Placebo & Nocebo

den .

När jag började min pedagog verksamhet på tidigt 90-tal fick jag en omedelbar feedback från elever om att det var viktigt för dem att jag inte gjorde dem illa!

Precis så uttrycker de sig. Fortfarande. Gång på gång bekräftas samma erfarenhet - "Men du gör så lite!- Du rör mig knappt och så händer så mycket! "Det är inte enkelt att förstå att överföring av information till nervsystemet - som är pedagogikens arbetssätt - inte är en strukturell behandling av muskler & leder. Det krävs inte mycket "kraft & styrka" utan istället en riktad tydlighet från min hand till elevens hjärna som tar emot och responderar på budskapet. Att smärta ska bemötas med obehag gör mig fortfarande upprörd och väcker alltmer nyfikenhet. Kring detta finns gåtor. Varför använder man smärtsamma behandlingar i vården? Varför tillåter människor att andra utsätter en själv för starkt obehag upprepade gånger? Vems är ansvaret? Är det okunnighet, omedvetenhet eller enbart hjälplöshet - från båda sidor?

Att transformera ett snett bäcken till en hel kvinna i rörelse

den .

I ett föredrag på sjukgymnast dagarna i april 1991 i Uppsala

valde jag att beskriva 6 lektioner med en kvinna samtidigt som jag försöker belysa feldenkraismetoden som sådan.

Under slutet av min utbildning till feldenkraispedagog i början av 90-talet kom jag i kontakt med en kvinna som beskrev sig själv i medicinska termer och att hon hade ett "snett bäcken". Jag kände väl igen denna besvärsbild från min yrkesverksamhet som primärvårdsgymnast och mitt arbete med kvinnor med ryggbesvär i samband med graviditet och förlossning. Moshe Feldenkrais erfarenheter från Judo där kontroll av bäckenet är förutsättningen för avancemang inom utövandet har lett till att en vidgad syn på bäckenets funktion blivit central i metoden.

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais