Om sidan ATM terminsvis

den . Träffar: 171

Detta är en undermeny med de inspelade ATMlektionerna, organiserade terminsvis. Lektionerna är 60 minuter långa för de elever som kommer till Feldenkrais Skolan. Den första kvarten är avsatt för undervisning, frågor och reflektioner. Sedan vårterminen 2016 väljer jag ett tema som vi penetrerar under terminen. Även om dessa samtalen inte är inspelade finns temat med i meta kommentarerna under lektionerna.

Vårterminen 2016      Tema: Noggrann läsning av den praktiska delen av boken Medvetenhet genom rörelse (gröna boken)

Höstterminen 2016    Tema: Balans 

Vårterminen 2017      Tema: Kontroll eller styrning

Höstterminen 2017   Tema: Självbilder och kroppsscheman

Vårterminen 2018     Tema: Gravitationen - hur skickligt hanterar du den?

Höstterminen 2018   Tema: Visualisering & föreställningsförmåga sett utifrån ett feldenkraisperspektiv 

Vårterminen 2019     Tema: Reversibilitet; fram och baklänges, omvänt.

Höstterminen 2019   Tema: Utforskande av sambandet mellan emotionell och motorisk kontroll utifrån ett feldenkraisperspektiv

Vårterminen 2020     Tema: Självkärlek och organiskt lärande

Här en sammanställning av de publicerade lektionerna 2013-2019 PDF[+]

 

Alexander Yanai för webb

Under många år på 50 - 60 -70 talen undervisade Moshe Feldenkrais i en lokal belägen på Alexander Yanai gatan i norra Tel Aviv. Alexander Yanai har därefter blivit ett begrepp i feldenkraiskretsar. MF spelade in lektionerna som är både publicerade  och översatta. De omfattas av stränga copyrightregler.

 

 

 

Tags: ATM SoundCloud Feldenkraisteori ATM terminsvis Spotify iTunes