Kommentarer kring ATM - boken

den .

Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

är det hebreiska originalets namn av boken medvetenhet genom rörelse och publicerades i februari 1967. Den engelska översättningen Awareness through Movement (ATM) publicerades 1972. Den svenska utgåvan är översatt från engelska.

Människan som subjekt

den .

Lena Lervik 02.JPG
Av Boberger. Photo: Bengt Oberger - Eget arbete, CC BY 3.0, Länk

En berättelse om något vi glömt skulptör Lena Lervik

 

Att lära med feldenkrais innebär för det stora flertalet människor först och främst att byta tankemönster om sig själva, om människan.

Det är inte en överdrift att säga att feldenkraistänket innebär ett paradigmskifte. I feldenkrais hör hemma inom den filosofiska gren som ser människan som subjekt. Det låter kanske inte så märkvärdigt men det innebär hela människan, även kroppen. Språkligt går det att säga "jag och kroppen" men inte i handling, inte under lektionstid.

 

Artikeln är påbörjad... 

Läs mer i Jan Grönholms första kapitel Presentation och bakgrund av feldenkraismetoden I boken Feldenkraismetoden Att lära sig lära -igen; Det nödvändiga nytänkandet PDF[+]

 

Eller i min blogg Svårigheten att ändra tankemönster

Om FI - funktionell integrering

den .

är namnet på den manuella delen av feldenkrais, lektioner där kommunikationen och informationen sker via pedagogens händer.

Se mer här  FI

 

artikeln under utformning 

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais