Terminens tema:

Orientering i tid och rum; hur kan den förbättras för en ökad hållbarhet?

Medvetenhet Genom Rörelse

den . Träffar: 9662

eller Awareness Through Movement (ATM)
eller Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

Medvetenhet Genom Rörelse är namnet på grundboken i feldenkraisövningar.

Boken har en annan titel på hebreiska; Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken, Den publicerades i februari 1967.

Den engelska översättningen Awareness through Movement publicerades 1972. Den svenska boken Medvetet genom Rörelse är översatt från den engelska och publicerades 1999. Att en bok översätts i två led innebär en avsevärd förtunning. Den svenska översättningen av Marika Hagelthorn är inte fackgranskad och läsare med goda kunskaper i engelska bör enligt mitt förmenande välja den engelska översättningen eller åtminstone ha den som komplement.

 

 

 

 

 

 

 

När boken först publicerades 1967 var den en sedan länge efterfrågad sammanställning av material och lektioner till eleverna på Alexander Yanai. Mycket i feldenkrais är relaterat till undervisningsplatser. AY hänvisar till en gata i norra Tel Aviv där Moshe Feldenkrais (M.F.) undervisade.

I någon lektion sent i Alexander Yanai materialet informerar M.F. om en kommande bok som ska ge svar på alla frågor som eleverna ställer under lektionerna. 

Boken är kursbok på Feldenkrais Skolan och studier av boken i kombination med pedagogisk handledning främjar en effektivare och mer meningsfull process. Boken är en lärobok och ett stycke kan behöva läsas både en och två gånger.

M.F. började undervisa grupper i Tel Aviv från tidigt 50-tal. Yochanan Rywerant, min lärare, började 1952. Det är för mig ett lätt årtal, det är mitt födelseår. Det var i huvudsak från dessa grupper de tretton som deltog i den första pedagogutbildningen i Tel Aviv (1969 -1971) rekryterades. De hade då lång erfarenhet av utforskande och egna processer.
De är; Ruth Alon, Dr. Bracha, Schlomo Efrat, Myriam Pfeffer, Devora Hisdal, Bruria Milo, Yochanan Rywerant, Chava Shelhav, Alon Talmi, Eli Vadler, Gaby Yaron (två namn fattas)

Sheth Haim Levy har gjort en dokumentärfilm om de tretton; "A Story Through the Feldenkrais Method" (or the Members of the Group -13). Den finns i Feldenkrais Skolans bibliotek. Här ett utdrag på YouTube Länk[+]

En tysk utgåva Der Aufrechte Gang publicerades 1968. Franz Wurm som översatte boken hade själv gått en utbildning och var auktoriserad av M.F. att undervisa enbart i ATM. Den tyska översättningen recenserades 1969 av skriftställaren Friedhelm Kemp på ett sätt och förståelse som uppskattas av M.F. se bifogade artiklar publicerade av Internationella Feldenkrais Federationen IFF

Walking Upright Länk[+] och Der Aufrechte Gang Länk[+]

Hugo Bergman, som nämns i korrespondensen, skrev ett förord till M.F.’s översättning och kompletteringen av Autosuggestion av Emilé Coué från 1929. Förorden och de tillagda kapitlen publicerades 2013 i en monograf Thinking and Doing Länk[+]

I en personlig dedikation i en av elevernas bok från tiden på Alexander Yanai påtalar M.F. vikten av att öva utvecklingen av självbilden, både den psykofysiologiska & fysiopsykologiska, i nivåer såväl som i etapper. Han noterar även sin påverkan som pedagog av Rousseau. 

Boken är indelad i två avsnitt;

1/ Vi lystrar och vi gör eller vi uppfattar och vi handlar

2/ Vi genomför och förstår eller vi utforskar för att bli varse: tolv praktiska lektioner

Moshe Feldenkrais skriver före bokens förord en uppmaning som saknas i de engelska och svenska översättningarna. Han skriver;

”Del 2 av boken är skriven på ett sådant sätt att det är möjligt för läsaren att börja med det praktiska arbetet före läsandet av del 1. Men det är bättre att läsa boken i den ordning som den är skriven. Det ger läsaren en vidgad horisont och en djupare förståelse av de praktiska lektionerna och övandet blir på så sätt mer effektivt.”

Därefter följer förordet med anslaget;

”Vi handlar i enlighet med vår självbild. Jag äter, går, talar, tänker, ser, älskar osv. i enlighet med hur jag känner när jag utför dessa handlingar. Denna vår självbild kommer till oss dels genom arv, dels genom fostran och till en del genom självstudier…”

Och senare

”… Av de tre aktiva faktorer som utformar vår självbild är det endast självstudier som i någon mån ligger i våra händer…”

Läs mer i del 1 första kapitlet om varför självbildens roll i vårt handlande är så viktigt att förstå.

Moshe Feldenkrais har gjort en studioinspelning av övning 3 - 12 av bokens lektioner. Länk[+]   

 

Tags: Feldenkraisböcker

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais