@evalaser bloggar

Denna blogg är hjärtat i Eva Lasers webbaktiviteter. Den utgör entrén till digitala media och samlar publicerade alster på ett ställe för att sedan spridas till olika sociala media, institutioner och individer.
Den lanserades juni 2016.
nov
21

Om människan - inifrån ut

 

Under de sista åren har jag kommit att studera några hjärnforskare vars vetenskapliga arbeten, böcker och föredrag, ja deras vetenskapliga ståndpunkt, innebär att jag äntligen kan ta steget fullt ut, in i det paradigm dit feldenkraispedagogiken tillhör.  Med mig har jag 30 år av empiri och insikt som aktiv feldenkraispedagog. Det innebär tusentals processer med patienter och elever och mångdubbelt fler ledda lektioner, både enskilt och i ett gruppformat.

Det innebär att gradvis granska allt material på somatik.se. Artiklar kommer att omarbetas och texter strykas men även nytt kommer att publiceras. Jag finner det stimulerande att skriva och forma hemsidan och du som läsare kommer att kunna följa min process ett pågående skrivande.

Det nya kommer att samlas under denna rubrik som nås från menyraden överst här på hemsidan

om människan - inifrån ut

Fortsätt läs mer
  472 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

472 Träffar
  0 Kommentarer
feb
13

Självkärlek och organiskt lärande del 1

Ett nytt decennium är här. Tidslinjen sträcker ut sig. Vårterminen på Feldenkrais Skolan är påbörjad i sin årliga cykel. Dagarna med mer ljus än mörker är pålitligt återkommande. Det är redan ljust när arbetsdagen börjar. Det är nu det femte året som jag varje termin har en frågeställning utifrån ett ledmotiv. Jag väljer tema för att kunna resonera kring det som inte är självklart, det som oftast är generaliserat och diffust.  Det genomgående ämnet ska ses som en frågeställning för ett utforskande, inte ett konstaterande och något som redan finns färdigt att lära ut, pränta in. Jag planerar inte en kursplan i förväg, hur terminen kommer att gestalta sig, utan låter den växa fram utifrån vad som sker kontinuerligt under lektionerna, i alla möten. Dessa ledmotiv är uppskattade. Inte desto mindre viktigt är att distinktioner och ökad klarhet är viktiga för att stimulera en eventuell beteendeförändring. Och inte minst, det ger också en möjlighet att fördjupa mitt eget lärande och livsprocess.

Till våren 2020 har jag valt ett ledmotiv som jag benämner självkärlek och organiskt lärande. Jag tänker här utveckla en första introduktion.

Fortsätt läs mer
  1653 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

1653 Träffar
  0 Kommentarer
sep
03

Svårigheten att ändra tankemönster

Som jag skrivit om tidigare

var det nu i augusti 2016 tjugofem år sedan jag fick mitt diplom från utbildningen till auktoriserad feldenkraispedagog. Utbildningen skedde i privat regi av Feldenkrais Föreningen i Stockholm och diplomet är signerat av dåvarande ordförande Jan Grönholm och min lärare Yochanan Rywerant. Föreningen anordnade tre utbildningar, Stockholm 1, 2 & 3. Jag deltog i den andra. (Om utbildning till feldenkraispedagog i Sverige finns det mycket att skriva och berätta kring men det är ett ämne för en eller flera egna bloggar.)

Bloggen fortsätter...

Fortsätt läs mer
  4335 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© Copyright Eva Laser 2016 All rights reserved

4335 Träffar
  0 Kommentarer

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais