Tidig rehabilitering en sjukgymnastiskt dilemma? En debattartikel från1990

den .

Potentialen för en verklig rehabilitering

som ligger i feldenkrais upptäckte jag omedelbart som jag påbörjade min utbildning till pedagog 1988. Under 1990 arbetade jag som vikarie på distriktsjukgymnastiken på Sollentuna Sjukhus och kom där i kontakt med patienter med komplicerade frågeställningar. Även om jag fortfarande var under utbildning till pedagog väcktes debattlusten. Elisabet Bloom, som redan var etablerad pedagog i Malmö, publicerade en fallbeskrivning i facktidskriften Sjukgymnasten. Jag hängde på med en debattartikel.

Angående feldenkrais & fysioterapi

den .

Feldenkrais är inte fysioterapi men fysioterapeuter lär ut feldenkrais

När jag öppnade denna sida i juni 2013 var det med anledning av en information från dåvarande Sjukgymnastförbundet LSR angående namnbyte från sjukgymnast till fysioterapeut Länk[+]. Förbundet har sedan dess bytt namn till Fysioterapeuterna och långsamt sprider sig namnbytet i det svenska samhället. Själv har jag utnyttjat förmånen att behålla min gamla yrkestitel som jag anser vara en inarbetad del av mitt varumärke.

Ett av skälen till namnbytet uppgavs i ett pressmeddelande vara att "titeln fysioterapeut är inte skyddad i svensk lag och används i dag av alltifrån legitimerade sjukgymnaster till icke-legitimerade, vilket skapar förvirring och risk för felbehandling."

Perspektiv 40 år; båda riktningarna

den .

Ett anförande på seniorträff för sjukgymnaster/fysioterapeuter

Jag blev inbjuden av LSR´s ordförande Stefan Jutterdal att hålla ett anförande på förbundets seniorträff 16/9 2013. Det är nästan på dagen två år sedan jag formulerade mig inför åhörande sjukgymnaster förra gången. Närvarande var ca 20 pensionerade erfarna kollegor samt Stefan Jutterdal, förbundsdirektör Mats Einerfors samt FoUchef Birgit Rösblad.

Anledningen till min inbjudan var ett twitterutbyte i samband med anställningen av förbundets första socialpolitiska strateg. Det var en värdefull eftermiddag och jag fick bra respons på det jag framförde av några av kollegorna. Det finns fler som är intresserade av en hög klinisk nivå i relation till en ökad akademisering & förtunning av hantverket.

Varumärket kroppskännedom

den .

Om att se människan 

Jag blev inbjuden att delta i panelen vid ett seminarium vid sjukgymnastdagarna 15/9 2011

Rubrik: Kroppsmedvetande – Vad är det? Varför är det bra? Är det alltid bra?

Självbevarelsedriften

den .

Om rädsla

Den magra responsen på debattartikel om placebo & noceboeffekter motiverade ett föredrag om rädsla på Sjukgymnastdagarna 1999. Temat bedömdes tillhöra psykiatrisektionen under rubrik psyke & kropp. En svårsmält tanke för en feldenkraispedagog . Kultur & religion blandas med en önskan om vetenskap. Jag menar att om det jag skriver om är psykiatri, vad är då ortopedi? Mekanik? Ingenjörskonst? Jag vägleder människor, inte kroppar eller psyken. Feldenkraismetoden behöver inte, till skillnad från sjukgymnastiken, dela in människor i specialiteter och kategorier.

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais