"Thinking and doing" inspirerad av Coué

Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre - Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]

Han kompletterade boken med två kapitel, "The unconcious as executor" och "Last in deed, first in thought", som ska ses som ett frö till det som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden.

Angränsande läsning kring feldenkraispedagogik

Detta är en meny med studier i områden som gränsar till eller ingår i feldenkraispedagogiken 

Den vänder sig till alla utövare & nyfikna som är intresserade av feldenkrais 

Du finner ca 20 artiklar i denna meny 

Det tar tid, lång tid, att tillägna sig en något sånär förståelse av den komplexitet som "mind&brain" har utvecklats till sedan livets uppkomst för att matcha en värld underställd gravitationen. Feldenkraismetoden  berör denna komplexitet i sin utformning och studeras & lärs ut genom approximationer eller närmande.

Begrepp inom feldenkrais

Varje metod och varje profession har sina definitioner, sin vokabulär, sina förklaringsmodeller och sitt tankekollektiv.

En del av dem är generella, andra specifika för just metoden eller professionen i fråga. Lärandet och utforskandet med hjälp av feldenkrais blir effektivare om förståelsen av tankegångarna som ligger till grund för idéerna är större. Min avsikt med denna undermeny är att göra denna aspekt mer lättillgänglig med artiklar representerande vad jag kallar begrepp.

Corollary Discharge

The forgotten link;
Remarks on the body - mind problem

150 nr2

In 2008 YR published his thoughts after 5 decades of practice & research around the Feldenkrais Method and its relevance to science.

The monograph, Corollary Discharge, The Forgotten Link - Remarks on the Body-Mind Problem, is a condensed reading how a mechanism in the mind/brain can be utilized for continuous learning and relearning namely corollary discharge.

 

Den lärande hjärnan - tankar om neruroplasticitet

 

The Brain's Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers

är psykiater Norman Doidge's andra bok. Den är en uppföljare på hans  bok The Brain That Changes Itself 

I denna bok ägnar han kapitel fem åt Moshe Feldenkrais. Först ur ett bibliografiskt perspektiv men även hans tidiga förståelse av neuroplasticiteten. Här är det publicerat på Salon.com "She will dance on her wedding..." Länk[+]

Lyssna BSP 116 Norman Doidge on Brain Plasticitydär han på frågan om feldenkraismetoden redogör på sin syn varför det fungerar som det gör.

Envisaging the Future of the Feldenkrais Method

(How close are we to Moshe’s vision of Our Profession?)

by Yochanan Rywerant.

     The future of the Feldenkrais Method lies not only in aiming at a steadily increasing number of practitioners, but also in increasing actively the quality of those practitioners. Moshe Feldenkrais himself has been very keen in asserting that his Method is not to be considered another kind of physiotherapy or movement training. He was ridiculing the opinion of some people that considered his system as a kind of "body - work." He strongly believed that people can learn to have better control over their actions, and hence be healthier. It had to start with clarifying certain ways the brain perceives and acts and seeing the movements of the body as expressing processes within the central nervous system (CNS)....

Evidence & feldenkrais

This is an article referring to research about the Feldenkrais Method 

1/ The Effectiveness of the Feldenkrais Method: A Systematic Review of the Evidence
by Susan Hillier and Anthea Worley published 2015 Länk[+]

2/ Changes in neural resting state activity in primary and higher-order motor areas induced by a short sensorimotor intervention based on the Feldenkrais method
by Julius Verrel, Eilat Almagor, Frank Schumann, Ulman Lindenberger, and Simone Kühn published 2015  Länk[+]

3/ International Feldenkrais federation, IFF, is a collector of material with some bias. Länk[+]

Exploring with Andrew Gibbons

Andrew Gibbons teaches Feldenkrais in Manhattan, NewYork.
Every teacher develops a unique handwriting.

Andrew has a special gift in teaching with the help of films, where he makes the viewer follow his distinct analysis of biological posture in clear steps. With his consent I publish his YouTube movies at somatik.se for an easy access and referral for my students and the readers of my site. 

There is a paradox in the Feldenkrais Method.

At one hand we say it is wrong to correct, as Sheryl Field explains here. Link[+]

On the other hand, most of us we need more advice than just explore and you will find.

The special niche of Feldenkrais is the deep understanding of the relationship between gravity and the skeleton. That the later evolved in order to handle gravity. The latest discovery of the first creature with a skeleton date between 550 million and 560 million years old. Link[+] We need a perspective of 200 000 – 300 000 years to find an early human. When asked what is good posture I usually say the original is best, that is to understand how a human skeleton can handle gravity efficient.

Andrew Gibbons has, among other things, picked up the simple sequences of walking where the complexity becomes more graspable and clearer. In Feldenkrais, understanding of the concept of support is crucial for a fruitful process and increased ability.

The movies speak for themselves. Enjoy

 

3 phase walking

Five days course

 

 

Use the foot better

Jacob Bronowski - Imagine!

Jacob Bronowski (1908 - 1974) - Why science matter -
Mathematician, biologist, science historian, playwright, poet, inventor...

Moshe Feldenkrais met Jacob Bronowski during the 2nd World War in England.

Often, several times a week, over a period of some years they met and discussed.

Reading and listening to Bronowski helps to understand some of the influences, the philosophy and the theories behind the Feldenkrais Method. MF confided Bronowski as an inspiration in shaping the definition of the biological acture (posture)

Moshe Feldenkrais lectures in Amherst 1981 about this influence Link[+]

MF's vetenskapliga referenser

Kroppen och Moget Beteende:
en Studie om Ångest, Sexualitet, Gravitation och Lärande

gavs ut på svenska 2010 av BookLund. Tillsammans med Gunnel Iverus ägnade jag tid att granska och komplettera översättningen. Det innebar att läsa boken mening för mening, ord för ord. Långsamt. Vi sökte balans mellan god svenska och en strävan att vara nära originaltexten.

Jag fick även tillfälle att skriva ett kort svenskt förord Länk[+]

Notes on ATM and FI by Yochanan Rywerant

Notes on ATM Link[+]  Notes on FI Link[+]

This article is published in November 2018. I have recently attended a gathering for feldenkrais teachers with the purpose to keep the didactic way developed by Yochanan Rywerant available and spread. The book Acquiring the Feldenkrais Profession is since long out of print in English with no date when it will be available again.

The document about FI (Functional Integration) was handed out in a gathering in Tel Aviv in 2007. The ATM document some other time. The knowing shall be available, that is what I learned from Yochanan Rywerant. 

Feldenkrais theory is difficult. The A B C and the 1 - 2 -3 of how is not so often listed. The above documents are helpful. The answers are not obvious.

In an attempt of openness I leave them for anyone to study.

Rudolf Magnus & hållningsmekanismer

Rudolf Magnus (1873 -1927) tysk farmakolog och fysiolog

Artikeln är underbearbetning:

Moshe Feldenkrais refererar till Magnus i förordet till Kropp och det Mogna Beteendet och senare fyra ggr i boken. Det finns fog att orientera sig i Magnus´forskning för en ökad förståelse varför en enda lektion kan förändra elevens hållning så radikalt.

Jag finner en biografi Länk[+] och två artiklar publicerade i Lancet 1925-26 som är upplysande. De finns på en Alexanderlärares hemsida

Physiology of Posture Länk[+]

Schema för ATM

Vårterminen 2019 startar vecka 2,  9 -10 januari och beräknas pågå fram till sommaren

Tema: Reversibilitet – förmågan att byta riktning. 

Se PDF[+] för detaljerad information!

Lov: Inga lektioner vecka 9, 16, 17, 18
Ev. tillkommer fler ledigheter. Se somatik.se för information!

Plats: Feldenkrais Skolan Lostigen 14 Bergshamra Solna

Pedagog: Eva Laser (undervisar sedan 1991)

Liveinspelning:Lektionerna spelas in med deltagarnas samtycke för att publiceras på SoundCloud. Det innebär att du kan repetera lektioner för att ytterligare stimulera din process.

Schema:

Grupp I

onsdag

17.30 - 18:30

Grupp II

torsdag

  8.30 -  9.30

Grupp III

torsdag

10.30 - 11.30

 

Är detta något för dig? 

I enlighet med pedagogikens idé deltar nybörjare och vana utövare tillsammans. Undervisningen är öppen för den som vill gå hela terminen, en kortare serie eller komma enstaka gånger. Det finns plats för högst 14 personer i varje grupp.

Informationen samlad i PDF[+]

Bindande anmälan: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , telefon 08 655 05 40 eller iPhone 070 655 04 70 (SMS)

 

Teaching by handling

The Feldenkrais Method Teaching by Handling was published 1983 at Harper & Row

200The authorized edition of the training manual of basic theories and techniques. Indipensable för teachers and their pupils.
This front cover is from the third edition printed in 2003.
The foreword is written by Dr. Moshe Feldenkrais.

Vad innebär feldenkrais?

Feldenkraismetoden ska ses som ett genuint organiskt lärande

inspirerat från ett utforskande, experimenterande och övande såsom människan lär sig hantera sig själv alltifrån födelsen via koltåren till könsmognad och längre.  Det är inte ett lärande som uppnås genom att läsa och skriva, sitta i bänk eller aula utan det är att lära genom att medvetandegöra sig själv i rörelse.

Det är sensoriskt, varseblivning.
Det är kognitivt, ett tänkande mer än ett pratande.
Det är emotionellt och berör affekter.
Men framförallt är det fysiskt, att vara i rörelse i rummet, det spatiala (space). Att orientera sig, att finna timing och att röra sig.