Terminens tema:

Orientering i tid och rum; hur kan den förbättras för en ökad hållbarhet?

Kroppen och det Mogna Beteendet

den . Träffar: 6791

en Studie om Ångest, Sexualitet och Lärande

Kroppen och det mogna beteende är det teoretiska bok som kom före feldenkraismetodens slutliga utformningkom ut på svenska 2010 och engelska 1949. Den engelska utgåvan från 2005 har ett förord av Carl Ginsburg. Detta finns med i den svenska boken. Jag har skrivit en kort förord till den svenska utgåvan.[+]PDF

 

 

 

 

 

 

 

Från baksidan:
"Moshe Feldenkrais' första bok om sin metod är en inspirerad redogörelse för de upptäckter som han gjorde om lärande och beteende medan han arbetade som forskare i Skottland under andra världskriget. Det är en hisnande integration av tjugo års undervisning i krigskonst, av hans arbete med sig själv och av vetenskaperna fysik, neurofysiologi, evolutionsbiologi och psykologi. En syn på fysisk rörelse, tanke, emotion, förnimmelse och omgivning där hela situationen tas i beaktande. Kroppen och det mogna beteendet drar upp linjerna för de första stegen i hans metod för främjande av mänsklig utveckling, en rörelsebaserad metod där den kinestetiska medvetenheten förstärks och där organismens förmåga till självreglering kommer till användning.”

 

När boken kom ut 2010 var jag tillfälligt medlem i Svenska Förbundet för Auktoriserade Feldenkraispedagoger (SFAF) och på deras årsmöte 2010 höll jag ett föredrag om boken. 2015 höll jag samma föredrag på ett seminarium i Oslo för de norska feldenkraispedagogerna.

I en anda av öppenhet & folkbildning gör jag det tillgängligt för allmän publik. PDF[+]

Tags: Feldenkraisböcker

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais