskt lärande. Jag tänker här utveckla en första introduktion.

Fortsätt läs mer
  860 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

860 Träffar
  0 Kommentarer
feb
12

Evolutionen är pålitlig

För någon vecka sedan passerad mina podcasts av ATM lektioner 30 000 klick. Materialet på SoundCloud  och iTunes  representerar nu 9 terminers undervisning, 3 ½ år. Vanligen lägger jag ut en av veckans fyra lektionerna som jag bedömer passa bäst för att studera på egen hand utan den dialog och uppsikt som annars kännetecknar undervisningen. Men jag vet att inspelade lektioner är värdefulla även för de som inte är närvarande under förutsättning att vederbörande har ett hum om hur det går till.

Att det verkligen är så många lyssningar ska nog tas med en stor nypa salt. Men det är ändå en hel del. Ja inte i pengar förstås - det är få som ger ett ekonomisk bidrag förutom de som betalar för lektioner på Feldenkrais Skolan. För varje termin noterar vi (jag inkluderar här de elever som kommer termin efter termin och som ger mig den feedbacken) en utveckling och förfining i mitt sätt att guida och förståelsen av vad som krävs för att det ska vara intressant och utvecklande. Ja även eleverna utvecklas förstås – de tar för många några terminer tills de slutar att göra och börjar efterforska och lära på ett mer förfinat sätt. Det är en utmaning att använda rörelse som redskap för att uppnå ökad medvetenhet, något som för den oinitierade kan uppfattas som gymnastik och träning. Även höstterminen 2017 har jag sagt till mig själv som så många gånger förr; detta jag nu ser det har jag inte uppmärksammat förut, denna detalj i människans organisation/ hållning är nu tydligare än någonsin tidigare. Jag har en föraning att det kommer att vara så länge som jag undervisar och det är en uppmuntrande tanke. Skrivit det innebär det inte att lektionerna från 2013 inte har kvalité, inte alls men de har blivit lite vassare allt eftersom åren går. Den praktiska delen försöker jag numera hålla till cirka 45 minuter. Det är en fråga om mättnad av information och någon allmängiltig lagomtid.

Bloggen fortsätter...

Fortsätt läs mer
  2108 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© © Copyright Eva Laser 2018 All rights reserved

2108 Träffar
  0 Kommentarer
aug
11

Yes I can

Övriga kommentarer överflödiga

Fortsätt läs mer
  2523 Träffar
0 Kommentarer
2523 Träffar
  0 Kommentarer
jul
07

Livet är en process, inte ett ting

Livet är en process, inte ett ting

Livet är en process, inte ett ting I synen på livet som process, en resa, finns det ständigt ett nytt nu. Liv är rörelse. Att röra sig är det enda sättet som människan kan påverka världen omkring sig. All kommunikation - tal, gester, skrift, teckenspråk - är förmedlade genom sammandragningar av musklerna. För att läsa texten framför dig rör sig ögonen, andningen fortgår och du ramlar inte av stolen eller omkull osv. Sensoriska, minnes och kognitiva processer är viktiga, men de är bara viktiga för att antingen utföra eller undertrycka framtida rörelser. Förenklat så handlar livet om att antingen röra oss emot något som vi åtrår och vill ha eller att fjärma oss från någon eller något som vi inte vill ha och som kanske även är farligt för vår överlevnad så att vi behöver söka skydd.

Bloggen fortsätter...

Fortsätt läs mer
  3760 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© © Copyright Eva Laser 2016 All rights reserved

3760 Träffar
  0 Kommentarer

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais