Feldenkrais räknas som ett organiskt lärande

Människor söker mig allra oftast på rekommendation.

För vad och för vem?

ATM är redskapet för att öva och lära effektivt i hemmiljö
 • söka efter en vidgad självbild
 • definiera skillnaden mellan vila & oro
 • utveckla motorisk färdighet
 • utveckla ökad självkontroll
 • uppnå ökad självständighet
 • visa på alternativa handlingssätt

Feldenkrais är en heuristisk pedagogik. Denna term kommer från grekiska och betyder i grunden "att hitta" och "att uppfinna" och betyder att den är upptäckts-orienterad.  Eleven stimuleras att  bilda ny relevant kunskap i sin process. Läromedlet är eleven själv. I centrum står hur individen förhåller sig till tid och rum. Med en förmåga att röra sig i alla riktningar. Det är det spatiala sinnet som står i fokus; rymd- eller rumsuppfattning.

Nödvändigt för att processen ska få fäste är att ha eller förvärva en genuint nyfiken attityd. Eftersom det är ett lärande skriver jag elev, pedagog och pedagogik istället för patient och behandling. Även om denna rehabilitering  är integrerad i fysioterapi dvs. behandlingar  blir det ändå en lärande situation och patienten blir elev med allt vad det innebär av ansvar och förhållningssätt


Till vilken nytta kan en feldenkraisprocess vara för dig och till vem vänder jag mig?

Feldenkrais kan användas för att

 • söka efter en vidgad självbild
 • definiera skillnaden mellan vila & oro
 • utveckla motorisk färdighet
 • utveckla ökad självkontroll
 • uppnå ökad självständighet
 • visa på alternativa handlingssätt

feldenkrais används av
människor i utövande yrken som musik, teater & dans
idrottsutövare inom ett vitt spektrum av sporter.

feldenkrais är användbart för
ergonomi och hantverk
arbetsteknik och hobby.

feldenkrais används för
habilitering & rehabilitering eftersom metoden har terapeutiska effekter.

feldenkrais används i
olika förebyggande hälsosammanhang och fungerar som friskvård.


Människor söker mig på olika sätt och allra oftast på rekommendation.

Någon de litar på hör om deras svårigheter och säger "Pröva feldenkrais!" eller "kontakta Eva Laser". Det är ett bra sätt att komma eftersom en rekommendation representerar ett förtroendekapital.

Men vad är feldenkrais?

Det är inte enkelt att förklara eftersom vi inte har ett språk för processer som feldenkrais. Det påminner om allt möjligt men går inte att stoppa in i ett gammalt fack. Enklast och ärligast är att säga att man behöver göra för att förstå.

Engagerar du dig i en process erbjuds du redskap för ett livslångt lärande, en dynamisk väg till självinsikt och personlig utveckling.  Du kan upptäcka hur du verkligen gör, oavsett vad du sysslar med, och finna alternativa handlingssätt. Grunden i metoden är den biologiska hållningen som är något förmer än att stå rak samt ökad handlingsberedskap för livets olika skeenden.

Metoden är till sin natur inte korrigerande där begrepp som rätt & fel är vägledande utan innebär ett stort mått av ansvar och frihet. Detta är ovant för många och det kan ta lite tid att vänja sig att inte få entydiga svar utan bara möjligheter.

Med en ökad medvetenhet och självinsikt hur du använder dig själv, agerar och handlar får du möjlighet att utveckla förmåga(skicklighet) i grundläggande färdigheter som att ligga ner, resa dig, sitta, stå, gå och springa, bära upp huvudet, använda armar och händer osv. Utifrån dina egna behov kan du sedan anpassa det du lär dig till precis det du önskar lära dig . Behöver du rehabilitering lär du dig stegvis återfå den förmåga du förlorat.


Med en effektivare, mer ändamålsenlig hållning kan du förvänta dig att röra dig med mindre ansträngning och obehag,  få en lättare andning, bättre koordinationsförmåga och balans allt utifrån en vidgad självbild. Det påverkar även ditt emotionella liv och du får en snabbare återhämtning efter överansträngning, skadlig stress och skador.

Brasklappen är att det inte går att utlova resultat och att det tar tid och framstegen kommer gradvis

 

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved