Homo Vagus & Homo Sedens

den . Träffar: 10211

Den rastlösa människan & den sittande människan

Människor som kommer för medicinsk rehabilitering har ofta någon allmänbeskrivande diagnos i sällskap. Exempel på detta kan vara ont i ryggen & nacken eller ischias som betyder att det finns en retning på den långa bakre bennerven. Det finns även en nerv som heter vagus.

Människor söker inte för vaguspåverkan så direkt även om mycket av stress är just en ogynnsam påverkan på det autonoma nervsystemet. När jag skrev min reflektion var jag influerad av Dr.Stephan Porges som har definierat en polyvagal teori. Wikipedia ger en ingång till hans funderingar.[+]Länk

Reflektion februari 2007

Homo Vagus & Homo Sedens

"Jag har småläst Lasse Bergs ”Gryning över Kalahari” . Fascinerande läsning som lockar fram vidder och vandring. Ursprung. Homo Vagus betyder den vandrande människan i motsats till Homo Sedens, den sittande människan. Vagus & Sedens härleds till latinet. Från sedens kommer säte & sitta. I anatomin hittar vi sätesmuskler och sittben. I kulturen blir det att vara bosatt, kanske i ett herresäte och att sitta ting och att sitta i möte. Domstol & säteri. Stabilitet och befintligt läge, i alla fall geografiskt..."

Läs mer i [+]PDF

Tags: Reflektioner