ATMfeldenkrais@evalaser höstterminen 2018

 

Artikeln är under utformning 

Höstterminen börjar vecka 34:  22–23/8 och beräknas pågå fram till den 5–6/12

Lov: Inga lektioner vecka 42–43, 24–25/10 samt 31/10–1/11

Det övergripande temat för hösten är:

VISUALISERINGS- & FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA UTIFRÅN ETT FELDENKRAISPERSPEKTIV.

Moshe Feldenkrais använder det engelska ordet "imagine" i sina ATM och teoriavsnitt.

Utifrån det har jag börjat som så ofta förr med att både översätta och att slå upp synonymer för att ringa in de olika betydelserna. Begrepp är ju vida och ämnet för hösten kan spänna över stora fält.

To Imagine, To visualize :

tänka sig, föreställa sig, visualisera, åskådliggöra

levandegöra; göra sig en bild av, ana, anta

förmoda, tro, tycka, minnas, begripa

tänka på

ATMfeldenkrais@evalaser vårterminen 2018

Det övergripande temat för undervisningen våren 2018 var frågan:
Gravitationen - hur skickligt hanterar du den?

Det finns 10 publicerade lektioner  - skrolla ner och välj.