Behöver du rehabilitering?

- för att få en mer funktionell hållning och klara av ditt arbete?

Arbetsförmåga innebär att kunna sitta, stå & gå. Och sova bra.

Livsförmåga innebär ungefär detsamma...

läs mer

Vill du lära dig lära - igen?

ATM undervisning i grupp ger många möjligheter.

När du vet hur det går till blir du självförsörjande på ett livslångt lärande.

Vårens grupper börjar 9-10 januari och du kan ansluta dig när som.  PDF[+]

läs mer

 

Tänka nytt kring konstruerade emotioner

Lisa Barett Feldman utmanar den gängse synen på psykologi, affekter och emotioner.

Förstå mer Länk[+]

Så skapas känslor är den svenska titeln på LBF bok publicerad oktober 2018 Länk[+]

Framlänges och baklänges

Vårens tema är reversibilitet - eller förmågan att byta riktning

 Feldenkrais Skolan håller stängt 21/12 2018 - 6/1 2019

Telefon och e-post läses av under ledigheten.

Det finns utrymme att ta emot nya elever för både rehab och ATM undervisning efter lovet.

Barnen har lärt sig...

finns som namnet antyder i Lund. Feldenkrais i Sverige har mycket att tacka Gunnar Lundin & förlagets utgivning av feldenkraisiana. Länk[+]

Moshe Feldenkrais levde 1904 -1984. Det är drygt trettio år sedan han gick ur tiden och lämnade ett rikt arv efter sig. Böcker och inspelningar; video, bandupptagningar från lektioner och utbildningar samt workshops som nu är överförda till digitala media. De är kända efter platser. De är inte tillgängliga på den öppna marknaden utan omfattas av stränga copyright regler. De ägs av IFF, Internationella Feldenkrais Federationen Länk[+]

Det är ett kapitel för sig.
Men
Böcker finns tillgängliga. 

När Moshe Feldenkrais dog fanns inte Internet och när vi ser tillbaka på de senaste 20 årens utveckling inom området är det inte svårt att inse hur tillgänglig information har blivit. Feldenkraislektioner är tacksamma för det inspelade mediet, både i bild & ljud.Den som surfar runt kan finna mycket av varierande kvalitet. Men den tryckta texten på papper har inte tjänat ut sin roll, läsplattor till trots. Att med händerna bläddra, peka och stryka under i en bok är en annan varseblivning än datorskärm och läsplatta.
Det är naturligt och viktigt att integrera M.F.'s böcker i ett lärande på Feldenkrais Skolan.
Det har ett värde och är en möjlighet att räcka över en bok och säga:
Läs det här och fråga sedan.

Självklart är Moshe Feldenkrais översatt till flera språk och det finns ännu böcker som inte är tillgängliga på svenska. 

Feldenkraiszentrum Chava Shelhav & the feldenkrais library har en omfattande sammanställning med 2 500 titlar.  Länk[+]

Tags: Feldenkraisböcker

ATMfeldenkrais@evalaser

Liveinspelningar av undervisningen i grupp publiceras regelbundet på SoundCloud. En del av dessa lektioner finns även på iTunes.

Det finns drygt 160 lektioner publicerade, organiserade terminsvis från hösten 2013 och kontinuerligt under hösten 2018.

En undermeny är ägnat detta!

Här är några förslag på ATM lektioner  som kan fungera som introduktion till att feldenkraisa.

En inspelning ersätter inte levande undervisning i dialog mellan pedagog & elever. Men det är ett värdefullt komplement.

 

Feldenkrais Skolan på Facebook  

Facebook används för löpande kontakter sedan 2010.
Du finner information och material för att stimulera din process.

Webbsidan växer och förnyas ständigt. 

Den är ett myller av information & kunskap om feldenkrais
Jag vågar påstå att det är en av de mer omfattande informationssidorna om feldenkrais i Sverige. Det får jag mig berättat. För att du ska få ut så mycket av sidan förelår jag att du använder sajtkartan. Där syns hela trädet och det finns länkar direkt.

Begrepp inom feldenkrais

är en samling förklaringar om allt möjligt som är bra att känna till. Här!

Artiklar som belyser det teoretiska bygget av feldenkraismetoden.

Undermenyn Fördjupning inom feldenkrais skapades i första hand för fortbildning av feldenkraispedagoger. Med tiden har artiklarna fyllts på och vänder sig till var och en som vill förstå mer om teori & vetenskapliga influenser kring feldenkraismetoden som sådan. 

Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer