Terminens tema:

Att transformera ett snett bäcken till en hel kvinna i rörelse

I ett föredrag på sjukgymnast dagarna i april 1991 i Uppsala

valde jag att beskriva 6 lektioner med en kvinna samtidigt som jag försöker belysa feldenkraismetoden som sådan.

Under slutet av min utbildning till feldenkraispedagog i början av 90-talet kom jag i kontakt med en kvinna som beskrev sig själv i medicinska termer och att hon hade ett "snett bäcken". Jag kände väl igen denna besvärsbild från min yrkesverksamhet som primärvårdsgymnast och mitt arbete med kvinnor med ryggbesvär i samband med graviditet och förlossning. Moshe Feldenkrais erfarenheter från Judo där kontroll av bäckenet är förutsättningen för avancemang inom utövandet har lett till att en vidgad syn på bäckenets funktion blivit central i metoden.

feldenkrais bänk

Min feldenkraisbänk har jag låtit bygga själv - building a Feldenkrais table

med båtplywood, ett liggunderlag under konstlädret som en äkta sadelmakare i Huddinge satt på plats. Höjden är 42 cm bredden 100 cm & längden 2 m.

Det är ett stabilt bord men bordet på ritningen är en snäpp stabilare med ytterligare en tvärslå. Jag har fått ritningen av Paul Rubin som deltog i den andra feldenkraisutbildningen i San Fransisco  PDF[+]

Elisabet Bloom, feldenkraispedagog som utbildar pedagoger i Sverige & Tyskland har bidragit med två ritningar. 
En mer avancerad PDF[+] & en enklare PDF[+]

 

A letter from Moshe Feldenkrais to the students of Amherst 1980 Länk[+]

 

Individinriktad rehabilitering

Feldenkraispedagogik integrerad i sjukgymnastik / medicinsk rehabilitering

VERKSAMHETEN FÖLJER ALLA REKOMMENDATIONER UTFÄRDADE AV FHM!

Min långa erfarenhet gör det enkelt att anpassa rehabiliteringen till ett konstruktivt möte och dialog trots krav på 2 meters distans i händelse av risk för smitta. Hands on ersätts med hands off och enbart muntliga instruktioner.
För de patienter som har påvisad immunitet, och kan intyga detta, finns inga problem med beröring för undersökning och icke verbal information via mina händer.

Självfallet gäller inga besök vid minsta tecken på ohälsa.

Här kan du ladda ner Feldenkrais Skolans rehabkoncept i [+]PDF

Alla funktionella & medicinska frågeställningar som berör begreppet hållning är relevanta för en rehabilitering på Feldenkrais Skolan. Utifrån detta är det mest konkreta exemplet att lära sig att förbättra sina basfunktioner. 

I ett kategoriserade språkbruk rör det frågeställningar inom fältet neurologi, ortopedi, andning och cirkulation, reumatologi, psykiatri, habilitering m.fl.

Det innebär frågor som är förknippad med:

 • Hållningsproblematik (ont i nacken, ryggen, armen, foten osv.)
 • Svårigheter att ligga ner, sitta, resa sig, gå osv.
 • Svårigheter att bli bra och återhämta sig efter skador och operationer
 • Långvarig stelhet
 • Andningsbesvär
 • Besvärande snedhet och asymmetri; ex skolios, ischias m.m.
 • Frågor rörande oro- och spänningsmönster
 • Sömnsvårigheter
 • Spasticitet

I Sverige av år 2020 spänner sjukgymnasters yrkesverksamhet över ett stort verksamhetsfält. Yrket är uppdelat inom flera specialiseringar och indelningen inom de olika verksamhetsområdena följer skolmedicinen .

Många sjukgymnaster är intresserade och fördjupar sig inom feldenkrais och använder sig av den i sitt behandlande arbete med patienter på grund av dess terapeutiska effekter. Mer av tröghet än djupare tanke blev feldenkraismetoden kategoriserad som en psykomotorisk metod, dvs. inom det psykiatriska eller så kallade psykosomatiska fältet inom sjukgymnastiken. Jag anser att metodens räckvidd är betydligt vidare än så och att detta språkbruk snarare begränsar än definierar dess användningsområde. Se för övrigt min definition av somatik. 

Jag har alltsedan jag började min yrkesverksamhet som feldenkraispedagog velat neutralisera mig från att se mina patienter i kategorier & diagnoser och mer leta efter fenomenet persona. Jag vänder mig i första hand till personen som kommer till mig för handledning och hjälp under mottot "känn dig själv" för att effektivisera en avstannad rehabilitering. Jag skriver avstannad för flertalet som söker upp mig har gjort några varv med traditionell sjukgymnastik eller någon form av alternativ medicinsk behandling.

Innan du kontaktar mig för att söka plats fundera igenom;

 • Vad är det är du vill lära dig?

 • Vad du vill kunna göra bättre?

Så fort jag noterar ett samtal eller en e-post sätts du upp på min lista. - Men vi behöver även talas vid innan jag kan ta emot dig.  Även om du skickar en e-post vill jag ha ett samtal per telefon för att höra vad det är du vill lära dig och varför du söker just feldenkrais. Observera att du inte bör skriva personlig information eller personnumret i e-post. Det räcker med förfrågan och vad du vill lära dig.

Feldenkrais Skolans rehabkoncept i [+]PDF

Hur länge pågår en rehabilitering?

Svaret är att det är individuellt och det beror på frågeställningen.

Du kommer att få lära dig lära att bli medveten om hur du handlar och agerar och hur du systematiskt kan förbättra dig själv och din funktion. Det är en process. Den processen kan fortgå resten av ditt liv.

Rehabiliteringen med individuella lektioner kan fortgå så länge som det är medicinskt motiverat. I bedömningen vägs det in hur och på vilket sätt du övar, hur du för processen framåt gällande den frågeställning du söker för med mera. 

Många, de som verkligen är motiverade och intresserade kompletterar rehabiliteringen med en prenumeration på svenska ATM podden

Om Smärthantering

 

- - - -

Lärandet innebär en möjlighet att förvärva redskap att förändra det egna beteendet"

Yochanan Rywerant (1922-2010)

Om begreppet rehabilitering

Ordet rehabilitering betyder egentligen att återfå en skicklighet.

Det betyder inte att man kan vrida klockan tillbaka och att det blir som förr. Skickligheten, som jag ser det, är att bättre kunna hantera sig själv och få en funktionell hållning. Det innebär även att förvalta den egna livshistorien och dess minnen på ett konstruktivt sätt, i vardagen.
Det innebär också att möta dagligheter och utmaningar på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt – utifrån de unika förutsättningar som är just individuella.

Tidig rehabilitering en sjukgymnastiskt dilemma? En debattartikel från1990

Potentialen för en verklig rehabilitering

som ligger i feldenkrais upptäckte jag omedelbart som jag påbörjade min utbildning till pedagog 1988. Under 1990 arbetade jag som vikarie på distriktsjukgymnastiken på Sollentuna Sjukhus och kom där i kontakt med patienter med komplicerade frågeställningar. Även om jag fortfarande var under utbildning till pedagog väcktes debattlusten. Elisabet Bloom, som redan var etablerad pedagog i Malmö, publicerade en fallbeskrivning i facktidskriften Sjukgymnasten. Jag hängde på med en debattartikel.