Den här hemsidan heter Somatik.

psykosomatik är en kulturell konstruktion

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα . Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet.

Livet är en process. Förbättra kvaliteten på processen och förbättra livet självt.

Moshe Feldenkrais

Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt och helhet, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

När vi låter tanken & språket benämna oss människor som individer, hela personer istället för jag & kroppen händer så småningom något med vår medvetenhet och uppmärksamhet.

Det innebär även ett darwinistiskt synsätt där människan representerar en förgrening av det stora livsträdet. Hon har unika egenskaper som utmärker henne bland andra existenser. Hon har en unik mognadsprocess fram till självständighet och könsmognad. Hon lär sig långsammare än andra varelser att hålla balansen och hantera gravitationen. Jämfört med andra däggdjur, som ofta går nära sin födelese,  är det en process över ungefär ett år för att lära sig gå på två ben. Eftersom det sociala sammanhanget är så utvecklat överlever människan utan att ha en bra och ändamålsenlig hållning. Hon har ett livslångt lärande. Men hon är en gren på evolutionsträdet.

Om vi ser livet som en process är ett soma varken stilla eller varaktigt utan det är föränderligt, mottagligt och i ständigt samspel och anpassning till sin omgivning.

Om vi definierar föreningen kropp/själ som en objektiv realitet utifrån det faktum att människan är en oskiljaktig helhet när hon är i handling, i funktion förstår vi något mer än dualismens kropp/själ. Används engelskans mind/body inbegriper det en rad betydelser på svenska och blir mer omfattande. Här i bokstavsordning; begåvning, erinring, håg, intellekt, minne, sinne, sinnelag, personlighet och psyke.

Somatik handlar om något förmer än diagnos och kategorisering i sjukt & friskt. Det handlar om livet som process.

Det innebär oftast en reflektion utöver det vardagliga men är i perspektivet handling och aktivitet väl så övertygande. Vi påverkas av språket, dess metaforer och symboler och språket påverkas i sin tur av tidsandan och skeenden i samhället. Jag har i hela mitt vuxna liv utvecklat en ödmjukhet inför hur verksamt ett medvetet språk är som verktyg i kommunikation med den andre. 

Mitt liv och min yrkesverksamhet bekräftar dessa idéer stundligen och dagligen. Om detta och annat handlar min verksamhet och då även denna hemsida, under process för elever, kollegor & nyfikna.


Moshe Feldenkrais definierar handlingens fyra komponenter i boken Medvetenhet genom Rörelse.

"...Vår självbild är sammansatt av fyra delar som alltid deltar i varje handling. Rörelse, varseblivning, känsla och tanke är de fyra oskiljaktiga komponenterna i varje aktivitet. Det kvantitativa och kvalitativa av varje komponent i en handling är olika på samma sätt som människorna som utför handlingen är olika men varje komponent deltar i någon mån i alla skeenden.

  • För att tänka måste en människa vara vaken och inte drömma samt varsebli och urskilja sin position i relation till gravitationsfältet. Utifrån detta är rörelse, varseblivning samt känslor en del av tänkandet.
  • För att bli arg eller glad måste en människa inta en specifik position och relatera antingen till ett objekt eller till en annan person. Detta är att röra sig, att varsebli och att tänka.
  • För att se, lyssna eller över huvudtaget urskilja något måste en människa bli involverad, bli oroad eller urskilja vad som hänt. Detta är att röra sig, att känna och att tänka.
  • För att röra sig måste en människa åtminstone använda ett av sina sinnen medvetet eller omedvetet. Detta är att varsebli, att känna och att tänka…"

Läs vidare om detta i kapitlet om självbilden i boken Medvetenhet genom Rörelse på sid 17.

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved